Biuletyn Konsultant - numer 58


Zachęcamy do pobrania najnowszego wydania Biuletynu Konsultant

W numerze: Renesans sądownictwa polubownego • Zmieniamy się! • Sąd Polubowny zdawna w Narodzie używany y prawami upoważony • Mediacja i polubowne rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych: Jeśli nie teraz – to kiedy? • Polubowne rozwiązywanie sporów z zamawiającymi publicznymi w regulacjach nowego Pzp – dodatkowa formalność, czy skuteczna droga uniknięcia sporu sądowego? • Próba porównania kosztów prowadzenia i rozwiązywania sporów w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) oraz przed sądem państwowym • Polubowne rozwiązywanie sporów w standardach FIDIC • Przerwanie biegu przedawnienia przez zawezwanie do próby ugodowej • Reaktywacja ADR w systemie zamówień publicznych • Rekomendacje Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dot. postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów


Pobierz

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wydarzenia

Zobacz wszystkie

Newsletter SIDiR

Najszybsza informacja o wydarzeniach, konferencjach i specjalistycznych szkoleniach prosto do Twojej skrzynki.

Newsletter SIDiR

Wystąpił błąd, adres nie został dodany.

Dziękujemy

Adres został dodany

Księgarnia

Zobacz wszystkie