Składki Członkowskie 2025 r.

 1. Członkowie zwyczajni – 900,00 zł.
 2. Członkowie zwyczajni urodzeni przed 1961 r. – 450,00 zł.
 3. Członkowie zwyczajni urodzeni po 1984 r. (Młodzi Profesjonaliści) – 450,00 zł.
 4. Członkowie wspierający (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) – 450,00 zł.
 5. Członkowie wspierający (osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej):
  1. zatrudniające do 3 osób: 450,00 zł.
  2. zatrudniające 4 – 10 osób: 900,00 zł.
  3. zatrudniające powyżej 10 osób: 90,00 złotych od osoby, nie więcej niż 7 500,00 zł.
 6. Opłata wpisowa – 1 200,00 zł.

Składki Członkowskie 2024 r.

 1. Członkowie zwyczajni – 750,00 zł.
 2. Członkowie zwyczajni urodzeni przed 1960 r. – 375,00 zł.
 3. Członkowie zwyczajni urodzeni po 1983 r. (Młodzi Profesjonaliści) – 375,00 zł.
 4. Członkowie wspierający (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) – 375,00 zł.
 5. Członkowie wspierający (osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej):
  1. zatrudniające do 3 osób: 375,00 zł.
  2. zatrudniające 4 – 10 osób: 750,00 zł.
  3. zatrudniające powyżej 10 osób: 75,00 złotych od osoby, nie więcej niż 6 250,00 zł.
 6. Opłata wpisowa – 1 125,00 zł.

Składki Członkowskie 2023 r.

 1. Członkowie zwyczajni – 600,00 zł.
 2. Członkowie zwyczajni urodzeni przed 1959 r. – 300,00 zł.
 3. Członkowie zwyczajni urodzeni po 1982 r. (Młodzi Profesjonaliści) – 300,00 zł.
 4. Członkowie wspierający (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) – 300,00 zł.
 5. Członkowie wspierający (osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej):
  1. zatrudniające do 3 osób: 300,00 zł.
  2. zatrudniające 4 – 10 osób: 600,00 zł.
  3. zatrudniające powyżej 10 osób: 60,00 złotych od osoby, nie więcej niż 5 000,00 zł.
 6. Opłata wpisowa – 900,00 zł.