Piskorz Grzegorz


Piskorz Grzegorz


Praktyk stosowania Warunków Kontraktu FIDIC.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w wykonawstwie i w zarządzaniu kontraktami na etapie przygotowania oferty, projektowania, realizacji i gwarancji inwestycji drogowo-mostowych w Polsce realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC i PZP.

Specjalizuje się w doradztwie inżynierskim i kontraktowym. Wspomaga wiedzą na wszystkich etapach realizacji procesu budowlanego w zakresie zarządzania projektami, problematyki zarządzania kontraktami, identyfikacją i analizą ryzyk, zarządzania czasem i analizą kosztów, planowania i harmonogramowania w szczególności analizy opóźnień kontraktów oraz administrowania kontraktem.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/lesior2/domains/sidir.pl/public_html/wp-content/themes/uncode-child/parts/wykladowca/wykladowca-bio.php on line 65