Wykładowcy


Wykładowcy


Bytomski Krzysztof

Prowadzi szkolenia

 • Skuteczny inżynier
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji menedżerskich
 • Od Eksperta do Lidera
 • Efektywna komunikacja
 • Motywowanie i angażowanie pracowników
 • Zarządzania zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Budowanie zespołów, które osiągają cele
Karta wykładowcy

Kiernożycki Włodzimierz

Prowadzi szkolenia

 • Wprowadzenie do WK FIDIC: edycje 1999 i 2017;
 • Warunki Kontraktu FIDIC w praktyce: przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji;
 • Rola Inżyniera w Kontrakcie FIDIC;
 • Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem na podstawie Warunków Kontraktu FIDIC w budownictwie drogowym;
 • Procedura płatności w kontrakcie wg FIDIC;
 • Zastosowanie Warunków Kontraktu FIDIC w zamówieniu publicznym.
Karta wykładowcy

Latawiec Tomasz

Prowadzi szkolenia

 • Wprowadzenie do WK FIDIC
 • Zarządzanie budową na podstawie WK FIDIC
 • Ryzyka kontraktowe i zarządzanie zmianą
 • Rozstrzyganie roszczeń wg WK FIDIC
 • Prawa i obowiązki stron procesu budowlanego
Karta wykładowcy

Mariusz Nowacki

Prowadzi szkolenia

 • Praktyczne aspekty opracowywania harmonogramów rzeczowo finansowych w realizacji kontraktów infrastrukturalnych i kubaturowych przy użyciu oprogramowania MS Project dla inżynierów – wersja podstawowa i zaawansowana.
 • Praktyczne aspekty opracowywania i weryfikacji harmonogramów rzeczowo finansowych w realizacji kontraktów infrastrukturalnych i kubaturowych przy użyciu oprogramowania MS Project– edycja dla Inżynierów Kontraktu i kadry zarządzającej.
 • Praktyczne aspekty opracowywania roszczeń terminowych dla kontraktów infrastrukturalnych i kubaturowych przy użyciu oprogramowania MS Project – edycja dla inżynierów i prawników.
Karta wykładowcy

Piliszek Jacek

Prowadzi szkolenia

 • Zarządzanie budową na podstawie Warunków Kontraktu FIDIC – kontrakty „buduj” oraz „projektuj i buduj”
 • Zarządzanie roszczeniami stron w kontraktach budowlanych
 • Umowy w procesie inwestycyjno – budowlanym: umowy budowlane, o prace projektowe, nadzór inwestorki, pełnienie funkcji inżyniera, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
 • Rola i zadania Inżyniera w realizacjach prowadzonych według Warunków Kontraktu FIDIC
 • Zarządzanie ryzykami stron w przedsięwzięciach inwestycyjno – budowlanych
 • Praktyczne aspekty przygotowania i realizacji procesu budowlanego – proces inwestycyjny w ujęciu multidyscyplinarnym
 • Dedykowane szkolenia dla personelu Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy z wymagań podanych w Kontrakcie
Karta wykładowcy

Rybka Danuta

Prowadzi szkolenia

 • Umowy o roboty w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC ,
 • Zarządzanie projektami wg FIDIC ,
 • Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego (procedury według FIDIC oraz Ustawy pzp).
Karta wykładowcy

Rybka Janusz

Prowadzi szkolenia

 • z zakresu stosowania WK FIDIC i ustawy pzp, w tym interpretacji i tworzenia umów kontraktowych.
 • realizacji umów o roboty w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, jako zamówienia publiczne w projektach finansowanych ze środków UE.
Karta wykładowcy

Sokołowski Piotr

Prowadzi szkolenia

Nazwa szkolenia Czas trwania

Ludzka twarz negocjacji i zarządzania w budownictwie

2 dniowe
 • Ludzka twarz negocjacji i zarządzania w budownictwie
 • Wprowadzenie do WK FIDIC
 • Zarządzanie budową na podstawie WK FIDIC
Karta wykładowcy

Walczak Zbigniew

Prowadzi szkolenia

 • Claim management – Zarządzanie roszczeniami
 • Zarządzanie kontraktem z elementami psychologii – szkolenie autorskie
 • Zarządzanie procesem projektowania
 • Zarządzanie budową na podstawie WK FIDIC
Karta wykładowcy

Wiśniewski Krzysztof

Prowadzi szkolenia

Nazwa szkolenia Czas trwania

Roszczenia i Spory według Warunków Kontraktowych FIDIC

Najbliższe terminy
2 dniowe
 • Roszczenia i Spory według Warunków Kontraktowych FIDIC
 • Zarządzanie kontraktem Zaprojektuj i Zbuduj na podstawie Warunków Kontraktowych FIIDIC
 • Wdrażanie projektów inwestycyjnych w oparciu o standardy Banku Światowego i WK FIDIC
 • Badania i Inspekcje Inżyniera. Podstawy badania i akceptacji materiałów i wyrobów
 • Badania i Inspekcje Inżyniera. Badania in situ i w laboratorium. Interpretacja wyników pomiarów
Karta wykładowcy

Włosek Józef

Prowadzi szkolenia

 • Warunki kontraktowe FIDiC w tym rozstrzyganie roszczeń – Uniwersytet Zielonogórski, zespoły Inżyniera Kontraktu na kontraktach realizowanych dla GDDKiA
 • Kurs dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego – Uniwersytet Zielonogórski
 • Organizacja i technologia robót budowlanych, planowanie robót – zespoły Inżyniera Kontraktu na kontraktach realizowanych dla GDDKiA
Karta wykładowcy

Zejer Paweł

Prowadzi szkolenia

Nazwa szkolenia Czas trwania

Finanse w kontraktach budowlanych

1 dzień
 • BVA (Best Value Approach) – jako jedyna osoba w Polsce posiadam certyfikat potwierdzający szkolenie TTT, potwierdzone zdanym egzaminem oraz przygotowanie do prowadzenia projektów zgodnie z metodą BVA. Certyfikat jest wydany przez twórcę BVA Deana Kashiwagi PhD. P.E. (Kashiwagi Solution Group Inc.)
 • Zarządzanie projektami i kontraktami w budownictwie w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
 • Budowanie harmonogramów realizacji projektów/kontraktów budowalnych
 • Analizy harmonogramów z wyznaczaniem wpływu przeszkód na terminy realizacji umów
 • Metody rozliczania kontraktów
 • Zarządzanie sporami i ich rozstrzyganie
 • Zarządzanie projektami według metodyki PCM („project cycle management”)
Karta wykładowcy