Komunikacja językiem FIDIC-a.

Roszczenia, polecenia Inżyniera oraz umiejętność znalezienia dialogu

Szkolenie jednodniowe

Korzyści

Nauczysz się, jak profesjonalnie formułować roszczenia, aby były zgodne z wymogami umów FIDIC i przekonywały stronę przeciwną.
Dowiesz się, jak minimalizować ryzyko roszczeń i konfliktów – poznasz strategie i techniki, które pomogą Ci unikać sporów lub rozwiązywać je w sposób konstruktywny, co może przynieść znaczne oszczędności czasu i zasobów.
Poznasz przebieg procedury roszczeniowej krok po kroku oraz zrozumiesz, jakie konsekwencje mają polecenia inżyniera kontraktu na przebieg projektu oraz ewentualne roszczenia.

Program

Moduł 1 – Roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego

 • Rola Inżyniera Konsultanta w procedurze roszczeniowej.
 • Kluczowe terminy złożenia roszczenia.
 • Konsekwencje przekroczenia terminów Subklauzuli 20.1 WK.
 • O co może rościć Wykonawca? Przykłady roszczeń.
 • Jakie dowody winien przedłożyć Wykonawca do roszczenia? Jak zbierać dowody?
 • Powiadomienie Wykonawcy i co dalej – przebieg procedury roszczeniowej krok po kroku.
 • Ile razy Wykonawca może składać wyjaśnienia i dokumenty do roszczenia?
 • Określenie w trybie Subklauzuli 3.5 WK – czy to koniec procedury roszczeniowej?
 • Konsultacje pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w trybie Subklauzuli 3.5 WK.
 • Roboty dodatkowe / roboty zamienne – droga roszczenia czy polecenia zmiany?

Moduł 2 – Roszczenia Zamawiającego do Wykonawcy

 • Rola Inżyniera Konsultanta w procedurze roszczeniowej.
 • Termin złożenia roszczenia – czy faktycznie jest i jakie są konsekwencje jego przekroczenia?
 • O co może rościć Zamawiający?
 • Czy Zamawiający ma obowiązek przedłożenia dowodów na potwierdzenie swojego roszczenia?
 • Powiadomienie i co dalej – przebieg procedury roszczeniowej krok po kroku.
 • Określenie w trybie Subklauzuli 3.5 WK w procedurze roszczenia Zamawiającego?
 • Konsultacje Wykonawcy i Zamawiającego (3.5 WK) w procedurze roszczenia zainicjowanej przez Zamawiającego.

Moduł 3 – Zanim będzie za późno – skuteczna komunikacja

 • Dlaczego słysząc to samo, słyszmy co innego? – model płaszczyzn komunikacyjnych von Thun’a.
 • Jak efektywniej rozmawiać z różnymi typami współpracowników, zamawiających, klientów.
 • 5 toksyn komunikacyjnych – jakich błędów nie popełniać w rozmowie.
 • Aktywne słuchanie – jak radzić sobie, gdy rozmówca „leje wodę” lub jest „zamknięty w sobie”.
 • Komunikacja w sytuacjach konfrontacyjnych.

Moduł 4 – Komunikacja oszczędza czas…

 • Skuteczne delegowanie zadań.
 • 7 sposobów na produktywne spotkania i narady.

Moduł 5 – Komunikacja oszczędza czas… i nerwy

 • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej (feedback) – 3 techniki działające (nawet) w trudnych sytuacjach.
 • 10 zasad konstruktywnego feedbacku – jak go przekazać, aby rozmówca potraktował go jako „cenny podarunek”, a nie krytyczną ocenę.
 • Asertywność – to więcej niż mówienie „nie”.
 • Asertywność – jak prezentować własne pomysły i rozwiązania.
 • Jak krytykować pomysły i rozwiązania, by nie podciąć ich autorowi skrzydeł…
 • Asertywność – jak zareagować „z klasą” na publiczną krytykę.
 • Asertywność – jak nie zgadzać się na niemożliwe.

Moduł 6 – Polecenie Inżyniera

 • Subklauzula 3.3 WK – realny sposób komunikacji czy instytucja martwa?
 • Konsekwencje wydania polecenia w trybie Subklauzuli 3.3 WK.
 • Czego obawiają się Inżynierowie przy stosowaniu Subklauzuli 3.3 WK?
 • Treść i forma polecenia Inżyniera.

Moduł 7 – Dyskusja

Prowadzący

Bytomski Krzysztof

Bytomski Krzysztof

Menedżer firm inżynieryjnych, certyfikowany Trener Biznesu i Coach

Absolwent Oxford Brookes University – Executive MBA, Politechniki Krakowskiej – Inżynieria Środowiska (mgr inż.), SGH – Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET, Szkoły Coachów Akademii SET (akredytacja ACSTH ICF).

Członek SIDiR.

Był dyrektorem i kierownikiem projektów m.in. w takich firmach inżynieryjnych, jak: CDM Smith, Prokom / DHV, Halcrow, Artelia, Niras.

Jako Konsultant dzieli się swoim doświadczeniem w:

 • prowadzeniu spółek w środowisku międzynarodowym,
 • zarządzaniu złożonymi projektami inżynieryjnymi,
 • pracy z „trudnymi” klientami,
 • naprawianiu zagrożonych, deficytowych projektów,
 • reorganizacji zespołów, negocjacjach kontraktów i zarządzaniu zmianą.

Jako certyfikowany Trener Biznesu i Coach pomaga zwiększyć efektywność osobistą i operacyjną inżynierów, menedżerów, zespołów i firm.

Opracowuje, szyte na miarę, programy doradczo-szkoleniowe dla firm inżynieryjnych i klientów indywidualnych.

Dba o wysoką jakość usług – zgodnie z:

 • Kodeksem Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych,
 • Kodeksem Etycznym ICF,
 • Standardem Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Po szkoleniu, można zawsze liczyć na jego wsparcie  – Tel / Email / Teams / Zoom / Whatsapp.

Bytomski Krzysztof

Menedżer firm inżynieryjnych, certyfikowany Trener Biznesu i Coach

Absolwent Oxford Brookes University – Executive MBA, Politechniki Krakowskiej – Inżynieria Środowiska (mgr inż.), SGH – Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET, Szkoły Coachów Akademii SET (akredytacja ACSTH ICF).

Członek SIDiR.

Był dyrektorem i kierownikiem projektów m.in. w takich firmach inżynieryjnych, jak: CDM Smith, Prokom / DHV, Halcrow, Artelia, Niras.

Jako Konsultant dzieli się swoim doświadczeniem w:

 • prowadzeniu spółek w środowisku międzynarodowym,
 • zarządzaniu złożonymi projektami inżynieryjnymi,
 • pracy z „trudnymi” klientami,
 • naprawianiu zagrożonych, deficytowych projektów,
 • reorganizacji zespołów, negocjacjach kontraktów i zarządzaniu zmianą.

Jako certyfikowany Trener Biznesu i Coach pomaga zwiększyć efektywność osobistą i operacyjną inżynierów, menedżerów, zespołów i firm.

Opracowuje, szyte na miarę, programy doradczo-szkoleniowe dla firm inżynieryjnych i klientów indywidualnych.

Dba o wysoką jakość usług – zgodnie z:

 • Kodeksem Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych,
 • Kodeksem Etycznym ICF,
 • Standardem Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Po szkoleniu, można zawsze liczyć na jego wsparcie  – Tel / Email / Teams / Zoom / Whatsapp.

Prowadzi szkolenia

 • Skuteczny inżynier
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji menedżerskich
 • Od Eksperta do Lidera
 • Efektywna komunikacja
 • Motywowanie i angażowanie pracowników
 • Zarządzania zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Budowanie zespołów, które osiągają cele

Przebyte szkolenia

 • Trening interpersonalny – Grupa SET
 • Communication / Managing Finances & Resources / Project Management – Chartered Management Institute, Londyn
 • International Business Development – The Pace Partnership, Londyn
 • Reframing Conflict – CDM Smith

Publikacje

 • Kwartalnik Problemy Ocen Środowiskowych – „Oceny Oddziaływania na Środowisko w gospodarce wodnej – stan obecny i propozycje zmian” (współautor)
 • Polder – „Planowanie programów uczestnictwa społecznego w procesie decyzyjnym”
Zaborowska Agnieszka

Zaborowska Agnieszka

Adwokat – „Zaborowska Kancelaria Adwokacka”

Specjalistka w takich obszarach, jak: warunki kontraktowe FIDIC w inwestycjach liniowych, zamówienia publiczne, realizacja publicznych projektów budowlanych.

Doradza przy największych przetargach infrastrukturalnych w Europie. W jej portfolio znajdują się projekty, które mają wpływ na funkcjonowanie gospodarki Polski, jako całości i przekładają się bezpośrednio na standard życia obywateli. Wymaga to doskonałej znajomości przepisów w kontekście  wymagań technicznych, inżynierii, nowoczesnych technologii i rozwiązań środowiskowych.

Specjalizuje się w unikalnym na rynku doradztwie: „uczestnictwo w składach personelu kluczowego podmiotu sprawującego nadzór nad robotami realizowanymi na rzecz największego inwestora publicznego w Polsce – GDDKiA”. Nadzorowała  budowy o wartości ponad 2 miliardów PLN: S19 odcinek II  (665 mln), S51 (390 mln), S19 odcinek I (390 mln), S8 (330 mln), autostrada A2 odcinek II (300 mln), S3 (228 mln), autostrada A2 odcinek I (200 mln).

Uznanie w świecie zawodowym potwierdza nagroda w konkursie TOP WOMEN IN REAL ESTATE 2023r., gdzie zwyciężyła w kategorii People’s Choice i została finalistką w kategorii Legal Advisory Services.

Częsta prelegentka na kongresach branżowych i naukowych. Autorka publikacji książkowych i artykułów eksperckich. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wcześniej na SGGW.

Od 2019 r. prowadzi własną specjalistyczną kancelarię – „Zaborowska Kancelaria Adwokacka”. Ma 17 lat doświadczenia zawodowego.

Zaborowska Agnieszka

Zaborowska Agnieszka

Adwokat – „Zaborowska Kancelaria Adwokacka”

Specjalistka w takich obszarach, jak: warunki kontraktowe FIDIC w inwestycjach liniowych, zamówienia publiczne, realizacja publicznych projektów budowlanych.

Doradza przy największych przetargach infrastrukturalnych w Europie. W jej portfolio znajdują się projekty, które mają wpływ na funkcjonowanie gospodarki Polski, jako całości i przekładają się bezpośrednio na standard życia obywateli. Wymaga to doskonałej znajomości przepisów w kontekście  wymagań technicznych, inżynierii, nowoczesnych technologii i rozwiązań środowiskowych.

Specjalizuje się w unikalnym na rynku doradztwie: „uczestnictwo w składach personelu kluczowego podmiotu sprawującego nadzór nad robotami realizowanymi na rzecz największego inwestora publicznego w Polsce – GDDKiA”. Nadzorowała  budowy o wartości ponad 2 miliardów PLN: S19 odcinek II  (665 mln), S51 (390 mln), S19 odcinek I (390 mln), S8 (330 mln), autostrada A2 odcinek II (300 mln), S3 (228 mln), autostrada A2 odcinek I (200 mln).

Uznanie w świecie zawodowym potwierdza nagroda w konkursie TOP WOMEN IN REAL ESTATE 2023r., gdzie zwyciężyła w kategorii People’s Choice i została finalistką w kategorii Legal Advisory Services.

Częsta prelegentka na kongresach branżowych i naukowych. Autorka publikacji książkowych i artykułów eksperckich. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wcześniej na SGGW.

Od 2019 r. prowadzi własną specjalistyczną kancelarię – „Zaborowska Kancelaria Adwokacka”. Ma 17 lat doświadczenia zawodowego.

Prowadzi szkolenia

 • Zamówienia publiczne – nowe PZP
 • Zamówienia publiczne – waloryzacja
 • Wadium w nowym PZP
 • System zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r
 • FIDIC – zastosowanie w Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa
 • Zmówienia publiczne jako forma współpracy biznesowej

Publikacje

Współautorka 5 książek:

 1. Leksykon zamówień publicznych, pod red. W.Dzierżanowski, M.Sieradzka, P.Szustakiewicz, wyd. Wolters Kluwers 2020
 2. Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych, pod red. W.Jarzyński, wyd. Must Read Media 2020

Zaplanowane terminy szkolenia

Niestety w obecnej chwili nie mamy zaplanowaych terminów szkolenia.