Komisja Unikania Sporów i Rozjemstwa (KUSiR)


Komisja Unikania Sporów i Rozjemstwa (KUSiR)


 • Na listę rozjemców zostali wpisani inżynierowie, ekonomiści i prawnicy, którzy posiadają doświadczenie w przygotowaniu i realizacji kontraktów budowlanych oraz rozstrzyganiu sporów powstałych na tle tych kontraktów. Rozjemcy posiadają przygotowanie merytoryczne do rozstrzygania sporów i odbyli obowiązkowe szkolenia w tym zakresie. Wszystkie osoby wpisane na listę Rozjemców SIDiR są odpowiednio przygotowane do pełnienia funkcji Rozjemcy, w tym również zgodnie z wymaganiami i procedurami Warunków Kontraktowych FIDIC.

  Rekomendowane przez Zarząd minimalne stawki dla członków KUSiR:

  Członek 3-osobowej KUSiR: 3.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.
  Członek 1-osobowej KUSiR: 4.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.
  Przewodniczący KUSiR: 4.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.

  Stała Komisja Unikania Sporów i Rozjemstwa: za gotowość 3.500,00 PLN + 23% VAT/miesiąc/osobę.

  Koszt wyznaczenia KUSiR/Przewodniczącego KUSiR przez Prezesa SIDiR: 4.500,00 PLN + 23% VAT.

 • Rekomendowane przez Zarząd minimalne stawki dla członków KUSiR:

  Członek 3-osobowej KUSiR: 3.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.
  Członek 1-osobowej KUSiR: 4.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.
  Przewodniczący KUSiR: 4.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.

  Stała Komisja Unikania Sporów i Rozjemstwa: za gotowość 3.500,00 PLN + 23% VAT/miesiąc/osobę.

  Koszt wyznaczenia KUSiR/Przewodniczącego KUSiR przez Prezesa SIDiR: 4.500,00 PLN + 23% VAT.

  ARCHANOWICZ Andrzej

  ARCHANOWICZ Andrzej

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny OIRP w Warszawie, 20 lat doświadczenia zawodowego, od 2004 r. Członek Zwyczajny SIDIR, w latach 2006 – 2008 Członek Zarządu SIDIR. Jako pełnomocnik, rozjemca lub arbiter uczestniczył w ponad 100 sporach infrastrukturalnych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych inwestorów, wykonawców, podwykonawców, inżynierów kontraktu oraz projektantów, w tym w reprezentacji przed sądami powszechnymi, przed KIO, w mediacjach sądowych, rozjemstwie oraz arbitrażu prowadzonym według reguł SIDIR, KIG, ICC i UNCITRAL. Prowadził szkolenia z zakresu Warunków Kontraktowych FIDIC, w tym dla radców prawnych OIRP w Warszawie oraz dla radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, prelegent na Targach BUDMA. Autor publikacji z zakresu kontraktów budowlanych.

  ARCHANOWICZ Andrzej

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny OIRP w Warszawie, 20 lat doświadczenia zawodowego, od 2004 r. Członek Zwyczajny SIDIR, w latach 2006 – 2008 Członek Zarządu SIDIR. Jako pełnomocnik, rozjemca lub arbiter uczestniczył w ponad 100 sporach infrastrukturalnych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych inwestorów, wykonawców, podwykonawców, inżynierów kontraktu oraz projektantów, w tym w reprezentacji przed sądami powszechnymi, przed KIO, w mediacjach sądowych, rozjemstwie oraz arbitrażu prowadzonym według reguł SIDIR, KIG, ICC i UNCITRAL. Prowadził szkolenia z zakresu Warunków Kontraktowych FIDIC, w tym dla radców prawnych OIRP w Warszawie oraz dla radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, prelegent na Targach BUDMA. Autor publikacji z zakresu kontraktów budowlanych.

  BAŁDYGA Marcin

  BAŁDYGA Marcin

  Ukończył studia doktoranckie w PAN. Zdobył doświadczenie przy realizacji kontraktów drogowych, kolejowych, energetycznych i kubaturowych. Ponadto w biurze projektowym oraz centrali GDDKiA (współtworzył Wydział). Kierował Działem Umów i Roszczeń jednego z największych wykonawców robót kolejowych, drogowych i sieci energetycznych. Arbiter w sprawach rozstrzyganych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG. Wielokrotny Rozjemca z Listy Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Autor publikacji prasowych z zakresu FIDIC i umów w sprawach robót budowlanych. Wspierał wykonawców robót budowlanych przed KIO. Prowadzi szkolenia z zakresu Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

  BAŁDYGA Marcin

  Ukończył studia doktoranckie w PAN. Zdobył doświadczenie przy realizacji kontraktów drogowych, kolejowych, energetycznych i kubaturowych. Ponadto w biurze projektowym oraz centrali GDDKiA (współtworzył Wydział). Kierował Działem Umów i Roszczeń jednego z największych wykonawców robót kolejowych, drogowych i sieci energetycznych. Arbiter w sprawach rozstrzyganych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG. Wielokrotny Rozjemca z Listy Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Autor publikacji prasowych z zakresu FIDIC i umów w sprawach robót budowlanych. Wspierał wykonawców robót budowlanych przed KIO. Prowadzi szkolenia z zakresu Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

  BIAŁACHOWSKI Jakub

  BIAŁACHOWSKI Jakub

  Absolwent SGH. Ponad 20-letnie doświadczenie w konsultingu inżynierskim. Członek Zarządu B-Act Sp. z o.o. i  Partner w firmie Vintage Consulting. Jedyny FIDIC Interim Accredited Trainer w Polsce. W latach 2010-2014 Skarbnik i Wiceprezes SIDiR. Rozjemca, członek Risk and Liability Committee FIDIC. Ekspert zarządzania roszczeniami. Prelegent konferencji FIDIC, m.in. w New Delhi, Seoulu, Rio de Janeiro. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Miłośnik żeglarstwa, crossfit.

  BIAŁACHOWSKI Jakub

  Absolwent SGH. Ponad 20-letnie doświadczenie w konsultingu inżynierskim. Członek Zarządu B-Act Sp. z o.o. i  Partner w firmie Vintage Consulting. Jedyny FIDIC Interim Accredited Trainer w Polsce. W latach 2010-2014 Skarbnik i Wiceprezes SIDiR. Rozjemca, członek Risk and Liability Committee FIDIC. Ekspert zarządzania roszczeniami. Prelegent konferencji FIDIC, m.in. w New Delhi, Seoulu, Rio de Janeiro. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Miłośnik żeglarstwa, crossfit.

  BIAŁACHOWSKI Władysław

  BIAŁACHOWSKI Władysław

  Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej oraz Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej (finanse i zarządzanie projektami), Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (programowanie sieciowe – harmonogramowanie) oraz Politechnice Poznańskiej (Fidic). Posiada ponad 45 lat doświadczenia jako doradca przy realizacji inwestycji. Specjalizuje się w przygotowywaniu, realizacji oraz rozjemstwach projektów prowadzonych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Prowadził inwestycje w wielokulturowych zespołach (kontrakty w Iraku, Dubaju, Polsce, Turcji, Ukrainie).

  Od 2004 roku Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR), gdzie pełni funkcje: Niezależnego Inżyniera Konsultanta w dziedzinie międzynarodowych procedur przetargowych i realizacji inwestycji według FIDIC, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD); i Członka Sądu Koleżeńskiego SIDiR, a także Rozjemcy.

  Pełnił funkcje Konsultanta w międzynarodowych strukturach PHARE/TACIS Central Consultancy Register przez Comission European Communities w Brukseli.

  Członek – założyciel Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce posługiwał się Warunkami Kontraktowymi FIDIC i zaszczepiał je w rodzimym systemie prawnym.

  Biegle włada językiem angielskim.

  Współwłaściciel firm konsultingowych: B-Act i Vintage Consulting.

  Prywatnie miłośnik tenisa, narciarstwa, Toskanii, wina i piękna.

  BIAŁACHOWSKI Władysław

  Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej oraz Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej (finanse i zarządzanie projektami), Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (programowanie sieciowe – harmonogramowanie) oraz Politechnice Poznańskiej (Fidic). Posiada ponad 45 lat doświadczenia jako doradca przy realizacji inwestycji. Specjalizuje się w przygotowywaniu, realizacji oraz rozjemstwach projektów prowadzonych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Prowadził inwestycje w wielokulturowych zespołach (kontrakty w Iraku, Dubaju, Polsce, Turcji, Ukrainie).

  Od 2004 roku Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR), gdzie pełni funkcje: Niezależnego Inżyniera Konsultanta w dziedzinie międzynarodowych procedur przetargowych i realizacji inwestycji według FIDIC, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD); i Członka Sądu Koleżeńskiego SIDiR, a także Rozjemcy.

  Pełnił funkcje Konsultanta w międzynarodowych strukturach PHARE/TACIS Central Consultancy Register przez Comission European Communities w Brukseli.

  Członek – założyciel Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce posługiwał się Warunkami Kontraktowymi FIDIC i zaszczepiał je w rodzimym systemie prawnym.

  Biegle włada językiem angielskim.

  Współwłaściciel firm konsultingowych: B-Act i Vintage Consulting.

  Prywatnie miłośnik tenisa, narciarstwa, Toskanii, wina i piękna.

  BOCHEN Leszek

  BOCHEN Leszek

  Dr inż., absolwent Wydz. Inżynierii Lądowej PW. Konsultant. Wykładowca z listy SIDiR – FIDIC, PZP, Prawo budowlane, zarządzanie budową. Doświadczenie w realizacji i nadzorze wielkich inwestycji infrastrukturalnych w Polsce i za granicą. Menadżer programów i projektów finansowanych ze środków EBRD i EIB. Doradca CUPT, Ministerstwa Integracji Europejskiej w Rumunii, Specjalista ILO ONZ. Uprawnienia wykonawcze i projektowe. Specjalista w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (LEED). QA/QC zgodnie z ISO 9001. Członek Zarządu SIDiR 2015-2019.

  BOCHEN Leszek

  Dr inż., absolwent Wydz. Inżynierii Lądowej PW. Konsultant. Wykładowca z listy SIDiR – FIDIC, PZP, Prawo budowlane, zarządzanie budową. Doświadczenie w realizacji i nadzorze wielkich inwestycji infrastrukturalnych w Polsce i za granicą. Menadżer programów i projektów finansowanych ze środków EBRD i EIB. Doradca CUPT, Ministerstwa Integracji Europejskiej w Rumunii, Specjalista ILO ONZ. Uprawnienia wykonawcze i projektowe. Specjalista w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (LEED). QA/QC zgodnie z ISO 9001. Członek Zarządu SIDiR 2015-2019.

  BOCHIŃSKI Andrzej

  BOCHIŃSKI Andrzej

  Magister inżynier budownictwa — Politechnika Warszawska. Wieloletnie doświadczenie pełniąc funkcję inwestora lub wykonawcy przy realizacji obiektów: przemysłowych, spalarni odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków, drogowych, sportowych i zabytkowych.

  Uprawnienia budowlane oraz konserwatorskie do wykonywania w prac budowlanych w obiektach zabytkowych.

  Konsultant, członek komisji rozjemczych, arbiter w sądzie arbitrażowym.

  BOCHIŃSKI Andrzej

  Magister inżynier budownictwa — Politechnika Warszawska. Wieloletnie doświadczenie pełniąc funkcję inwestora lub wykonawcy przy realizacji obiektów: przemysłowych, spalarni odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków, drogowych, sportowych i zabytkowych.

  Uprawnienia budowlane oraz konserwatorskie do wykonywania w prac budowlanych w obiektach zabytkowych.

  Konsultant, członek komisji rozjemczych, arbiter w sądzie arbitrażowym.

  BOCZEK Zbigniew J.

  BOCZEK Zbigniew J.

  Niezależny Doradca i Konsultant, Wykładowca, Rozjemca, Mediator – SIDiR (w międzynarodowej organizacji FIDIC), Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego i Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Wice Prezes i Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie specjalizującego się w sporach budowlanych (2006 do 2017).

  Autor książek oraz wykładowca procedur i zagadnień formalno-prawnych realizacji inwestycji budowlanych na studiach podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Gdańskiej.

  BOCZEK Zbigniew J.

  Niezależny Doradca i Konsultant, Wykładowca, Rozjemca, Mediator – SIDiR (w międzynarodowej organizacji FIDIC), Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego i Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Wice Prezes i Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie specjalizującego się w sporach budowlanych (2006 do 2017).

  Autor książek oraz wykładowca procedur i zagadnień formalno-prawnych realizacji inwestycji budowlanych na studiach podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Gdańskiej.

  BŁAŻEWICZ Eugeniusz Romuald

  BŁAŻEWICZ Eugeniusz Romuald

  Ekspert rozjemca SIDIR, doświadczony kierownik projektu w administrowaniu Kontraktami w Projektach infrastrukturalnych, szczególnie współfinansowanych przez UE. Był ekspertem ds. zapewnienia jakości oraz zarządzania ryzykami w zespole Inżyniera. Posiada doświadczenie w stosowaniu warunków kontraktowych Banku Światowego, EBRD oraz w kontraktach zgodnie z wzorami FIDIC. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w praktyce, zgodnie a wymaganiami prawa polskiego, szczególnie prawa zamówień publicznych, oraz zarządzania Projektami i ryzykami.

  BŁAŻEWICZ Eugeniusz Romuald

  Ekspert rozjemca SIDIR, doświadczony kierownik projektu w administrowaniu Kontraktami w Projektach infrastrukturalnych, szczególnie współfinansowanych przez UE. Był ekspertem ds. zapewnienia jakości oraz zarządzania ryzykami w zespole Inżyniera. Posiada doświadczenie w stosowaniu warunków kontraktowych Banku Światowego, EBRD oraz w kontraktach zgodnie z wzorami FIDIC. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w praktyce, zgodnie a wymaganiami prawa polskiego, szczególnie prawa zamówień publicznych, oraz zarządzania Projektami i ryzykami.

  DUBNO Ryszard

  DUBNO Ryszard

  Uprawnienia Budowlane (projektowanie i kierowanie budową), Rozjemca-Rzeczoznawca FIDIC – na międzynarodowej liście ekspertów FIDIC, Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie dróg, Rozjemca na liście Prezydenckiej Dispute Resolution Board Fundation(USA),od 2002 – Przewodniczący, członek Komisji Rozstrzygania Sporów na kontraktach budowy dróg(GDDKiA) i linii kolejowych (PKP PLK), oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody; Arbiter, Opiniodawca(biegły) sądowy. Inżynier dla robót drogowych wg FIDIC, Banku Światowego, EBI, EBOR i procedur UE, Techniczny Doradca Banków. Praca w firmach europejskich i na Bliskim Wschodzie.

  DUBNO Ryszard

  Uprawnienia Budowlane (projektowanie i kierowanie budową), Rozjemca-Rzeczoznawca FIDIC – na międzynarodowej liście ekspertów FIDIC, Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie dróg, Rozjemca na liście Prezydenckiej Dispute Resolution Board Fundation(USA),od 2002 – Przewodniczący, członek Komisji Rozstrzygania Sporów na kontraktach budowy dróg(GDDKiA) i linii kolejowych (PKP PLK), oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody; Arbiter, Opiniodawca(biegły) sądowy. Inżynier dla robót drogowych wg FIDIC, Banku Światowego, EBI, EBOR i procedur UE, Techniczny Doradca Banków. Praca w firmach europejskich i na Bliskim Wschodzie.

  GRABIEC Mieczysław

  GRABIEC Mieczysław

  Mgr inż. Mieczysław Grabiec jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie.

  Mieczysław Grabiec:

  • członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców od 1992 roku,
  • Prezes Zarządu SIDiR w latach 1999-2007
  • Prezes Senior SIDiR,
  • posiada duże doświadczenie zawodowe w przygotowaniu, prowadzeniu i monitoringu kontraktów FIDIC.
  • jest rozjemcą międzynarodowym zatwierdzonym przez FIDIC dla sporów kontraktowych ( Przewodniczący Komisji i Rozjemca w kilkudziesięciu sporach w Polsce,
  • wykładowcą SIDiR oraz wykładowcą na studiach podyplomowym SGH w Warszawie i Politechnikach: Wrocławskiej, Poznańskiej i Gdańskiej.
  • zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie procedur przetargowych, warunków kontraktowych FIDIC oraz administrowania kontraktami (przeszkolonych ponad 5000 osób),
  • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Arbiter i Rozjemca postępowań w Sądzie Arbitrażowym ICC w Paryżu.
   Jest autorem publikacji w Biuletynie SIDiR, Przeglądzie Budowlanym, Muratorze, Budownictwie i Gospodarce Miejskiej oraz w Rzeczpospolitej.

  GRABIEC Mieczysław

  Mgr inż. Mieczysław Grabiec jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie.

  Mieczysław Grabiec:

  • członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców od 1992 roku,
  • Prezes Zarządu SIDiR w latach 1999-2007
  • Prezes Senior SIDiR,
  • posiada duże doświadczenie zawodowe w przygotowaniu, prowadzeniu i monitoringu kontraktów FIDIC.
  • jest rozjemcą międzynarodowym zatwierdzonym przez FIDIC dla sporów kontraktowych ( Przewodniczący Komisji i Rozjemca w kilkudziesięciu sporach w Polsce,
  • wykładowcą SIDiR oraz wykładowcą na studiach podyplomowym SGH w Warszawie i Politechnikach: Wrocławskiej, Poznańskiej i Gdańskiej.
  • zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie procedur przetargowych, warunków kontraktowych FIDIC oraz administrowania kontraktami (przeszkolonych ponad 5000 osób),
  • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Arbiter i Rozjemca postępowań w Sądzie Arbitrażowym ICC w Paryżu.
   Jest autorem publikacji w Biuletynie SIDiR, Przeglądzie Budowlanym, Muratorze, Budownictwie i Gospodarce Miejskiej oraz w Rzeczpospolitej.
  GRALA-LATAWIEC Katarzyna

  GRALA-LATAWIEC Katarzyna

  Radca prawny, ekspert i rozjemca FIDIC. Świadczy profesjonalne usługi doradztwa kontraktowego i prawnego na rzecz zamawiających i wykonawców, w tym zakresie przygotowania ofert i bieżących kwestii kontraktowych oraz w zakresie roszczeń i sporów. Autor wielu opinii prywatnych na rzecz zamawiających i wykonawców w zakresie kontraktów infrastrukturalnych, w których zamawiającym były m.in.: GDDKiA, PKP PLK S.A., PSE S.A. Doświadczenie w zakresie rozstrzygania sporów, w tym udział w Komisjach Rozjemczych w sporach w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej, ochrony środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej, a także jako Arbiter powołany do rozstrzygania sporów na drodze postępowań polubownych.

  GRALA-LATAWIEC Katarzyna

  Radca prawny, ekspert i rozjemca FIDIC. Świadczy profesjonalne usługi doradztwa kontraktowego i prawnego na rzecz zamawiających i wykonawców, w tym zakresie przygotowania ofert i bieżących kwestii kontraktowych oraz w zakresie roszczeń i sporów. Autor wielu opinii prywatnych na rzecz zamawiających i wykonawców w zakresie kontraktów infrastrukturalnych, w których zamawiającym były m.in.: GDDKiA, PKP PLK S.A., PSE S.A. Doświadczenie w zakresie rozstrzygania sporów, w tym udział w Komisjach Rozjemczych w sporach w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej, ochrony środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej, a także jako Arbiter powołany do rozstrzygania sporów na drodze postępowań polubownych.

  GRUSZECKA Zofia

  GRUSZECKA Zofia

  Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego Spec. drogi, ulice lotniska. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Członek SIDIR od 2007 r., Rozjemca SIDIR. Mediator sądowy w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, z listy Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Warszawie. W latach 2011 – 2016 biegły sądowy ds. budownictwa drogowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

  Pracowałam jako projektant, w wykonawstwie oraz u inwestora instytucjonalnego. Od 1997 r. pracuję w zespołach nadzoru, zarządzających inwestycjami drogowymi wg procedur: Banku Światowego i FIDIC. Pełniłam funkcje: Inspektora nadzoru, Inspektora ds. roszczeń oraz Inżyniera Rezydenta i Inżyniera Kontraktu.

  GRUSZECKA Zofia

  Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego Spec. drogi, ulice lotniska. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Członek SIDIR od 2007 r., Rozjemca SIDIR. Mediator sądowy w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, z listy Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Warszawie. W latach 2011 – 2016 biegły sądowy ds. budownictwa drogowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

  Pracowałam jako projektant, w wykonawstwie oraz u inwestora instytucjonalnego. Od 1997 r. pracuję w zespołach nadzoru, zarządzających inwestycjami drogowymi wg procedur: Banku Światowego i FIDIC. Pełniłam funkcje: Inspektora nadzoru, Inspektora ds. roszczeń oraz Inżyniera Rezydenta i Inżyniera Kontraktu.

  GURBIEL Jarosław

  test

  HAJDA Adam Jan

  HAJDA Adam Jan

  Absolwent Politechniki Śląskiej – Inżynier Transportu i Politechniki Krakowskiej – Inżynier Elektryk. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami.

  Członek Zarządu SIDIR od 2016 r. Ekspert – Rozjemca SIDIR.

  20 lat doświadczenia w zarządzaniu kontraktami i rozstrzyganiu sporów – kontrakty z zakresu budownictwa ogólnego, wodno – ściekowego i budowli wodnych.
  Arbiter Sądu Arbitrażowego SIDIR i Mediator z listy Mediatorów SIDIR.

  Doświadczenie w pracy po stronie Inżyniera, Wykonawcy i Zamawiającego. Szkolenia z WK FIDIC. Wykładowca tematyki WK FIDIC na studiach podyplomowych.

  HAJDA Adam Jan

  Absolwent Politechniki Śląskiej – Inżynier Transportu i Politechniki Krakowskiej – Inżynier Elektryk. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami.

  Członek Zarządu SIDIR od 2016 r. Ekspert – Rozjemca SIDIR.

  20 lat doświadczenia w zarządzaniu kontraktami i rozstrzyganiu sporów – kontrakty z zakresu budownictwa ogólnego, wodno – ściekowego i budowli wodnych.
  Arbiter Sądu Arbitrażowego SIDIR i Mediator z listy Mediatorów SIDIR.

  Doświadczenie w pracy po stronie Inżyniera, Wykonawcy i Zamawiającego. Szkolenia z WK FIDIC. Wykładowca tematyki WK FIDIC na studiach podyplomowych.

  HEYDA Tadeusz

  HEYDA Tadeusz

  Tadeusz Heyda, mgr. inż budownictwa wodnego.

  Ukończone studia na Politechnice Krakowskiej wydział budownictwa Wodnego,
  na Politechnice Gdańskiej studium podyplomowe energetyki jądrowej.

  Ważniejsze doświadczenia.

  Praca w nadzorach:
  – budowa Elektrowni Wodnej szczytowo pompowej Żydowo
  – budowa Elektrowni Wodnej szczytowo pompowej Żarnowiec
  – budowa Elektrowni Jądrowej Żarnowiec
  – remont nabrzeża portowego WOC Port Gdański
  – umocnienia brzegów morskich : Ostrowo, Rozewie, Hel, Westerplatte dla Urzędu Morskiego w Gdyni
  – budowa kolei metropolitalnej w Gdańsku dla PKM
  – rewitalizacja lini kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni Chełmża

  Praca w wykonawstwie:
  – remont nabrzeża stoczniowego Wulkan I w Stoczni Szczecińskiej
  – remont pochylni Wulkan II w Stoczni Szczecińskiej
  – remont drogi krajowej DK-6 (obwodnica Gdańska) odcinek Gdańsk-Pruszcz Gdańskiej
  – remont drogi krajowej DK-7 odcinek Gdańsk Kiezmark

  Udział w kilku komisjach rozjemczych.

  HEYDA Tadeusz

  Tadeusz Heyda, mgr. inż budownictwa wodnego.

  Ukończone studia na Politechnice Krakowskiej wydział budownictwa Wodnego,
  na Politechnice Gdańskiej studium podyplomowe energetyki jądrowej.

  Ważniejsze doświadczenia.

  Praca w nadzorach:
  – budowa Elektrowni Wodnej szczytowo pompowej Żydowo
  – budowa Elektrowni Wodnej szczytowo pompowej Żarnowiec
  – budowa Elektrowni Jądrowej Żarnowiec
  – remont nabrzeża portowego WOC Port Gdański
  – umocnienia brzegów morskich : Ostrowo, Rozewie, Hel, Westerplatte dla Urzędu Morskiego w Gdyni
  – budowa kolei metropolitalnej w Gdańsku dla PKM
  – rewitalizacja lini kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni Chełmża

  Praca w wykonawstwie:
  – remont nabrzeża stoczniowego Wulkan I w Stoczni Szczecińskiej
  – remont pochylni Wulkan II w Stoczni Szczecińskiej
  – remont drogi krajowej DK-6 (obwodnica Gdańska) odcinek Gdańsk-Pruszcz Gdańskiej
  – remont drogi krajowej DK-7 odcinek Gdańsk Kiezmark

  Udział w kilku komisjach rozjemczych.

  KIERNOŻYCKI Bartosz

  KIERNOŻYCKI Bartosz

  Absolwent Politechniki Szczecińskiej i Hanze Hoogeschool van Groningen (Holandia). Uprawnienia budowlane od 2004 r. Doradca techniczny (szef zespołu doradców) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (od 2011). Doradca techniczny Ministerstwa Infrastruktury w Rumunii (2006-2007). Doświadczenie w przygotowaniu prowadzenia i realizacji zadań inwestycyjnych drogowych i hydrotechnicznych w Polsce i Rumunii. Członek SIDIR od 2006, Certyfikowany wykładowca SIDIR od 2015.

  KIERNOŻYCKI Bartosz

  Absolwent Politechniki Szczecińskiej i Hanze Hoogeschool van Groningen (Holandia). Uprawnienia budowlane od 2004 r. Doradca techniczny (szef zespołu doradców) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (od 2011). Doradca techniczny Ministerstwa Infrastruktury w Rumunii (2006-2007). Doświadczenie w przygotowaniu prowadzenia i realizacji zadań inwestycyjnych drogowych i hydrotechnicznych w Polsce i Rumunii. Członek SIDIR od 2006, Certyfikowany wykładowca SIDIR od 2015.

  KIERNOŻYCKI Włodzimierz

  KIERNOŻYCKI Włodzimierz

  mgr inż. budownictwa lądowego, absolwent Politechniki Poznańskiej, wieloletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa i inwestycji. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Certyfikowany Wykładowca i Rozjemca, Arbiter Sądu Arbitrażowego SIDiR. Doświadczenia na stanowisku Inżyniera Kontraktu, udział w opracowywaniu dokumentów przetargowych dla zamówień publicznych, prowadzenie szkoleń.

  Udział w rozstrzyganiu ponad 30 sporów pomiędzy stronami procesu budowlanego.

  Ekspert w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktu FIDIC i procedur kontraktowych Banku Światowego w dostosowaniu do kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego.

  KIERNOŻYCKI Włodzimierz

  mgr inż. budownictwa lądowego, absolwent Politechniki Poznańskiej, wieloletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa i inwestycji. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Certyfikowany Wykładowca i Rozjemca, Arbiter Sądu Arbitrażowego SIDiR. Doświadczenia na stanowisku Inżyniera Kontraktu, udział w opracowywaniu dokumentów przetargowych dla zamówień publicznych, prowadzenie szkoleń.

  Udział w rozstrzyganiu ponad 30 sporów pomiędzy stronami procesu budowlanego.

  Ekspert w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktu FIDIC i procedur kontraktowych Banku Światowego w dostosowaniu do kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego.

  KLENOWSKI Andrzej

  KLENOWSKI Andrzej

  Absolwent PG 1974

  mgr inż. budownictwa lądowego

  Od 1975 do 2004 r. praca w wykonawstwie w kraju i za granicą przy bezpośredniej realizacji kontraktów /drogi, lotniska, porty/ wg procedur BŚ oraz FIDIC.

  Od 2004 r. praca w nadzorze inwestycji autostradowych, portowych i kolejowych realizowanych z funduszy pomocowych.

  Członek SIDiR od 2003 r., rozjemca SIDiR od 2007 r., arbiter Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu od 2015 r.

  KLENOWSKI Andrzej

  Absolwent PG 1974

  mgr inż. budownictwa lądowego

  Od 1975 do 2004 r. praca w wykonawstwie w kraju i za granicą przy bezpośredniej realizacji kontraktów /drogi, lotniska, porty/ wg procedur BŚ oraz FIDIC.

  Od 2004 r. praca w nadzorze inwestycji autostradowych, portowych i kolejowych realizowanych z funduszy pomocowych.

  Członek SIDiR od 2003 r., rozjemca SIDiR od 2007 r., arbiter Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu od 2015 r.

  KLOMFAS Miron Lech

  KLOMFAS Miron Lech

  Od 20 lat zajmuje się konsultingiem w branży budowlanej. Ekspert od zarządzania projektami i procesem inwestycyjnym. Efektywnie zarządzał już: strategią maksymalizacji zysku na kontrakcie, sporami, organizacją zespołu realizującego projekt. Z sukcesem doradzał klientom przy projektach drogowych, kolejowych, kubaturowych gospodarki wodno ściekowej, opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC i Ustawie Prawo zamówień publicznych.

  Specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem i roszczeniami, mediator.

  KLOMFAS Miron Lech

  Od 20 lat zajmuje się konsultingiem w branży budowlanej. Ekspert od zarządzania projektami i procesem inwestycyjnym. Efektywnie zarządzał już: strategią maksymalizacji zysku na kontrakcie, sporami, organizacją zespołu realizującego projekt. Z sukcesem doradzał klientom przy projektach drogowych, kolejowych, kubaturowych gospodarki wodno ściekowej, opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC i Ustawie Prawo zamówień publicznych.

  Specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem i roszczeniami, mediator.

  KUREK Ryszard

  KUREK Ryszard

  Posiadam ponad 45 lat doświadczenia zawodowego na budowach w kraju i za granicą m.in. jako kierownik budowy lub dyrektor techniczny (Irak, Nigeria, Uganda). Konsultant dla GDDKiA przy realizacji Projektów drogowych finansowanych z pożyczek B.Ś i EBI. Od 1993 roku brałem udział we wprowadzaniu warunków kontraktowych opartych o FIDIC prowadząc szkolenia dla administracji. W ramach II-ej pożyczki transportowej dla GDDKiA od 1998 roku brałem udział przy wdrażaniu instytucji Rozjemców. Inżynier Kontraktu na S7 odcinek Białobrzegi–Jedlińsk. Pracowałem jako ekspert ds. roszczeń dla POW III i na zadaniu Węzeł Salomea-Łopuszańska oceniając roszczenia Wykonawcy. Obecnie zajmuję się roszczeniami w firmie wykonawczej.

  KUREK Ryszard

  Posiadam ponad 45 lat doświadczenia zawodowego na budowach w kraju i za granicą m.in. jako kierownik budowy lub dyrektor techniczny (Irak, Nigeria, Uganda). Konsultant dla GDDKiA przy realizacji Projektów drogowych finansowanych z pożyczek B.Ś i EBI. Od 1993 roku brałem udział we wprowadzaniu warunków kontraktowych opartych o FIDIC prowadząc szkolenia dla administracji. W ramach II-ej pożyczki transportowej dla GDDKiA od 1998 roku brałem udział przy wdrażaniu instytucji Rozjemców. Inżynier Kontraktu na S7 odcinek Białobrzegi–Jedlińsk. Pracowałem jako ekspert ds. roszczeń dla POW III i na zadaniu Węzeł Salomea-Łopuszańska oceniając roszczenia Wykonawcy. Obecnie zajmuję się roszczeniami w firmie wykonawczej.

  LATAWIEC Tomasz

  LATAWIEC Tomasz

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, Prezes SIDiR kadencji 2010 – 2014 i 2014 – teraz, Ekspert i Rozjemca FIDIC. Doświadczenia zawodowe w zakresie sieci przesyłowych, gospodarki wodno-ściekowej, spalarni odpadów komunalnych i infrastruktury drogowo-kolejowej. Rozjemca w przeszło 20. Komisjach Rozjemczych 3-osobowych i 1-osobowych, arbiter w 4. postępowaniach arbitrażach. Autor kilkudziesięciu opinii prywatnych na rzecz zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowienia sądów powszechnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania kontraktami FIDIC.

  LATAWIEC Tomasz

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, Prezes SIDiR kadencji 2010 – 2014 i 2014 – teraz, Ekspert i Rozjemca FIDIC. Doświadczenia zawodowe w zakresie sieci przesyłowych, gospodarki wodno-ściekowej, spalarni odpadów komunalnych i infrastruktury drogowo-kolejowej. Rozjemca w przeszło 20. Komisjach Rozjemczych 3-osobowych i 1-osobowych, arbiter w 4. postępowaniach arbitrażach. Autor kilkudziesięciu opinii prywatnych na rzecz zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowienia sądów powszechnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania kontraktami FIDIC.

  LEMPKOWSKI Michał

  LEMPKOWSKI Michał

  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku budownictwo, specjalność: budowa dróg i mostów. Członek Polskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej, mostowej i kolejowej w nieograniczonym zakresie.

  Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Gdańsku z zakresu budownictwa: specjalność inżynieryjna kolejowa, mostowa i drogowa oraz analizy terminowe i kosztowe.

  Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu roszczeniami na dużych kontraktach infrastrukturalnych, realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC, bardzo dobrą znajomość technologii realizacji robót związanych z budową dróg kołowych, obiektów inżynieryjnych i dróg żelaznych, praktyczną znajomość stosowania przepisów prawa polskiego (w tym PB, PZP i KC) oraz Warunków Kontraktowych FIDIC.

  Współautor i autor szeregu opinii prywatnych, na rzecz zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowienia sądów powszechnych.

  Członek i Rozjemca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

  Założyciel i Partner Zarządzający firmy konsultingowej CCM Construction & Claims Management. Ekspert ds. analiz terminowych i kosztowych.

  LEMPKOWSKI Michał

  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku budownictwo, specjalność: budowa dróg i mostów. Członek Polskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej, mostowej i kolejowej w nieograniczonym zakresie.

  Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Gdańsku z zakresu budownictwa: specjalność inżynieryjna kolejowa, mostowa i drogowa oraz analizy terminowe i kosztowe.

  Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu roszczeniami na dużych kontraktach infrastrukturalnych, realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC, bardzo dobrą znajomość technologii realizacji robót związanych z budową dróg kołowych, obiektów inżynieryjnych i dróg żelaznych, praktyczną znajomość stosowania przepisów prawa polskiego (w tym PB, PZP i KC) oraz Warunków Kontraktowych FIDIC.

  Współautor i autor szeregu opinii prywatnych, na rzecz zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowienia sądów powszechnych.

  Członek i Rozjemca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

  Założyciel i Partner Zarządzający firmy konsultingowej CCM Construction & Claims Management. Ekspert ds. analiz terminowych i kosztowych.

  MAŁASIEWICZ Tamara Maria

  MAŁASIEWICZ Tamara Maria

  Niezależny Inżynier Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (2010); mgr inż. Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej; mgr Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; uprawnienia budowlane nr POM/0241/OWOS/10; Prezes Fundacji Best Value Procurement zajmującej się promocją dobrych praktyk zakupowych w budownictwie; autorka ekspertyz dla podmiotów prywatnych oraz sądów powszechnych w zakresie wpływu uwarunkowań zewnętrznych na koszt i czas realizacji kontraktów, jak również opinii eksperckich w zakresie finalnych rozliczeń kontraktów pomiędzy stronami; współautorka Standardów Realizacji Inwestycji (SIDiR, 2018, 2021); Obecnie Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

  MAŁASIEWICZ Tamara Maria

  Niezależny Inżynier Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (2010); mgr inż. Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej; mgr Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; uprawnienia budowlane nr POM/0241/OWOS/10; Prezes Fundacji Best Value Procurement zajmującej się promocją dobrych praktyk zakupowych w budownictwie; autorka ekspertyz dla podmiotów prywatnych oraz sądów powszechnych w zakresie wpływu uwarunkowań zewnętrznych na koszt i czas realizacji kontraktów, jak również opinii eksperckich w zakresie finalnych rozliczeń kontraktów pomiędzy stronami; współautorka Standardów Realizacji Inwestycji (SIDiR, 2018, 2021); Obecnie Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

  MELLER-MICHAŁOWSKA Maria

  MELLER-MICHAŁOWSKA Maria

  Absolwentka Politechniki Gdańskiej – inżynier budownictwa, Politechniki Warszawskiej – mgr inż. budownictwa oraz absolwentka Podyplomowych Studiów w zakresie Międzynarodowych Procedur Organizacji Inwestycji według FIDIC.

  Administrowanie i zarządzanie Kontraktami ze strony Inwestora, opracowywanie roszczeń i przygotowywanie pozwów ze strony Wykonawcy, koordynator ds. ryzyk kontraktowych i rozstrzyganie roszczeń w zespole Inżyniera.

  Prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w praktyce, z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzanych przez Zamawiających.

  MELLER-MICHAŁOWSKA Maria

  Absolwentka Politechniki Gdańskiej – inżynier budownictwa, Politechniki Warszawskiej – mgr inż. budownictwa oraz absolwentka Podyplomowych Studiów w zakresie Międzynarodowych Procedur Organizacji Inwestycji według FIDIC.

  Administrowanie i zarządzanie Kontraktami ze strony Inwestora, opracowywanie roszczeń i przygotowywanie pozwów ze strony Wykonawcy, koordynator ds. ryzyk kontraktowych i rozstrzyganie roszczeń w zespole Inżyniera.

  Prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w praktyce, z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzanych przez Zamawiających.

  MICHAŁOWSKI Andrzej

  MICHAŁOWSKI Andrzej

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, mgr inż. budownictwa. Wiceprezes SIDiR w latach 1999 – 2006, Dyrektor w Zarządzie EFCA – Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego w Brukseli w latach 2005 – 2008, Międzynarodowy Ekspert (Mediator i Rozjemca) FIDIC z listy 1997.

  Rozjemca w przeszło 40 komisjach rozjemczych 3-osobowych i 1-osobowych, arbiter w arbitrażach krajowych i międzynarodowych wg regulaminów KIG (3 arbitraże), ICC (1 arbitraż) i UNCITRAL (1 arbitraż) oraz w arbitrażu ad-hoc (1 arbitraż). Mediator w sporach krajowych (2 mediacje).

  MICHAŁOWSKI Andrzej

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, mgr inż. budownictwa. Wiceprezes SIDiR w latach 1999 – 2006, Dyrektor w Zarządzie EFCA – Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego w Brukseli w latach 2005 – 2008, Międzynarodowy Ekspert (Mediator i Rozjemca) FIDIC z listy 1997.

  Rozjemca w przeszło 40 komisjach rozjemczych 3-osobowych i 1-osobowych, arbiter w arbitrażach krajowych i międzynarodowych wg regulaminów KIG (3 arbitraże), ICC (1 arbitraż) i UNCITRAL (1 arbitraż) oraz w arbitrażu ad-hoc (1 arbitraż). Mediator w sporach krajowych (2 mediacje).

  NOWACZYK Piotr

  NOWACZYK Piotr

  Arbiter, akredytowany rozjemca FIDIC, kandydat do Listy Prezydenckiej FIDIC, adwokat w Warszawie i w Paryżu, przedstawiciel Polski w ICC (2003-2015), prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG (2006-2009), członek rzeczywisty (fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie, Odbył elitarne szkolenia: FIDIC Contracts Total Immersion Training Programme, Dublin i FIDIC Adjudicators Assessment Programme, Dubai. Arbiter albo doradca w przeszło 250 arbitrażach wg regulaminów 30 instytucji, w 20 krajach, w 6 językach. Mediator w stu mediacjach gospodarczych.

  NOWACZYK Piotr

  Arbiter, akredytowany rozjemca FIDIC, kandydat do Listy Prezydenckiej FIDIC, adwokat w Warszawie i w Paryżu, przedstawiciel Polski w ICC (2003-2015), prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG (2006-2009), członek rzeczywisty (fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie, Odbył elitarne szkolenia: FIDIC Contracts Total Immersion Training Programme, Dublin i FIDIC Adjudicators Assessment Programme, Dubai. Arbiter albo doradca w przeszło 250 arbitrażach wg regulaminów 30 instytucji, w 20 krajach, w 6 językach. Mediator w stu mediacjach gospodarczych.

  PILISZEK Jacek Wacław

  PILISZEK Jacek Wacław

  Dr inż. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Inżynierii Lądowej. Konsultant. Rzeczoznawca majątkowy. Ekspert, Rozjemca i Wykładowca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Biegły ad – hoc powoływany przez sądy i prokuratury. Posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane w różnych fazach procesu inwestycyjnego, również w pracy w Delegacji/Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmuje się różnymi zagadnieniami formalnymi i inżynierskimi , pomagając zarówno właścicielom, zamawiającym, inwestorom jak i wykonawcom w dokonaniu prawidłowych wyborów dotyczących różnych problemów powstałych w: przygotowaniu budowy , realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Kierował zespołami Inżyniera Kontraktu w kilkudziesięciu projektach różnych branż. Brał udział w kilkunastu komisjach rozjemczych. Przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu: Warunków Kontraktowych FIDIC, prawa budowlanego i zarządzania procesami inwestycyjno – budowlanymi .

  PILISZEK Jacek Wacław

  Dr inż. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Inżynierii Lądowej. Konsultant. Rzeczoznawca majątkowy. Ekspert, Rozjemca i Wykładowca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Biegły ad – hoc powoływany przez sądy i prokuratury. Posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane w różnych fazach procesu inwestycyjnego, również w pracy w Delegacji/Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmuje się różnymi zagadnieniami formalnymi i inżynierskimi , pomagając zarówno właścicielom, zamawiającym, inwestorom jak i wykonawcom w dokonaniu prawidłowych wyborów dotyczących różnych problemów powstałych w: przygotowaniu budowy , realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Kierował zespołami Inżyniera Kontraktu w kilkudziesięciu projektach różnych branż. Brał udział w kilkunastu komisjach rozjemczych. Przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu: Warunków Kontraktowych FIDIC, prawa budowlanego i zarządzania procesami inwestycyjno – budowlanymi .

  PROCZKO Robert Jacek

  PROCZKO Robert Jacek

  Absolwent Politechniki Warszawskiej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Biegły sądowy z dziedziny budownictwo przy sądzie okręgowym we Wrocławiu.

  Ekspert ds. zarządzania rozliczeniami, finansami, czasem i ryzykiem, oraz roszczeniami.

  Ponad 20 letnie doświadczenie w budownictwie zdobył dzięki pracy na różnych stanowiskach począwszy od inżyniera budowy, poprzez inżyniera ds. przygotowania produkcji, inżyniera ds. umów i rozliczeń, kierownika działu umów i rozliczeń, przedstawiciela Wykonawcy. Doświadczenie zdobywał przy realizacji najbardziej znanych inwestycji w Polsce i zagranicą zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego: „Budowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach”, „Budowa Filharmonii w Szczecinie”, „Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach”, „Budowa Oczyszczalni Ścieków Czajka”, „Przebudowa i remont Pałacu Paców w Wilnie” „Budowa budynków biurowych dla GTC w Warszawie”, „Budowa schronohangarów dla samolotów F16 w Poznaniu”, „Budowa kopuł dla anten radarowych NATO”, a także będąc odpowiedzialnym za proces ofertowania w wielu przetargach publicznych i prywatnych. Promotor zasad etyki w budownictwie. Współautor polskiego wydania „Standardów procedowania brytyjskiego towarzystwa prawa budowlanego w sprawie opóźnień i zakłóceń realizacji inwestycji budowlanych” stanowiącego podstawę do zarządzania opóźnieniami realizacji inwestycji.

  PROCZKO Robert Jacek

  Absolwent Politechniki Warszawskiej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Biegły sądowy z dziedziny budownictwo przy sądzie okręgowym we Wrocławiu.

  Ekspert ds. zarządzania rozliczeniami, finansami, czasem i ryzykiem, oraz roszczeniami.

  Ponad 20 letnie doświadczenie w budownictwie zdobył dzięki pracy na różnych stanowiskach począwszy od inżyniera budowy, poprzez inżyniera ds. przygotowania produkcji, inżyniera ds. umów i rozliczeń, kierownika działu umów i rozliczeń, przedstawiciela Wykonawcy. Doświadczenie zdobywał przy realizacji najbardziej znanych inwestycji w Polsce i zagranicą zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego: „Budowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach”, „Budowa Filharmonii w Szczecinie”, „Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach”, „Budowa Oczyszczalni Ścieków Czajka”, „Przebudowa i remont Pałacu Paców w Wilnie” „Budowa budynków biurowych dla GTC w Warszawie”, „Budowa schronohangarów dla samolotów F16 w Poznaniu”, „Budowa kopuł dla anten radarowych NATO”, a także będąc odpowiedzialnym za proces ofertowania w wielu przetargach publicznych i prywatnych. Promotor zasad etyki w budownictwie. Współautor polskiego wydania „Standardów procedowania brytyjskiego towarzystwa prawa budowlanego w sprawie opóźnień i zakłóceń realizacji inwestycji budowlanych” stanowiącego podstawę do zarządzania opóźnieniami realizacji inwestycji.

  ROGOWICZ-ANGIERMAN Małgorzata

  ROGOWICZ-ANGIERMAN Małgorzata

  Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – 1976 rok. Radca prawny od 1984 roku, członek OIRP w Warszawie, WA 1726.

  Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC.

  W latach 2010 -2013 Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu SIDiR, rozjemca FIDIC, arbiter, wykładowca. Doświadczenie zdobywała również jako członek organów zarządzających podmiotami gospodarczymi, na rynku polskim jak i zagranicznym. Rozjemca, arbiter oraz doradca zamawiającym i wykonawcom w inwestycjach realizowanych na zasadach kontraktów FIDIC, w tym drogowych — autostrada A1, A2, A4, drogi ekspresowe, modernizacje szlaków kolejowych, inwestycje wodno – kanalizacyjne, obiekty kubaturowe.

  Prowadzi szkolenia z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.

  Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce, Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business, University of Nevada, Reno (USA)

  ROGOWICZ-ANGIERMAN Małgorzata

  Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – 1976 rok. Radca prawny od 1984 roku, członek OIRP w Warszawie, WA 1726.

  Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC.

  W latach 2010 -2013 Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu SIDiR, rozjemca FIDIC, arbiter, wykładowca. Doświadczenie zdobywała również jako członek organów zarządzających podmiotami gospodarczymi, na rynku polskim jak i zagranicznym. Rozjemca, arbiter oraz doradca zamawiającym i wykonawcom w inwestycjach realizowanych na zasadach kontraktów FIDIC, w tym drogowych — autostrada A1, A2, A4, drogi ekspresowe, modernizacje szlaków kolejowych, inwestycje wodno – kanalizacyjne, obiekty kubaturowe.

  Prowadzi szkolenia z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.

  Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce, Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business, University of Nevada, Reno (USA)

  RYBKA Danuta Wanda

  RYBKA Danuta Wanda

  Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem inżynierii środowiska z uprawnieniami budowlanymi , absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Od 1997r realizuję Kontrakty wg procedur FIDIC, pełniąc funkcję Inżyniera m.in. w ramach programów PHARE, SAPHARD, Bank Światowy i Fundusz Spójności. Posiadam kwalifikacje i praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami. Jestem członkiem SIDIR a w roku 2011 zostałam wykładowcą SIDIR. Od roku 2008 biorę udział w rozpatrywaniu sporów jako członek Komisji Rozjemczej a obecnie jako certyfikowany Rozjemca.

  RYBKA Danuta Wanda

  Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem inżynierii środowiska z uprawnieniami budowlanymi , absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Od 1997r realizuję Kontrakty wg procedur FIDIC, pełniąc funkcję Inżyniera m.in. w ramach programów PHARE, SAPHARD, Bank Światowy i Fundusz Spójności. Posiadam kwalifikacje i praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami. Jestem członkiem SIDIR a w roku 2011 zostałam wykładowcą SIDIR. Od roku 2008 biorę udział w rozpatrywaniu sporów jako członek Komisji Rozjemczej a obecnie jako certyfikowany Rozjemca.

  RYBKA Janusz

  RYBKA Janusz

  Absolwent Politechniki Wrocławskiej – Wydział Inżynierii Sanitarnej

  • Inżynier inżynierii ochrony środowiska oraz doktor nauk technicznych z ponad 20-letnim doświadczeniem przy projektach infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej oraz bogatym doświadczeniem w tworzeniu, rozwoju oraz zarządzaniu zespołami kontraktowymi w dużych organizacjach przemysłowych,
  • były Arbiter z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
  • Wykładowca – studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej I Gdańskiej w zakresie procedur FIDIC i zamówień publicznych
  • Kwalifikacje pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli (rejestr świadectw 32/05/06).
  • Ekspert Kształcenia i Akredytacji Kadr Unii Europejskiej, Konsultant Funduszy Europejskich (Akredytacja nr 069/PKFE/06/2007).
  • Wykładowca z Listy Wykładowców SIDIR.
  • Rozjemca/Mediator FIDIC

  Członkostwo w organizacjach zawodowych.

  • Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • Członek zwyczajny SIDIR, posiada przygotowanie zawodowe w dziedzinie międzynarodowych procedur przetargowych i realizacji inwestycji według wzorów FIDIC, Banku Światowego oraz EBRD.

  RYBKA Janusz

  Absolwent Politechniki Wrocławskiej – Wydział Inżynierii Sanitarnej

  • Inżynier inżynierii ochrony środowiska oraz doktor nauk technicznych z ponad 20-letnim doświadczeniem przy projektach infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej oraz bogatym doświadczeniem w tworzeniu, rozwoju oraz zarządzaniu zespołami kontraktowymi w dużych organizacjach przemysłowych,
  • były Arbiter z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
  • Wykładowca – studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej I Gdańskiej w zakresie procedur FIDIC i zamówień publicznych
  • Kwalifikacje pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli (rejestr świadectw 32/05/06).
  • Ekspert Kształcenia i Akredytacji Kadr Unii Europejskiej, Konsultant Funduszy Europejskich (Akredytacja nr 069/PKFE/06/2007).
  • Wykładowca z Listy Wykładowców SIDIR.
  • Rozjemca/Mediator FIDIC

  Członkostwo w organizacjach zawodowych.

  • Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • Członek zwyczajny SIDIR, posiada przygotowanie zawodowe w dziedzinie międzynarodowych procedur przetargowych i realizacji inwestycji według wzorów FIDIC, Banku Światowego oraz EBRD.
  SIEJDA Michał

  SIEJDA Michał

  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, mgr inż. budownictwa. Członek zwyczajny SIDiR, Inżynier Konsultant, ekspert i rozjemca SIDiR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i doradztwie kontraktowym zdobyte na dużych kontraktach infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC. Od 2018 r. prowadzi własną działalność i współpracuje ze stowarzyszeniem SIDiR przy opracowywaniu opinii biegłych prywatnych. Z ramienia SIDiR uczestniczył w zespołach opracowujących opinie biegłych na rzecz Sądów. Autor artykułów do Biuletynu Konsultant. Będąc członkiem SIDiR, jako konsultant przy wielu kontraktach, skutecznie wspierał wykonawców oraz zamawiających w rozwiązywaniu sporów wykorzystując praktyczną znajomość stosowania przepisów prawa polskiego (w tym PB, PZP i KC) oraz Warunków Kontraktowych FIDIC.

  SIEJDA Michał

  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, mgr inż. budownictwa. Członek zwyczajny SIDiR, Inżynier Konsultant, ekspert i rozjemca SIDiR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i doradztwie kontraktowym zdobyte na dużych kontraktach infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC. Od 2018 r. prowadzi własną działalność i współpracuje ze stowarzyszeniem SIDiR przy opracowywaniu opinii biegłych prywatnych. Z ramienia SIDiR uczestniczył w zespołach opracowujących opinie biegłych na rzecz Sądów. Autor artykułów do Biuletynu Konsultant. Będąc członkiem SIDiR, jako konsultant przy wielu kontraktach, skutecznie wspierał wykonawców oraz zamawiających w rozwiązywaniu sporów wykorzystując praktyczną znajomość stosowania przepisów prawa polskiego (w tym PB, PZP i KC) oraz Warunków Kontraktowych FIDIC.

  SKORUPSKI Michał

  SKORUPSKI Michał

  Inżynier dróg i mostów. MBA University of Minnesota. 23 lata doświadczenia w planowaniu, przygotowaniu, kontraktowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji – w kraju i zagranicą. Pracował po stronie zamawiającego, wykonawcy, projektanta i nadzoru inwestycji. Doskonale zna wzajemne relacje pomiędzy stronami. Niektóre projekty: A1, A2, A4 w Polsce, West Coast Mainline, Manchester Metrolink, Welsh Water, Fabryka Hempel, ZUO Szczecin. Doradca dla GDDKiA w latach 2004-2007. Autor kilkudziesięciu publikacji nt. commercial management inwestycji, w tym Podręcznika dla Inwestorów Przedsięwzięć Infrastrukturalnych. Członek Rady Ekspertów przy MIiB. Uczestnik komisji rozjemczych – jako rozjemca lub przedstawiciel strony; pełnomocnik i ekspert w postępowaniach arbitrażowych (ICC, KIG). Ekspert ds. kwantyfikacji roszczeń. Audytor inwestycji. Od 2015 roku dyrektor w KPMG.

  SKORUPSKI Michał

  Inżynier dróg i mostów. MBA University of Minnesota. 23 lata doświadczenia w planowaniu, przygotowaniu, kontraktowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji – w kraju i zagranicą. Pracował po stronie zamawiającego, wykonawcy, projektanta i nadzoru inwestycji. Doskonale zna wzajemne relacje pomiędzy stronami. Niektóre projekty: A1, A2, A4 w Polsce, West Coast Mainline, Manchester Metrolink, Welsh Water, Fabryka Hempel, ZUO Szczecin. Doradca dla GDDKiA w latach 2004-2007. Autor kilkudziesięciu publikacji nt. commercial management inwestycji, w tym Podręcznika dla Inwestorów Przedsięwzięć Infrastrukturalnych. Członek Rady Ekspertów przy MIiB. Uczestnik komisji rozjemczych – jako rozjemca lub przedstawiciel strony; pełnomocnik i ekspert w postępowaniach arbitrażowych (ICC, KIG). Ekspert ds. kwantyfikacji roszczeń. Audytor inwestycji. Od 2015 roku dyrektor w KPMG.

  SOKOŁOWSKI Piotr

  SOKOŁOWSKI Piotr

  Absolwent  Wydziału Budownictwa Lądowego (1992), doktor nauk technicznych (1997) Politechniki Gdańskiej. Absolwent studiów MBA dla Inżynierów(2007) oraz Psychologii Biznesu dla Menadżerów(2015) na Akademii Leona Koźmińskiego.

  Zrealizowanych kilkadziesiąt usług w zakresie projektowania, nadzorów,  doradztwa technicznego przy budowie obiektów handlowych, hotelowych, biurowych, sportowych czy opieki zdrowotnej.  Usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC na projektach mieszkaniowych, gospodarki odpadami i infrastruktury kolejowej (dworzec, tunel na Okęcie).  Szkolenia z FIDIC, zarządzania projektami i  kształtowania umiejętności miękkich. Wsparcie techniczne procesów inwestycyjnych w zakresie wyboru projektantów, nadzoru inwestorskiego, generalnych wykonawców i ich późniejszego prowadzenia.

  Autor kilkunastu publikacji    naukowych    oraz    kilkudziesięciu    opracowań    o charakterze eksperckim.

  SOKOŁOWSKI Piotr

  Absolwent  Wydziału Budownictwa Lądowego (1992), doktor nauk technicznych (1997) Politechniki Gdańskiej. Absolwent studiów MBA dla Inżynierów(2007) oraz Psychologii Biznesu dla Menadżerów(2015) na Akademii Leona Koźmińskiego.

  Zrealizowanych kilkadziesiąt usług w zakresie projektowania, nadzorów,  doradztwa technicznego przy budowie obiektów handlowych, hotelowych, biurowych, sportowych czy opieki zdrowotnej.  Usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC na projektach mieszkaniowych, gospodarki odpadami i infrastruktury kolejowej (dworzec, tunel na Okęcie).  Szkolenia z FIDIC, zarządzania projektami i  kształtowania umiejętności miękkich. Wsparcie techniczne procesów inwestycyjnych w zakresie wyboru projektantów, nadzoru inwestorskiego, generalnych wykonawców i ich późniejszego prowadzenia.

  Autor kilkunastu publikacji    naukowych    oraz    kilkudziesięciu    opracowań    o charakterze eksperckim.

  STOPA Ryszard

  STOPA Ryszard

  Prawnik prowadzący od 1986 roku kancelarię. Posiada bogatą wiedzę z zakresu negocjacji, mediacji, rozjemstwa, koncyliacji sądowych oraz alternatywnych metod rozstrzygania sporów (arbitraż). Członek-założyciel SIDIR, współtwórca Statutu SIDIR oraz Sądu Arbitrażowego przy SIDIR. W latach 2002-2010 członek Zarządu Stowarzyszenia SIDIR oraz Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDIR. Współtwórca Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz rozjemca FIDIC-SIDIR.

  STOPA Ryszard

  Prawnik prowadzący od 1986 roku kancelarię. Posiada bogatą wiedzę z zakresu negocjacji, mediacji, rozjemstwa, koncyliacji sądowych oraz alternatywnych metod rozstrzygania sporów (arbitraż). Członek-założyciel SIDIR, współtwórca Statutu SIDIR oraz Sądu Arbitrażowego przy SIDIR. W latach 2002-2010 członek Zarządu Stowarzyszenia SIDIR oraz Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDIR. Współtwórca Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz rozjemca FIDIC-SIDIR.

  SUCHECKA Agnieszka

  SUCHECKA Agnieszka

  radca prawny Agnieszka Suchecka

  Partner i Lider Branży Budownictwo Infrastruktura Transport w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); ekspert w Radzie Ekspertów ds. inwestycji kolejowych powołanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, ekspert merytoryczny w Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego, wykładowca w ramach Podyplomowych Studiów z zakresu realizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o regulacje FIDIC i prawo zamówień publicznych; biegły sądowy wpisany na listę biegłych z dziedziny prawa zamówień publicznych o specjalności weryfikacja prawidłowości sporządzania dokumentacji postępowania, zasad naliczania korekt dla projektów dofinansowanych ze środków unijnych, weryfikacji dokumentacji opartej o wzory opracowane przez FIDIC.

  Posiadająca długoletnie doświadczenie w praktycznych aspektach przy realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, lotniskowych, wodno-ściekowych, spalarniach, przeciwpowodziowych, w tym o wartościach przekraczających 100 MLN EUR.

  Autorka licznych artykułów i publikacji w dziennikach i miesięcznikach branżowych, w tym w Przetargach Publicznych, Konsultancie, Rynku Kolejowym i Rynku Infrastruktury.

  SUCHECKA Agnieszka

  radca prawny Agnieszka Suchecka

  Partner i Lider Branży Budownictwo Infrastruktura Transport w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); ekspert w Radzie Ekspertów ds. inwestycji kolejowych powołanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, ekspert merytoryczny w Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego, wykładowca w ramach Podyplomowych Studiów z zakresu realizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o regulacje FIDIC i prawo zamówień publicznych; biegły sądowy wpisany na listę biegłych z dziedziny prawa zamówień publicznych o specjalności weryfikacja prawidłowości sporządzania dokumentacji postępowania, zasad naliczania korekt dla projektów dofinansowanych ze środków unijnych, weryfikacji dokumentacji opartej o wzory opracowane przez FIDIC.

  Posiadająca długoletnie doświadczenie w praktycznych aspektach przy realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, lotniskowych, wodno-ściekowych, spalarniach, przeciwpowodziowych, w tym o wartościach przekraczających 100 MLN EUR.

  Autorka licznych artykułów i publikacji w dziennikach i miesięcznikach branżowych, w tym w Przetargach Publicznych, Konsultancie, Rynku Kolejowym i Rynku Infrastruktury.

  SŁOWIK Norbert

  SŁOWIK Norbert

  Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

  Posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kontraktów infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o warunki FIDIC, Banku Światowego EBI i EBOR na terenie Polski, Rumunii, Republiki Czeskiej i Mołdawii.

  Członek wielu Komisji Rozjemstwa w Sporach oraz pełnomocnik w postępowaniach prowadzonych przed Sądami Arbitrażowym.

  Autor wielu publikacji z dziedziny gospodarczej dot. Polski, UE i Hiszpanii.

  Biegle władający językiem hiszpańskim i angielskim.

  SŁOWIK Norbert

  Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

  Posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kontraktów infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o warunki FIDIC, Banku Światowego EBI i EBOR na terenie Polski, Rumunii, Republiki Czeskiej i Mołdawii.

  Członek wielu Komisji Rozjemstwa w Sporach oraz pełnomocnik w postępowaniach prowadzonych przed Sądami Arbitrażowym.

  Autor wielu publikacji z dziedziny gospodarczej dot. Polski, UE i Hiszpanii.

  Biegle władający językiem hiszpańskim i angielskim.

  WIŚNIEWSKI Krzysztof

  WIŚNIEWSKI Krzysztof

  Inżynier budowlany, członek i wykładowca SIDiR od 2003r.

  45 lata doświadczenia zawodowego wliczając w to 21 lat pracy zagranicą w prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych od doradztwa, planowania przez projektowanie do przetargu, wykonawstwa robót, roszczeń, sporów i rozliczenia budowy. Doświadczenie w pracy po stronie wykonawcy, zamawiającego, projektanta i Inżyniera konsultanta. Współzałożyciel i członek zarządu Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich. Współuczestnik inicjatyw na rzecz poprawy procesu inwestycyjnego.

  Praktyka zawodowa obejmuje:

  1. 24 lat doświadczenia w doradztwie, projektowaniu i konsultingu zdobyte w pracy dla firmy Biuro fur Plannung und Ingenieurtechnik GmbH w Libii i Ove Arup & Partners International Ltd., oraz własnej działalności w Rumunii i w Polsce
  2. 14 lat doświadczenia w budowie dróg i mostów, jako wykonawca w firmach; Bilfinger + Berger Bau AG, Wirtgen GmbH oraz Dromex JSC, w Libii i Polsce
  3. 7 lat doświadczenia w pracy badawczej zdobyte w pracy w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Polsce oraz Centralnym Laboratorium Drogowym w Libii.

  WIŚNIEWSKI Krzysztof

  Inżynier budowlany, członek i wykładowca SIDiR od 2003r.

  45 lata doświadczenia zawodowego wliczając w to 21 lat pracy zagranicą w prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych od doradztwa, planowania przez projektowanie do przetargu, wykonawstwa robót, roszczeń, sporów i rozliczenia budowy. Doświadczenie w pracy po stronie wykonawcy, zamawiającego, projektanta i Inżyniera konsultanta. Współzałożyciel i członek zarządu Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich. Współuczestnik inicjatyw na rzecz poprawy procesu inwestycyjnego.

  Praktyka zawodowa obejmuje:

  1. 24 lat doświadczenia w doradztwie, projektowaniu i konsultingu zdobyte w pracy dla firmy Biuro fur Plannung und Ingenieurtechnik GmbH w Libii i Ove Arup & Partners International Ltd., oraz własnej działalności w Rumunii i w Polsce
  2. 14 lat doświadczenia w budowie dróg i mostów, jako wykonawca w firmach; Bilfinger + Berger Bau AG, Wirtgen GmbH oraz Dromex JSC, w Libii i Polsce
  3. 7 lat doświadczenia w pracy badawczej zdobyte w pracy w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Polsce oraz Centralnym Laboratorium Drogowym w Libii.
  ZEJER Paweł

  ZEJER Paweł

  Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1995) oraz Wydziału Zarządzania i Organizacji (1999).

  Od początku praktyki zawodowej zainteresowany zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi. Współpracując z dużymi firmami inżynierskim miał okazję kierować jak i brać udział w przygotowaniu i realizacji znaczących projektów. W latach 2002-2003 zdobywa praktykę międzynarodową pracując w firmie Scott Wilson w Wielkiej Brytanii, projektując infrastrukturę. Po powrocie do kraju do roku 2006 zarządza przygotowaniem kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych do finansowania ze środków międzynarodowych instytucji finansowych. Od 2006 poświęca czas na kierowanie zespołami zarządzającymi budową oraz opracowujących dokumentację projektową. Obecnie wspiera swoich klientów w zakresie zarządzania projektami i kontraktami. W tym samym czasie jest zaangażowany w wiele procedur rozjemczych, jako ekspert i rozjemca. Opracował wiele niezależnych opinii na zlecenie sądów oraz przedsiębiorstw, w zakresie ekonomii, zarządzania oraz aspektów technicznych.

  Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii kontraktów oraz zarządzania nimi.

  Wykłada na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Krakowskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej przedmioty związane z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC.

  ZEJER Paweł

  Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1995) oraz Wydziału Zarządzania i Organizacji (1999).

  Od początku praktyki zawodowej zainteresowany zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi. Współpracując z dużymi firmami inżynierskim miał okazję kierować jak i brać udział w przygotowaniu i realizacji znaczących projektów. W latach 2002-2003 zdobywa praktykę międzynarodową pracując w firmie Scott Wilson w Wielkiej Brytanii, projektując infrastrukturę. Po powrocie do kraju do roku 2006 zarządza przygotowaniem kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych do finansowania ze środków międzynarodowych instytucji finansowych. Od 2006 poświęca czas na kierowanie zespołami zarządzającymi budową oraz opracowujących dokumentację projektową. Obecnie wspiera swoich klientów w zakresie zarządzania projektami i kontraktami. W tym samym czasie jest zaangażowany w wiele procedur rozjemczych, jako ekspert i rozjemca. Opracował wiele niezależnych opinii na zlecenie sądów oraz przedsiębiorstw, w zakresie ekonomii, zarządzania oraz aspektów technicznych.

  Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii kontraktów oraz zarządzania nimi.

  Wykłada na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Krakowskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej przedmioty związane z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC.

  ZIELIŃSKA Iwona

  ZIELIŃSKA Iwona

  Inż. budownictwa (konstrukcje budowlane i inżynierskie), uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń: konstrukcje budowlane,
  drogi, mosty. Ekspert w zakresie zamówień publicznych, umów o roboty budowlane.

  Doświadczenie w orzekaniu w zakresie zamówień publicznych: w latach 1995-2006 – pełnienie funkcji arbitra na podstawie wpisu na listę arbitrów
  prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

  Współprzewodnicząca wraz z przedstawicielem GDDKiA Zespołu ds. umów na roboty budowlane powołanego przez SIDIR, PZPB, OIGD i ZPBUI. Doświadczenie w pracy zawodowej zarówno po stronie Zamawiającego (inwestora), jak i wykonawcy oraz konsultanta, a także prowadzenie szkoleń.

  Po stronie Zamawiającego: przygotowanie i nadzór nad prowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne na roboty budowlane, usługi i dostawy, w tym procedur na zasadach Banku Światowego, PHARE, ISPA. Rozstrzyganie wnoszonych przez wykonawców środków ochrony prawnej. Reprezentacja w arbitrażach. Członek Komisji Przetargowej w formule PPP (Autostrada A1 Stryków – Pyrzowice) – powołany przez Ministra Infrastruktury – 2005-2006.

  Po stronie Wykonawcy:

  praca na stanowisku Zastępcy dyr. Dyrektora Kontraktu Budowy Obwodnicy m.Puławy.
  szeroko pojęte sprawy związane z warunkami umownymi, w tym warunkami FIDIC i ich interpretacją oraz sporami z Zamawiającym, przygotowywanie i prowadzenie roszczeń, w tym na etapach przedsądowych.

  Jako Konsultant: pełnienie funkcji Eksperta na Kontrakcie wartości ok.1,8 mld PLN.

  ZIELIŃSKA Iwona

  Inż. budownictwa (konstrukcje budowlane i inżynierskie), uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń: konstrukcje budowlane,
  drogi, mosty. Ekspert w zakresie zamówień publicznych, umów o roboty budowlane.

  Doświadczenie w orzekaniu w zakresie zamówień publicznych: w latach 1995-2006 – pełnienie funkcji arbitra na podstawie wpisu na listę arbitrów
  prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

  Współprzewodnicząca wraz z przedstawicielem GDDKiA Zespołu ds. umów na roboty budowlane powołanego przez SIDIR, PZPB, OIGD i ZPBUI. Doświadczenie w pracy zawodowej zarówno po stronie Zamawiającego (inwestora), jak i wykonawcy oraz konsultanta, a także prowadzenie szkoleń.

  Po stronie Zamawiającego: przygotowanie i nadzór nad prowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne na roboty budowlane, usługi i dostawy, w tym procedur na zasadach Banku Światowego, PHARE, ISPA. Rozstrzyganie wnoszonych przez wykonawców środków ochrony prawnej. Reprezentacja w arbitrażach. Członek Komisji Przetargowej w formule PPP (Autostrada A1 Stryków – Pyrzowice) – powołany przez Ministra Infrastruktury – 2005-2006.

  Po stronie Wykonawcy:

  praca na stanowisku Zastępcy dyr. Dyrektora Kontraktu Budowy Obwodnicy m.Puławy.
  szeroko pojęte sprawy związane z warunkami umownymi, w tym warunkami FIDIC i ich interpretacją oraz sporami z Zamawiającym, przygotowywanie i prowadzenie roszczeń, w tym na etapach przedsądowych.

  Jako Konsultant: pełnienie funkcji Eksperta na Kontrakcie wartości ok.1,8 mld PLN.


 • Komisja Unikania Sporów i Rozjemstwa 1-osobowa

  1. Strona wnosząca spór pod rozstrzygnięcie KUSiR proponuje rozjemcę, który przy braku merytorycznego sprzeciwu drugiej strony, podejmie działania jednoosobowej KUSiR.
  2. Przy merytorycznym sprzeciwie i braku uzgodnienia przez strony rozjemcy, rozjemcę wyznaczy Prezes SIDiR na wniosek strony lub stron.
  3. Wyznaczenie rozjemcy przez Prezesa SIDiR jest w takim przypadku ostateczne.

  Komisja Unikania Sporów i Rozjemstwa 3-osobowa

  1. Strona wnosząca spór pod rozstrzygnięcie KUSiR proponuje jednego rozjemcę i występuje do drugiej strony o wyznaczenie drugiego rozjemcy.
  2. Strony same zgodnie wyznaczą trzeciego rozjemcę, który będzie przewodniczącym KUSiR. W uzgodnieniu ze stronami możliwe jest również zaproponowanie kandydatury na przewodniczącego KUSiR przez wybranych rozjemców, bądź wyznaczenie przewodniczącego KUSiR na wniosek stron przez Prezesa SIDiR.

  Koszt wyznaczenia KUSiR przez Prezesa SIDiR: 4.500,00 PLN + 23% VAT.

 • Dla ustanowienia KUSiR konieczne jest podpisanie umów trójstronnych pomiędzy rozjemcą/rozjemcami a każdą ze stron.

  W przypadku KUSiR 1-osobowej rozjemca przygotowuje umowę trójstronną i przesyła ją stronom.

  W przypadku KUSiR 3-osobowej przewodniczący KUSiR przygotowuje umowy trójstronne każdego rozjemcy i przesyła je stronom.

  Kolejność podpasania umów przez strony i rozjemców jest ustalana indywidualnie.

  KUSiR jest ustanowiona z chwilą złożenia ostatniego podpisu na umowie trójstronnej.

  Rekomendowane przez Zarząd minimalne stawki dla członków KUSiR:

  Członek 3-osobowej KUSiR: 3.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.
  Członek 1-osobowej KUSiR: 4.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.
  Przewodniczący KUSiR: 4.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.

  Stała Komisja Unikania Sporów i Rozjemstwa: za gotowość 4.500,00 PLN + 23% VAT/miesiąc/osobę.


  Pliki do pobrania

  Umowa z rozjemcą (komisja jednoosobowa)

  Umowa z rozjemcą (komisja trzyosobowa)

  Ogólne Warunki Umowy o Rozjemstwie „Dodatek” do Warunków Kontraktowych FIDIC

  Zasady Proceduralne „Załącznik” do Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie

  Oświadczenie o braku konfliktu

 • 6 kroków rozstrzygania sporów

  1. Musi być spór między wykonawcą a zamawiającym, nie tylko roszczenie
  2. Gdy powstanie spór, jedna ze stron kieruje ten spór do Komisji na piśmie (Wniosek do KUSiR)
  3. KUSiR działa jako panel ekspertów a nie arbitrów i wydaje decyzję w ciągu 84 dni. Decyzja jest wiążąca, ale nie ostateczna
  4. Strona niezadowolona z decyzji (lub jej braku w ciągu 84 dni) może w ciągu 28 dni dać drugiej stronie powiadomienie o niezadowoleniu. W przeciwnym razie decyzja staje się ostateczna i wiążąca
  5. W przypadku powiadomienia o niezadowoleniu obie strony mają 56 dni na polubowne rozwiązanie sporu.
  6. Każdy spór, który nie stał się ostatecznym  wiążącym ani nie został rozwiązany polubownie, może być skierowany do arbitrażu.

  Komisja Unikania Sporów i Rozjemstwa rozpoczyna swoje działania w zakresie rozstrzygania wniesionego sporu po podpisaniu umów trójstronnych z rozjemcami, otrzymaniu wniosku o rozstrzygnięcie sporu oraz otrzymaniu honorarium za pierwsze dwa dni rozstrzygania sporu (jeśli jest w umowie). O dacie rozpoczęcia działania KUSiR decyduje najpóźniejsza data spełnienia powyższego.

  1. Z chwilą rozpoczęcia działania KUSiR powinna wystosować do stron sporu Zarządzenie Proceduralne nr 1 według proponowanego wzoru. (). Dla ustalenia spraw formalnych dotyczących terminu wydania decyzji i prowadzenia bieżącej korespondencji pomiędzy KUSiR a stronami sporu.
  2. W przypadku KUSiR 3-osobowej komisja jest zobowiązana do odbywania sesji roboczych w pełnym swoim składzie dla wspólnej analizy otrzymanych dokumentów, wyciągnięcia wspólnych wniosków i opracowania i uzgodnienia szkicu decyzji.
  3. W trakcie rozstrzygania sporu KUSiR komunikuje się ze stronami sporu za pomocą kolejnych zarządzeń proceduralnych.
  4. Z chwilą opracowania decyzji () KUSiR powiadamia o tym strony w zarządzeniu proceduralnym. W zarządzeniu tym () KUSiR nadmienia że członkowie KUSiR wystawili faktury za opracowanie decyzji  i przesyłają je stronom, a decyzja zostanie przekazana  stronom po otrzymaniu przez rozjemców honorarium za rozstrzygniecie sporu (jeżeli z tego przywileju KUSiR skorzysta).
  5. W przypadku KUSiR ad-hoc, gdy komisja wyda decyzję a nie otrzyma kolejnego wniosku o rozstrzygniecie sporu, po otrzymaniu honorarium i wysłaniu decyzji stronom KUSiR powinna w ostatnim zarządzeniu proceduralnym zawiadomić strony o rozwiązaniu się.


 • Decyzja Komisji Rozjemczej – szablon

  Zarządzenie Proceduralne Nr 1 – szablon

  Zarządzenie proceduralne o wydaniu decyzji – szablon