Bochen Leszek

Leszek Bochen

Inżynier
+48 517 307 916
[email protected]
LJB Leszk Bochen
Członek zwyczajny od roku 2007
Członek grup
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.