Gruszecka Zofia

Zofia Gruszecka

Inżynier
Matki Polki 5/4 80-251 Gdańsk
Fax 58 717 56 87
+48 603 608 185
[email protected]
Członek zwyczajny od roku 2007
Członek grup
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.