Kiernożycki Włodzimierz


Kiernożycki Włodzimierz


Inżynier Konsultant

Włodzimierz Kiernożycki mgr inż. budownictwa lądowego, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru nad robotami budowlanymi. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa i zarządzania inwestycjami  budowlanymi. Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC)  poprzez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów (SIDIR). Niezależny Inżynier Konsultant, Wykładowca, Rozjemca, Arbiter, Mediator.

Ekspert w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktu FIDIC  do procedur Banku Światowego, kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego.

Specjalizuje się w pomocy technicznej i doradztwie dla instytucji państwowych i samorządowych, beneficjentów środków pomocowych i pożyczkobiorców oraz podmiotów gospodarczych działających w zakresie projektów infrastrukturalnych (transport drogowy i kolejowy, inżynieria środowiska, ochrona przeciwpowodziowa) i społecznych, we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Doradztwo oraz przygotowanie dokumentów przetargowych i kontraktowych na bazie warunków kontraktowych FIDIC dla projektów finansowanych ze środków UE, Banku Światowego oraz budżetu krajowego. Doświadczenia w wykonawstwie oraz zarządzaniu inwestycjami infrastrukturalnymi: technicznymi i społecznymi oraz w zakresie budownictwa mieszkaniowego (kierowanie firmą budowlaną, wykonywanie funkcji inwestora zastępczego) w tym na stanowisku Inżyniera Kontraktu. Doświadczony wykładowca: przeprowadził ponad 300 szkoleń, łącznie około 3600 godzin wykładowych, dla około 3500 uczestników z instytucji wdrażających, beneficjentów oraz podmiotów gospodarczych korzystających ze środków UE, BŚ oraz budżetu krajowego. Prowadził wykłady na studiach podyplomowych  w Politechnice Gdańskiej, Politechnice Poznańskiej i Uczelni Łazarskiego obejmujące tematykę konsultingu inżynierskiego i stosowania warunków kontraktowych FIDIC.

Udział w rozstrzyganiu sporów powstających w kontraktach budowlanych; praca w komisjach rozjemczych, orzekanie w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, opracowanie ekspertyz w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi szkolenia

 • Wprowadzenie do WK FIDIC: edycje 1999 i 2017;
 • Warunki Kontraktu FIDIC w praktyce: przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji;
 • Rola Inżyniera w Kontrakcie FIDIC;
 • Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem na podstawie Warunków Kontraktu FIDIC w budownictwie drogowym;
 • Procedura płatności w kontrakcie wg FIDIC;
 • Zastosowanie Warunków Kontraktu FIDIC w zamówieniu publicznym.

Przebyte szkolenia

 • Seminarium dla rozjemców i arbitrów zorganizowane przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC) oraz FIDIC, październik 2005, Paryż;
 • Seminaria dla rozjemców i arbitrów zorganizowane przez DRBF, FIDIC oraz SIDiR, 2005 i 2007, Warszawa.

Publikacje

 • Procedury wdrażania i monitorowania dla Programu PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza -praca zbiorowa (PARP 2005);
 • Dokumenty przetargowe z wykorzystaniem WK FIDIC dla inwestycji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem projektów transportowych – praca zbiorowa  (ARUP 2006);
 • Program pilotażowy budowy autostrad i dróg krajowych w formule projekt i budowa” – praca zbiorowa (Ministerstwo Infrastruktury/GDDKiA 2008/2009);
 • Standardy Realizacji Inwestycji”- praca zbiorowa (SIDiR I i II edycja);
 • Przewodnik do Warunków Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem – „żółta książka” edycja 2017 r.- współautor (SIDiR w trakcie opracowania)