Roszczenie wykonawcy

od braków w umowie do rozprawy sądowej

Szkolenie jednodniowe

Korzyści

Nauczysz się świadomie uczestniczyć w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji zgodnie z WK FIDiC.

Dowiesz się, jak przewidywać zagrożenia dla inwestycji i jakie są skutki błędnych decyzji uczestników procesu inwestycyjnego.

Poznasz narzędzia i metody poprawnego przygotowania inwestycji w fazie projektowania i realizacji .

Program

Moduł 1 – Żółta Książka

 • PFU – czy jest to źródło tylko kłopotów? Opis przedmiotu zamówienia.
 • Projekt Wykonawcy jest jego problemem ?
 • Zgodność umowy z Warunkami Kontraktowym

Moduł 2 Czerwona Książka

 • SIWZ – na czym polega istotność warunków zamówieni
 • Projekt dostarcza Zamawiający – czy opłaca się bronić błędów projektowych
 • Co wynika z hierarchii dokumentów

Metodyka

 1. Wykład
 • Podstawy teoretyczne: WK FIDiC, kodeks cywilny
 • Przykłady błędnych zapisów umowy i PFU oraz przewidywane skutki takich błędów
 1. Seminarium
 • Omówienie przypadków zgłoszonych przez uczestników
 • Utrwalenie materiału w formie warsztatów

Prowadzący

Włosek Józef

Włosek Józef

Inżynier konsultant, projektant, Inżynier Kontraktu, wykładowca, biegły sądowy.

dr inż. o specjalizacji budowlanej, uprawnienia do projektowania i kierowania w budownictwie inżynieryjnym, rzeczoznawca budowlany GINB, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Wykładowca na Uniwersytecie Zielonogórskim przedmiotów związanych z budownictwem drogowym, zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, czynny biegły sądowy.

Od 1984 projektant i kierownik budowy.  Autor projektów drogowych dróg o łącznej długości ok 115 km.

Od 1997 Inżynier na wielu kontraktach drogowych i infrastrukturalnych o łącznej wartości ok. 2 mld zł.

Autor i współautor 20 prac z dziedziny projektowania, bezpieczeństwa ruchu drogowego, rzeczoznawstwa budowlanego.

Inicjator i kierownik kursu państwowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami budowlanymi wg WK  FIDiC dodatkowo rozwiązaniami technicznymi bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Włosek Józef

Inżynier konsultant, projektant, Inżynier Kontraktu, wykładowca, biegły sądowy.

dr inż. o specjalizacji budowlanej, uprawnienia do projektowania i kierowania w budownictwie inżynieryjnym, rzeczoznawca budowlany GINB, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Wykładowca na Uniwersytecie Zielonogórskim przedmiotów związanych z budownictwem drogowym, zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, czynny biegły sądowy.

Od 1984 projektant i kierownik budowy.  Autor projektów drogowych dróg o łącznej długości ok 115 km.

Od 1997 Inżynier na wielu kontraktach drogowych i infrastrukturalnych o łącznej wartości ok. 2 mld zł.

Autor i współautor 20 prac z dziedziny projektowania, bezpieczeństwa ruchu drogowego, rzeczoznawstwa budowlanego.

Inicjator i kierownik kursu państwowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami budowlanymi wg WK  FIDiC dodatkowo rozwiązaniami technicznymi bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Prowadzi szkolenia

 • Warunki kontraktowe FIDiC w tym rozstrzyganie roszczeń – Uniwersytet Zielonogórski, zespoły Inżyniera Kontraktu na kontraktach realizowanych dla GDDKiA
 • Kurs dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego – Uniwersytet Zielonogórski
 • Organizacja i technologia robót budowlanych, planowanie robót – zespoły Inżyniera Kontraktu na kontraktach realizowanych dla GDDKiA

Przebyte szkolenia

 • Warunki kontraktowe FIDiC
 • Metodyka TRIZ – droga do innowacyjnych rozwiązań
 • Projekt bottom up „Nowatorskie narzędzia kształtowania przestrzeni publicznej”

Publikacje

 • Znaczenie konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych na przykładzie systemu parkowania na osiedlu mieszkaniowym. „Przegląd Budowlany” nr 3, 2018
 • Bestimmung von Straßenfunktionen anhand von Verkehrsunfalldaten“. Verkehrsbausseminar Hochschule Neubrandenburg
 • „Efekt perły w błocie – architektura a strategia komunikacyjna”. Magazyn Budowlany nr 4/2000
 • Status rzeczoznawcy budowlanego w świetle niektórych przepisów prawa” XI Konferencja Naukowo-Techniczna

Zaplanowane terminy szkolenia

Niestety w obecnej chwili nie mamy zaplanowaych terminów szkolenia.