Rekomendowane praktyki Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w zakresie przyjmowania wartości współczynnika „a” we wzorach waloryzacyjnych

Pobierz

Rekomendowane praktyki dla Członków Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w zakresie sporządzania opinii eksperckich

Pobierz

Errata do Warunków Kontraktu FIDIC dla Robót Budowlano-Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego

wydanie drugie 2017, 1. Wydanie polskie 2019 (tłumaczenie 2. Wydania 2017)

Pobierz

Errata do Warunków Kontraktu FIDIC na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę

wydanie drugie 2017, 1. Wydanie polskie 2019 (tłumaczenie 2. Wydania 2017)

Pobierz

ZŁOTE ZASADY FIDICPierwsze wydanie 2019

Pobierz

Nota praktyczna FIDICUnikanie sporów

Pobierz

100 lat polskiego doradztwa inżynierskiego1914-2014 od rozwoju industrialnego do zrównoważonego

Pobierz

100 Years of Polish Consulting Engineering 1914–2014 from industrial to sustainable development

Pobierz

Errata do Warunków Kontraktu FIDIC dla Robót Budowlano-Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego

Pobierz

Errata do Warunków Kontraktu FIDIC na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę

Pobierz