Praktyczne stosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji kontraktów infrastrukturalnych

Szkolenie 2 dniowe

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu możliwości stosowania warunków kontraktowych FIDIC osobom, które uczestniczą w realizacji Kontraktów infrastrukturalnych.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Korzyści

W trakcie szkolenia poznasz i zdobędziesz umiejętności w zakresie praktycznego stosowania standardów FIDIC lub rozszerzysz swoje umiejętności i kompetencje w tym zakresie.

Metodyka

Szkolenie prowadzone w formie prezentacji z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia.

Program

Dzień I – 9:00 ÷ 16:00

 1. Wprowadzenie do Warunków Kontraktu FIDIC
 2. Paleta kolorów Warunków Kontraktu FIDIC
 3. Dokumenty kontraktowe stanowiące umowę według FIDIC
 4. Przebieg realizacji Kontraktu według standardów FIDIC
 5. Klauzule i ich praktyczne stosowanie w realizacji Kontraktu
 6. Warunki Kontraktu FIDIC a prawo polskie
 7. Uprawnienia i obowiązki Stron Kontraktu
 8. Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu

Dzień II – 9:00 ÷ 16:00

 1. Skuteczne planowanie i harmonogramowanie zgodnie z FIDIC
 2. Rozliczanie Kontraktu według FIDIC
 3. Roszczenia terminowe i kosztowe w ujęciu inżynierskim
 4. Zmiany i Roboty dodatkowe w trakcie realizacji Kontraktu
 5. Gwarancja, rękojmia i odpowiedzialność za wady
 6. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania
 7. Podsumowanie i sesja Q&A

Prowadzący

Piskorz Grzegorz

Piskorz Grzegorz

Praktyk stosowania Warunków Kontraktu FIDIC.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w wykonawstwie i w zarządzaniu kontraktami na etapie przygotowania oferty, projektowania, realizacji i gwarancji inwestycji drogowo-mostowych w Polsce realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC i PZP.

Specjalizuje się w doradztwie inżynierskim i kontraktowym. Wspomaga wiedzą na wszystkich etapach realizacji procesu budowlanego w zakresie zarządzania projektami, problematyki zarządzania kontraktami, identyfikacją i analizą ryzyk, zarządzania czasem i analizą kosztów, planowania i harmonogramowania w szczególności analizy opóźnień kontraktów oraz administrowania kontraktem.

Piskorz Grzegorz

Praktyk stosowania Warunków Kontraktu FIDIC.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w wykonawstwie i w zarządzaniu kontraktami na etapie przygotowania oferty, projektowania, realizacji i gwarancji inwestycji drogowo-mostowych w Polsce realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC i PZP.

Specjalizuje się w doradztwie inżynierskim i kontraktowym. Wspomaga wiedzą na wszystkich etapach realizacji procesu budowlanego w zakresie zarządzania projektami, problematyki zarządzania kontraktami, identyfikacją i analizą ryzyk, zarządzania czasem i analizą kosztów, planowania i harmonogramowania w szczególności analizy opóźnień kontraktów oraz administrowania kontraktem.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/lesior2/domains/sidir.pl/public_html/wp-content/themes/uncode-child/parts/wykladowca/wykladowca-bio.php on line 65

Zaplanowane terminy szkolenia

Termin Tytuł szkolenia Ilość dni Cena
17 - 18.10.2024
Stacjonarne
Praktyczne stosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji kontraktów infrastrukturalnych 2 dniowe 1 700,00 zł + 23% VAT
Rejestracja