Promocja!

BVP Best Value Procurement

70,00  (66,67  netto)

Najniższa cena z ostatnich 30dni: 70,00 .

Całkiem nowe spojrzenie na sposób zamawiania – Best Value Procurement. Ta nowa idea niesie za sobą nieznane dotąd szanse na skuteczne i transparentne zamówienia publiczne. Skuteczne – czyli takie, które kończą się efektywnie zrealizowaną inwestycją, a nie tylko skutecznym wyborem najkorzystniejszej oferty. Publikacja ta jest tłumaczeniem holenderskiego podręcznika „Prestatieinkoop”, a w Europie to właśnie Holendrzy odnoszą największe sukcesy we wdrożeniu BVP. I co najważniejsze – czynią to w ramach rygorystycznych Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie zamówień publicznych.

Na stanie


SKU 978-83-919639-9-9 Kategoria Tag

Opis

W tej książce całą ideę BVP rozkładamy na czynniki pierwsze. Robimy to pod różnym kątem, każdy został opisany w odrębnej części. Taka konstrukcja pozwala na dotarcie do różnych grup docelowych.

Pierwsza część książki (część A) podaje krótki szkic tła Best Value Procurement, myślenia w kategoriach Best Value.

Druga część (część B) jest rozwinięciem praktycznego podręcznika tej metodyki. Opisuje w detalach proces Best Value Procurement. Poszczególne etapy metodyki zostały wnikliwie prześledzone i podawane są porady. Opisujemy tutaj zarówno rolę zamawiającego, jak i role oferentów.

Następnie w części trzeciej opisujemy konkretne przypadki wykorzystania metodologii. Podajemy szczegóły tych przedsięwzięć i wyjaśniamy, jak wyglądało to w praktyce.

W ostatniej części znajdziecie karty pracy, które można wykorzystać w trakcie stosowania metodyki Best Value Procurement.

Książka ta jest skierowana do osób składających zamówienia zwłaszcza w środowiskach business-to-business i to business. Wychodzimy z założenia, że podstawowe zasady i koncepty sprzedaży oraz marketingu i kupna, a także zarządzania łańcuchami dostaw w tych środowiskach są znane. W tej książce dogłębnie prezentujemy tajniki Best Value Procurement. Dla kupujących publikacja ta stanowi możliwość zapoznania się z BVP i rozpoczęcia przygotowań do przetargu, który pomoże im wyłonić prawdziwego eksperta.

W Holandii Best Value Procurement zmieniła krajobraz zamówień. Jesteśmy przekonani co do tego, że wniesie nową wartość także w Polsce. Życzymy Wam dużo radości z czytania tej książki i powodzenia we wdrażaniu BVP we własnej organizacji!

Spis treści:

CZĘŚĆ A – PROCEDURY UKIERUNKOWANE NA SUKCES: BEST VALUE PROCUREMENT

 1. A1 Dominujące trendy we współpracy sieciowej
 2. A2 Zakupy oparte na kryterium oceny i zakupy oparte na kryterium jakościowym (NOE)
 3. A3 Początki Best Value
 4. A4 IMT: Information Measurement Theory
 5. A5 Praca przy minimalnych normach
 6. A6 Zaufanie a BVP. O mądrości płynącej z liczb
 7. A7 Podsumowanie i wnioski

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓLNY PROCES WYŁANIANIA WYKONAWCY OPARTEGO NA BVP

 1. B1 Faza przygotowawcza
  1. B1.1 Wybór kierownika
  2. B1.2 Określenie ram strategicznych
  3. B1.3 Wybór i szkolenie zespołu wdrożeniowego
  4. B1.4 Wybór projektu
  5. B1.5 Sformułowanie celów projektu
  6. B1.6 Planowanie – przygotowanie terminarza
  7. B1.7 Wybór kryteriów
  8. B1.8 Sporządzenie dokumentu podstawowego / przewodnika dla zgłaszających się oferentów
  9. B1.9 Zestawienie krótkiej listy / wybór procedury przetargowej
  10. B1.10 Zaproszenie oferentów
  11. B1.11 Spotkanie informacyjne
  12. B1.12 Podsumowanie i wnioski
 2. B2 Znalezienie najbardziej odpowiedniego oferenta: faza oceny
  1. B2.1 Ocena dokumentów pisemnych
  2. B2.2 Interview
  3. B2.3 Cena
  4. B2.4 Priorytety: Czym jest priorytetyzacja?
  5. B2.5 Podsumowanie i wnioski
 3. B3 Faza konkretyzacji
  1. B3.1Czym jest faza konkretyzacji?
  2. B3.2 Start
  3. B3.3Faza konkretyzacji
  4. B3.4Podpisanie kontraktu (award meeting)
  5. B3.5Podsumowanie i wnioski
 4. B4 Faza realizacji projektu: zarządzanie zagrożeniami i projektem
  1. B4.1 Cotygodniowe raporty
  2. B4.2 W czym pomagają nam cotygodniowe raporty?
  3. B4.3 Proces wokół cotygodniowych raportów
  4. B4.4 Raport dyrektorski
  5. B4.5 Podsumowanie i wnioski
 5. B5 Postawa i zachowanie
 6. B6 Podsumowanie i wnioski

CZĘŚĆ C – CASE: RIJKSWATERSTAAT (NIDERLANDZKA DYREKCJA ROBÓT PUBLICZNYCH)

 1. C1 Historia rozwoju podejścia Best Value w Rijkswaterstaat
 2. C1.1 Co oznacza Best Value (BV) dla Rijkswaterstaat?
 3. C1.2 Zawrotny początek (2008-10)
 4. C1.3 Poszerzenie zasięgu projektów pilotażowych i testów na różnych rynkach (2011-12)
 5. C1.4 Best Value a Plan Przedsięwzięć 2015
 6. C1.5 Przyszłość metodyki Best Value w RWS (2013 i później)
 7. C1.6 Wnioski i planowanie

CZĘŚĆ D – PYTANIA I ODPOWIEDZI: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (UPORZĄDKOWANE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH FAZ)

 1. D1 Faza przygotowawcza
 2. D2 Faza oceny
 3. D3 Faza konkretyzacji
 4. D4 Faza realizacji projektu i cotygodniowe raporty

CZĘŚĆ E – KARTY PRACY I LISTY KONTROLNE

 1. E1 Karta pracy – planowanie
 2. E2 Lista kontrolna przed spotkaniem informacyjnym dla oferentów
 3. E3 Przykładowy scenariusz przebiegu spotkania informacyjnego dla oferentów
 4. E4 Karta pracy – dokumentacja dotychczasowych osiągnięć
 5. E5 Karta pracy – dokumentacja zagrożeń
 6. E6 Karta pracy – dokumentacja szans
 7. E7 Karta pracy – arkusz oceny dokumentów pisemnych
 8. E8 Karta pracy – arkusz oceny interview z kluczowym pracownikiem wykonawcy
 9. E9 Przykładowa lista pytań dla interview

CZĘŚĆ F – BIBLIOGRAFIA

CZĘŚĆ G – O AUTORACH

Informacje dodatkowe
ISBN

978-83-919639-9-9, 9788391963999

Język

polski

Wydanie

Wydanie I 2016

Okładka

twarda

Autorzy

Mikołaj Fiksinski, Jeroen van de Rijt, prof. dr Sicco C. Santema

Wydawnictwo

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Ilość stron

213