Aplikacja

Jeśli chcesz zostać członkiem SIDiR

musisz być zgodnie z art. 7.1 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców:

(1) niezależnym inżynierem doradcą wykonującym usługi doradztwa inżynierskiego na własny rachunek i odpowiedzialność lub kompetentnym inżynierem należącym do kluczowego personelu (właściciel, partner, członek zarządu, dyrektor lub konsultant) niezależnej firmy doradztwa inżynierskiego;

lub

(2) niezależnym rzeczoznawcą o innej niż inżynierska specjalności, ale mieszczącej się zasadniczo w ramach niezależnego doradztwa inżynierskiego, wykonujący usługi rzeczoznawstwa na własny rachunek i odpowiedzialność lub kompetentny rzeczoznawca należący do kluczowego personelu (właściciel, partner, członek zarządu, dyrektor lub konsultant) niezależnej firmy rzeczoznawstwa.

oraz

(1) przestrzegać Kodeksu Etycznego Niezależnego Konsultanta oraz podstawowych zasad postępowania zawodowego wymienionych w art. 7.2 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

(2) znaleźć dwóch wprowadzających członków SIDiR

(3) musisz wypełnić deklarację członkowską znajdującą się na stronie internetowej SIDiR i złożyć do Biura SIDiR. W deklaracji członkowskiej muszą się znaleźć pozytywne rekomendacje osób członków wprowadzających.

 

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd SIDiR zwykłą większością głosów.

Składki i opłaty.

Biuletyn SIDiR

Najszybsza informacja o wydarzeniach, konferencjach i specjalistycznych szkoleniach prosto do Twojej skrzynki.