Bytomski Krzysztof


Bytomski Krzysztof


Menedżer firm inżynieryjnych, certyfikowany Trener Biznesu i Coach

Absolwent Oxford Brookes University – Executive MBA, Politechniki Krakowskiej – Inżynieria Środowiska (mgr inż.), SGH – Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET, Szkoły Coachów Akademii SET (akredytacja ACSTH ICF).

Członek SIDiR.

Był dyrektorem i kierownikiem projektów m.in. w takich firmach inżynieryjnych, jak: CDM Smith, Prokom / DHV, Halcrow, Artelia, Niras.

Jako Konsultant dzieli się swoim doświadczeniem w:

 • prowadzeniu spółek w środowisku międzynarodowym,
 • zarządzaniu złożonymi projektami inżynieryjnymi,
 • pracy z „trudnymi” klientami,
 • naprawianiu zagrożonych, deficytowych projektów,
 • reorganizacji zespołów, negocjacjach kontraktów i zarządzaniu zmianą.

Jako certyfikowany Trener Biznesu i Coach pomaga zwiększyć efektywność osobistą i operacyjną inżynierów, menedżerów, zespołów i firm.

Opracowuje, szyte na miarę, programy doradczo-szkoleniowe dla firm inżynieryjnych i klientów indywidualnych.

Dba o wysoką jakość usług – zgodnie z:

 • Kodeksem Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych,
 • Kodeksem Etycznym ICF,
 • Standardem Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Po szkoleniu, można zawsze liczyć na jego wsparcie  – Tel / Email / Teams / Zoom / Whatsapp.

Prowadzi szkolenia

 • Skuteczny inżynier
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji menedżerskich
 • Od Eksperta do Lidera
 • Efektywna komunikacja
 • Motywowanie i angażowanie pracowników
 • Zarządzania zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Budowanie zespołów, które osiągają cele

Przebyte szkolenia

 • Trening interpersonalny – Grupa SET
 • Communication / Managing Finances & Resources / Project Management – Chartered Management Institute, Londyn
 • International Business Development – The Pace Partnership, Londyn
 • Reframing Conflict – CDM Smith

Publikacje

 • Kwartalnik Problemy Ocen Środowiskowych – „Oceny Oddziaływania na Środowisko w gospodarce wodnej – stan obecny i propozycje zmian” (współautor)
 • Polder – „Planowanie programów uczestnictwa społecznego w procesie decyzyjnym”