Aktualności


ZOBACZ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

PRZY STOWARZYSZENIU
INŻYNIERÓW DORADCÓW
I RZECZOZNAWCÓW

PRZY STOWARZYSZENIU
INŻYNIERÓW DORADCÓW
I RZECZOZNAWCÓW

PRZY STOWARZYSZENIU
INŻYNIERÓW DORADCÓW
I RZECZOZNAWCÓW

o SIDiR


Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) jest wyłącznym reprezentantem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Inżynierów Konsultantów (EFCA) w Polsce.

– Członkami zwyczajnymi SIDiR są osoby fizyczne – niezależni Inżynierowie Konsultanci, posiadający najwyższe kwalifikacje zawodowe, wiedzę i doświadczenie niezbędne do świadczenia usług konsultingu inżynierskiego.

– Członkowie zwyczajni SIDiR starają się utrzymywać wysoką pozycję i rangę zawodu poprzez pełnienie swoich usług zawodowych zawsze w interesie swego klienta, z pełną lojalnością w stosunku do niego oraz postępując tak, aby usługi zawodowe – porada, opinia czy decyzja nie podlegały w żadnym wypadku jakiemukolwiek wpływowi wynikającemu z powiązań z inną osobą lub organizacją.

– Członkowie zwyczajni SIDiR muszą w swoich działaniach kierować się zasadami obowiązującymi w FIDIC, promować dobre praktyki konsultingu inżynierskiego, dbać o zrównoważony rozwój społeczeństwa i jego środowiska.

Księgarnia