Sokołowski Piotr


Sokołowski Piotr


W roku 1992 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, gdzie w roku 1997 otrzymał tytuł doktora nauk technicznych. W roku 2007 ukończył studia MBA dla Inżynierów w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, a w roku 2015 na tej samej uczelni -Psychologię Biznesu dla Menadżerów. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.

Posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług projektowania i nadzorów, usług eksperckich oraz w zarządzaniu projektami. Doświadczenia ekspercko-projektowe zdobywał pracując przy kilkudziesięciu tematach z zakresu geotechniki i konstrukcji. Swoje szlify na pozycji Inżyniera Kontraktu (realizacje wg czerwonego lub żółtego FIDIC) zdobywał na dużych projektach związanych z infrastrukturą kolejową (tunel, dworzec), budownictwem mieszkaniowym, a także budownictwem związanym z gospodarką odpadową.   Ponadto posiada doświadczenie przy budowie obiektów handlowych, hotelowych, medycznych, biurowych, przemysłowych czy sportowych, gdzie pełnił funkcje Kierownika czy Dyrektora Projektu. Posiada także doświadczenie przy realizacji kilkudziesięciu projektów konsultingowo-doradczych dla inwestorów zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Pracę zawodową rozpoczął w Katedrze Geotechniki na Politechnice Gdańskiej, skąd przeszedł do Rafinerii Gdańskiej (LOTOS), po czym pracował kolejno dla firm Tebodin(Inżynier Projektu), FaberMaunsell (Inżynier Zarządzający), Soletanche (Kierownik Działu), Grontmij (Dyrektor Biura), Bureau Veritas (Dyrektor Działu Budowlanego), Karmar (Dyrektor ds. Handlowych).

Od października 2018 roku w ramach indywidualnej  działalności pomaga Inwestorom przygotowywać i prowadzić projekty inwestycyjne (hotele oraz domy senioralne) oraz wspiera  prowadzenie usług Inżyniera Kontraktu (obiekty użyteczności publicznej).

Jest autorem/współautorem kilkunastu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu opracowań o charakterze eksperckim.

Prowadzi szkolenia

Nazwa szkolenia Czas trwania

Ludzka twarz negocjacji i zarządzania w budownictwie

2 dniowe
 • Ludzka twarz negocjacji i zarządzania w budownictwie
 • Wprowadzenie do WK FIDIC
 • Zarządzanie budową na podstawie WK FIDIC

Przebyte szkolenia

 • 1991-1993 Podyplomowe Studia Pedagogiczne Politechnika Gdańska
 • 18.01.99-08.06.1999 Kurs menedżerski -GFKM Gdańsk-opracowany we współpracy z University of Strathclyde
 • 01.10-04.10.2002 Kontraktowanie wg FIDIC Warszawa –Tebodin B.V.
 • 18.02.2003 Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych W-wa
 • 27.11.2006 Arbitraż Handlowy-kontekst krajowy. Rozwiązywanie sporów na drodze arbitrażu. – Wewnętrzne szkolenie SIDIR dla Rozjemców ( SIDIR Warszawa)
 • 2005-2007 Studia podyplomowe MBA dla Inżynierów w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego
 • 26.08.2009 Techniki Prezentacji – Akademia Grontmij
 • 19.05.2010 Radzenie sobie ze stresem – Akademia Grontmij
 • 05.04.2013 Jak stworzyć ofertę wyróżniającą się wobec konkurencji? Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • 27-28.11.2013 Handlowanie to gra. – Kontrakt OSH
 • 2014-2015 Studia Podyplomowe -Psychologia Biznesu dla Menadżerów WSPiZ im. Leona Koźmińskiego
 • 3-4.11.2018 Negocjacje. MOIIB
 • 24-25.11.2018 Nowoczesne wystąpienia publiczne. MOIIB

Publikacje

Bolt A., Byczkowski M., Sokołowski P.: “Stany awaryjne budowli wywołane upłynnianiem się gruntu”  (artykuł tylko po polsku).Inżynieria Morska i Geotechnika 1995 nr 2

 • Dembicki E., Sokołowski P. ” Nośność grupy fundamentów grzybkowych w gruntach niespoistych” (artykuł tylko po polsku).. Inżynieria Morska i Geotechnika 1996 nr 1
 • Dembicki E., Sokołowski P.: “.Atmospheric icing action on overhead electrical transmission line in polish national standard” ((artykuł tylko po angielsku). Konferencja Międzynarodowa IWAIS’96 Canada, Quebec Chicotoumi , Lipiec 1996
 • Dembicki E., Sokołowski P.: “Mushroom foundations under the repeated load in scale model tests”. (artykuł tylko po angielsku) XIII Polsko-Francuskie Kolokwium, Gdańsk, Wrzesień 1996
 • Bolt A., Dembicki E., Sokołowski P.: “.Stability of foundation of transmission tower model subjected to horizontal alternating load.” (artykuł tylko po angielsku) XIV Konferencja Międzynarodowa Mechaniki Gruntu I Fundamentowania / Hamburg, Wrzesień 1997
 • Dembicki E., Sokołowski P.: “Fundamenty grzybkowe poddane obciążeniu powtarzalnemu” (artykuł tylko po polsku), XI Polska Konferencja Mechaniki Gruntu I Fundamentowania, Gdańsk , Lipiec 1997
 • Dembicki E., Duszyński R., Sokołowski P.: „ Wpływ zbrojenia gruntu na nośność fundamentów wyciąganych” (artykuł tylko po polsku) – I Problemowa Konferencja Geotechniki – Białystok Wigry 1999
 • Sokołowski P.: „Wybrane aspekty wykonawstwa biernych zabezpieczeń ogniochronnych w świetle specyficznych wymagań przemysłu petrochemicznego.” (artykuł tylko po polsku)– III Krajowa Problemowa Konferencja Budownictwa – Olsztyn Lipiec 2000
 • Sokołowski P.: „Prace iniekcyjne przeprowadzone w ramach modernizacji podstacji elektrycznej  S-2” (artykuł tylko po polsku)  Jubileuszowa Konferencja prof. Dembickiego  Maj  2000
 • Bolt A., Dembicki E., Sokołowski P.: “Influence of non-vertical load on capacity of group foundation”” (tylko po angielsku)  Archiwum Inżynierii Lądowej 2/2001
 • Sokołowski P.: “Dokumentacja Przetargowa. Przygotowanie wybranych elementów procesu inwestycyjnego w świetle wymagań Przewodnika Praktycznego (PRAG)” Maxymalnie Budowlany Poradnik dla Inwestora 2/2003, PWB, Warszawa (artykuł tylko po polsku)
 • Wadecki A., Szulczyński J. Sokołowski P. – Budowa linii kolejowej na Okęcie – Infrastruktura Transportu 2/2010, Warszawa
 • Sokołowski P. – Szacowanie nośności grupy fundamentów grzybkowych modelu wieży transmisyjnej” Sesja Jubileuszowa Prof.E.Dembickiego
 • oraz ponad 200 opracowań niepublikowanych o charakterze projektu, opinii, ekspertyzy czy raportu