Wykładowcy


Wykładowcy


Agnieszka Zaborowska

Prowadzi szkolenia

 • Zamówienia publiczne – nowe PZP
 • Zamówienia publiczne – waloryzacja
 • Wadium w nowym PZP
 • System zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r
 • FIDIC – zastosowanie w Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa
 • Zmówienia publiczne jako forma współpracy biznesowej
Karta wykładowcy

Danuta Rybka

Prowadzi szkolenia

 • Umowy o roboty w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC ,
 • Zarządzanie projektami wg FIDIC ,
 • Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego (procedury według FIDIC oraz Ustawy pzp).
Karta wykładowcy

Jacek Piliszek

Prowadzi szkolenia

 • Zarządzanie budową na podstawie Warunków Kontraktu FIDIC – kontrakty „buduj” oraz „projektuj i buduj”
 • Zarządzanie roszczeniami stron w kontraktach budowlanych
 • Umowy w procesie inwestycyjno – budowlanym: umowy budowlane, o prace projektowe, nadzór inwestorki, pełnienie funkcji inżyniera, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
 • Rola i zadania Inżyniera w realizacjach prowadzonych według Warunków Kontraktu FIDIC
 • Zarządzanie ryzykami stron w przedsięwzięciach inwestycyjno – budowlanych
 • Praktyczne aspekty przygotowania i realizacji procesu budowlanego – proces inwestycyjny w ujęciu multidyscyplinarnym
 • Dedykowane szkolenia dla personelu Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy z wymagań podanych w Kontrakcie
Karta wykładowcy

Janusz Rybka

Prowadzi szkolenia

 • z zakresu stosowania WK FIDIC i ustawy pzp, w tym interpretacji i tworzenia umów kontraktowych.
 • realizacji umów o roboty w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, jako zamówienia publiczne w projektach finansowanych ze środków UE.
Karta wykładowcy

Joanna Włodarczyk – Bulska

Prowadzi szkolenia

 • Psychoengee – zarządzanie kontraktem z elementami psychologii – szkolenie autorskie
Karta wykładowcy

Józef Włosek

Prowadzi szkolenia

 • Warunki kontraktowe FIDiC w tym rozstrzyganie roszczeń – Uniwersytet Zielonogórski, zespoły Inżyniera Kontraktu na kontraktach realizowanych dla GDDKiA
 • Kurs dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego – Uniwersytet Zielonogórski
 • Organizacja i technologia robót budowlanych, planowanie robót – zespoły Inżyniera Kontraktu na kontraktach realizowanych dla GDDKiA
Karta wykładowcy

Krzysztof Bytomski

Prowadzi szkolenia

 • Skuteczny inżynier
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji menedżerskich
 • Od Eksperta do Lidera
 • Efektywna komunikacja
 • Motywowanie i angażowanie pracowników
 • Zarządzania zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Budowanie zespołów, które osiągają cele
Karta wykładowcy

Krzysztof Wiśniewski

Prowadzi szkolenia

 • Roszczenia i Spory według Warunków Kontraktowych FIDIC
 • Zarządzanie kontraktem Zaprojektuj i Zbuduj na podstawie Warunków Kontraktowych FIIDIC
 • Wdrażanie projektów inwestycyjnych w oparciu o standardy Banku Światowego i WK FIDIC
 • Badania i Inspekcje Inżyniera. Podstawy badania i akceptacji materiałów i wyrobów
 • Badania i Inspekcje Inżyniera. Badania in situ i w laboratorium. Interpretacja wyników pomiarów
Karta wykładowcy

Piotr Sokołowski

Prowadzi szkolenia

Nazwa szkolenia Czas trwania
Ludzka twarz negocjacji i zarządzania w budownictwie 2 dniowe
 • Ludzka twarz negocjacji i zarządzania w budownictwie
 • Wprowadzenie do WK FIDIC
 • Zarządzanie budową na podstawie WK FIDIC
Karta wykładowcy

Tomasz Latawiec

Prowadzi szkolenia

 • Wprowadzenie do WK FIDIC
 • Zarządzanie budową na podstawie WK FIDIC
 • Ryzyka kontraktowe i zarządzanie zmianą
 • Rozstrzyganie roszczeń wg WK FIDIC
 • Prawa i obowiązki stron procesu budowlanego
Karta wykładowcy

Włodzimierz Kiernożycki

Prowadzi szkolenia

 • Wprowadzenie do WK FIDIC: edycje 1999 i 2017;
 • Warunki Kontraktu FIDIC w praktyce: przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji;
 • Rola Inżyniera w Kontrakcie FIDIC;
 • Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem na podstawie Warunków Kontraktu FIDIC w budownictwie drogowym;
 • Procedura płatności w kontrakcie wg FIDIC;
 • Zastosowanie Warunków Kontraktu FIDIC w zamówieniu publicznym.
Karta wykładowcy