Walczak Zbigniew


Walczak Zbigniew


Inżynier Konsultant, projektant drogowy, szkoleniowiec

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Przedstawiciel Wykonawcy na budowie drogi klasy S.

Doświadczenie w zarządzaniu roszczeniami, analizie kosztów i opóźnień kontraktów budowlanych opartych na prawie zamówień publicznych oraz warunkach kontraktowych FIDIC.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami budowlanymi wg WK FIDIC, projektowaniem dróg, konsultingiem w wyżej wymienionych dziedzinach.

Prowadzi szkolenia

  • Claim management – Zarządzanie roszczeniami
  • Zarządzanie kontraktem z elementami psychologii – szkolenie autorskie
  • Zarządzanie procesem projektowania
  • Zarządzanie budową na podstawie WK FIDIC

Przebyte szkolenia

  • Sztuka Mówienia (organizator: Polskie Radio)
  • Szkolenia z zarządzania kontraktami, roszczeniami, kosztorysowania i umiejętności „miękkich”

Publikacje

  • Artykuł pt. „Zawieszenie Robót a zawieszenie prac” w Biuletynie Konsultant numer 53 listopad 2019
  • Współautorstwo „Standardów Realizacji Inwestycji” wydanie II