Rekomendowane praktyki dla Członków Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w zakresie sporządzania opinii eksperckich

Problematyka jakości opinii sporządzanych przez ekspertów i biegłych jest przedmiotem ożywionej dyskusji nie tylko w ramach działalności Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), ale też środowisk sędziów sądów powszechnych oraz arbitrów sądów polubownych, w tym Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR…

Pobierz

Errata do Warunków Kontraktu FIDIC dla Robót Budowlano-Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego

Errata do Warunków Kontraktu FIDIC dla Robót Budowlano-Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego, wydanie drugie 2017, 1. Wydanie polskie 2019 (tłumaczenie 2. Wydania 2017)

Pobierz

Errata do Warunków Kontraktu FIDIC na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę

Errata do Warunków Kontraktu FIDIC na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę, wydanie drugie 2017, 1. Wydanie polskie 2019 (tłumaczenie 2. Wydania 2017)

Pobierz

Nota praktyczna FIDICUnikanie sporów

W ramach utworzonego przez FIDIC Forum ds. Unikania Sporów i Rozjemstwa została ustanowiona grupa robocza, której zadaniem było sporządzenie noty praktycznej dotyczącej unikania sporów. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Pobierz

100 lat polskiego doradztwa inżynierskiego1914-2014 od rozwoju industrialnego do zrównoważonego

Pobierz

100 Years of Polish Consulting Engineering 1914–2014 from industrial to sustainable development

Pobierz