Składki Członkowskie 2023 r.

 1. dla członków zwyczajnych – 600,00 złotych,
 2. dla członków zwyczajnych, którzy jeszcze nie ukończyli 40 lat w roku 2022: 300,00 złotych,
 3. dla członków zwyczajnych, którzy ukończyli w roku 2022 65 lat: 300,00 złotych,
 4. dla członków wspierających (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); 300,00 złotych,
 5. dla członków wspierających (osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej):
  1. zatrudniających do 3 osób: 300,00 złotych,
  2. zatrudniających 4 – 10 osób: 600,00 złotych,
  3. zatrudniających powyżej 10 osób: 60,00 złotych od osoby, nie więcej jednak niż 5 000,00 PLN.
 6. opłata wpisowa wynosi 900, 00 złotych.

Składki Członkowskie 2024 r.

 1. dla członków zwyczajnych – 750,00 złotych,
 2. dla członków zwyczajnych, którzy jeszcze nie ukończyli 40 lat w roku 2023: 375,00 złotych,
 3. dla członków zwyczajnych, którzy ukończyli w roku 2023 65 lat: 375,00 złotych,
 4. dla członków wspierających (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); 375,00 złotych,
 5. dla członków wspierających (osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej):
  1. zatrudniających do 3 osób: 375,00 złotych,
  2. zatrudniających 4 – 10 osób: 750,00 złotych,
  3. zatrudniających powyżej 10 osób: 75,00 złotych od osoby, nie więcej jednak niż 6 250,00 PLN.
 6. opłata wpisowa wynosi 1 125,00 złotych