Standardy Realizacji Inwestycji III wydanie 2024 r.

126,00  (120,00  netto)

Trzecie wydanie Standardów Realizacji Inwestycji SIDiR – jeszcze obszerniejsze i pełniejsze, uwzględniające nadsyłane do SIDiR uwagi i komentarze. Trzecia edycja zawiera 45 standardów; a co istotne – są tu też odesłania do publikowanych przez SIDiR Rekomendacji. To istotna nowość, która – mamy nadzieję – przyczyni się walnie do tworzenia naprawdę dobrych praktyk przez osoby zaangażowane w proces przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji budowlanych.

Praca zbiorowa Komisji Standaryzacji ds. Standardów Realizacji Inwestycji pod kierunkiem mgr inż. Tamary Małasiewicz i mgr inż. Michała Skorupskiego.

Na stanie (może być zamówiony)


SKU 978-83-951254-6-1 Kategoria Tag

Opis

O publikacji

Trzecie wydanie Standardów Realizacji Inwestycji SIDiR – jeszcze obszerniejsze i pełniejsze, uwzględniające nadsyłane do SIDiR uwagi i komentarze. Trzecia edycja zawiera 45 standardów; a co istotne – są tu też odesłania do publikowanych przez SIDiR Rekomendacji. To istotna nowość, która – mamy nadzieję – przyczyni się walnie do tworzenia naprawdę dobrych praktyk przez osoby zaangażowane w proces przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji budowlanych.

Praca zbiorowa Komisji Standaryzacji ds. Standardów Realizacji Inwestycji pod kierunkiem mgr inż. Tamary Małasiewicz i mgr inż. Michała Skorupskiego.

Spis treści:

Przedmowa Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
Przedmowa w imieniu Komisji Standaryzacji

 1. Fazy procesu inwestycyjnego w budownictwie
 2. Praktyka wyboru modelu przedsięwzięcia
 3. Definicja projektu. Opis funkcji i cech obiektu dla projektanta
 4. Dobre praktyki wyboru projektanta
 5. Umowa z projektantem
 6. Odpowiedzialność za poprawność dokumentacji
 7. Projektowanie z uwzględnieniem warunków użytkowania
 8. Role konsultantów: nadzór autorski, zarządzanie, nadzór inwestorski, kontrola kosztów
 9. Dobre praktyki wyboru nadzoru inwestycji
 10.  Dobre praktyki umowy z nadzorem inwestycji/inżynierem
 11. Jaką rolę ma pełnić inżynier kontraktu? Pozycja w kontrakcie, oświadczenie wiedzy i oświadczenie woli, niezależność inżyniera kontraktu.
 12. Dobre praktyki kwalifikacji wykonawców do postępowania ofertowego
 13. Liczba wykonawców i ich wzajemne powiązanie
 14. Co powinna zawierać dokumentacja przetargowa dla kontraktów na wykonawstwo?
 15. Co powinna zawierać dokumentacja przetargowa dla kontraktów na wykonawstwo z projektowaniem?
 16. Dobre praktyki kryterium wyboru oferty na wykonawstwo w zamówieniach publicznych i niepublicznych
 17. Wzorcowa lista przypisania ryzyka stronom umowy dla robót
 18. Elementy niezbędne w umowie projektowej, wykonawczej, wykonawczej z projektowaniem
 19. Terminy zawite w umowach budowlanych
 20. Lista zakazanych klauzul w umowach na roboty lub roboty z projektowaniem
 21. Dobre praktyki w zakresie zabezpieczenia realizacji umowy i terminu gwarancji
 22. Standard w zakresie płatności, sporządzania dokumentów uzasadniających i ich akceptacji
 23. Dobre praktyki w zakresie podwykonawstwa; zakres ingerencji zamawiającego w umowy z podwykonawcami
 24. Odbiory – przejęcie odpowiedzialności przez zamawiającego, bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji, redukowanie kar umownych za opóźnienie
 25. Przepływ informacji na budowie i zasady podejmowania decyzji. Rola narad, koordynacji, notatek i protokołów
 26. Wykonanie obiektu budowlanego w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową
 27. Kary umowne, limity odpowiedzialności cywilnej, limity kar
 28. Zmiana w umowie a zmiana umowy
 29. Waloryzacja – zmiana wynagrodzenia umownego
 30. Dostęp do placu budowy
 31. Harmonogramy i planowanie realizacji inwestycji
 32. Rola kamieni milowych w zarządzaniu kontraktem
 33. Opóźnienia równoległe
 34. Akceleracja – przyśpieszenie prac oraz koszty z tym związane
 35. Koszty pośrednie związane z wydłużeniem
 36. Zarządzanie roszczeniami
 37. Spory
 38. Alternatywne rozwiązywanie sporów „ARS” [Alternative dispute resolution „ADR”]
 39. Zapobieganie konfliktom interesu
 40. Zawieszenie realizacji umowy
 41. Odstąpienie od umowy
 42. Analiza opóźnień
 43. Zarządzanie przedsięwzięciem
  inwestycyjnym
 44. Ubezpieczenia
 45. Poszanowanie

Wyjaśnienia
Załączniki

Informacje dodatkowe
Język

polski

Wydanie

3. z 2024 r.

ISBN

978-83-951254-6-1

Ilość stron

144

Autorzy

Tamara Małasiewicz, Michał Skorupski

Okładka

miękka

Wydawnictwo

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców