Hajda Adam Jan

Adam Jan Hajda

Inżynier
+48 601 487 925
[email protected]
Firma ADROM Adam Hajda
Członek zwyczajny od roku 2004
Członek grup
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.