Roszczenia i Spory według Warunków Kontraktowych FIDIC

Szkolenie 2 dniowe

Korzyści

 • Nauczysz się jak postępować z okolicznością lub zdarzeniem mogącym skutkować roszczeniem
 • Dowiesz się, co to zarządzenie przez konflikt i jak wyliczyć koszt roszczenia oraz przedłużenie czasu na ukończenie
 • Poznasz sposoby kontroli kosztów inwestycji i przygotowania pełnego roszczenia

Program

Moduł 1 (Dzień 1)

 • Wstęp Warunki Kontraktowe FIDIC i Prawo kraju
 • Geneza Roszczeń w kontraktach budowlanych
 • Ryzyka procesu projektowania w kontaktach zaprojektuj i zbuduj
 • Ryzyka procesu zarządzania w kontaktach zaprojektuj i zbuduj
 • Zmiany w Kontaktach FIDIC w kontekście PZP
 • Procedury roszczeniowe Zamawiającego i Wykonawcy
 • Powody roszczeń Stron
 • Rola Inżyniera w ocenie i rozstrzyganiu roszczeń WK FIDIC 1999 i WK FIDIC 2017

Moduł 2 (dzień 2)

 • Spory w budownictwie
 • Sposoby rozwiazywania sporów
 • Wyliczenie przedłużenia Czasu na Ukończenie
 • Wycena roszczeń kosztowych
 • Kontrola kosztów budowy
 • Dochodzenie roszczeń przez Zamawiającego
 • Dochodzenie roszczeń przez Wykonawcę
 • Zmienność cen, granice ryzyka i odpowiedzialności

Metodyka

 • Przedstawienie zagadnień teoretycznych
 • Przedstawienie praktycznych przykładów z życia,
 • Ocena autentycznego problemu – zadanie domowe
 • Analiza problemów zgłoszonych ad hoc przez uczestników

Prowadzący

Krzysztof Wiśniewski

Krzysztof Wiśniewski

Mgr inż. Budownictwa, praktyk i wykładowca, członek  SIDiR od 2003r

46 lat doświadczenia zawodowego wliczając w to 20 lat pracy zagranicą w prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych od doradztwa, planowania przez projektowanie do przetargu, wykonawstwa robót, roszczeń, sporów i rozliczenia budowy. Doświadczenie w pracy po stronie zamawiającego, wykonawcy, projektanta i Inżyniera konsultanta. Współzałożyciel i członek zarządu Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich- działalność zakończona w 2018r. Współuczestnik inicjatyw na rzecz poprawy procesu inwestycyjnego.

Specjalizuje się w doradztwie w ofertowaniu w kontraktach Zaprojektuj-Zbuduj oraz zarządzaniem zmianami, roszczeniami i sporami.

Krzysztof Wiśniewski

Mgr inż. Budownictwa, praktyk i wykładowca, członek  SIDiR od 2003r

46 lat doświadczenia zawodowego wliczając w to 20 lat pracy zagranicą w prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych od doradztwa, planowania przez projektowanie do przetargu, wykonawstwa robót, roszczeń, sporów i rozliczenia budowy. Doświadczenie w pracy po stronie zamawiającego, wykonawcy, projektanta i Inżyniera konsultanta. Współzałożyciel i członek zarządu Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich- działalność zakończona w 2018r. Współuczestnik inicjatyw na rzecz poprawy procesu inwestycyjnego.

Specjalizuje się w doradztwie w ofertowaniu w kontraktach Zaprojektuj-Zbuduj oraz zarządzaniem zmianami, roszczeniami i sporami.

Prowadzi szkolenia

 • Roszczenia i Spory według Warunków Kontraktowych FIDIC
 • Zarządzanie kontraktem Zaprojektuj i Zbuduj na podstawie Warunków Kontraktowych FIIDIC
 • Wdrażanie projektów inwestycyjnych w oparciu o standardy Banku Światowego i WK FIDIC
 • Badania i Inspekcje Inżyniera. Podstawy badania i akceptacji materiałów i wyrobów
 • Badania i Inspekcje Inżyniera. Badania in situ i w laboratorium. Interpretacja wyników pomiarów

Przebyte szkolenia

 • ECV oraz PW; Luty 2000, Warszawa Szkolenie nt. Zarządzanie kontraktem w ramach warunków kontraktowych FIDIC. Roszczenia i Arbitraż
 • FIDIC i ICC, Październik 2005, Paryż Konferencja nt. Międzynarodowe kontrakty na Roboty a Rozwiązywanie Sporów
 • SIDIR Listopad 2007, Warszawa Szkolenie w zakresie Roszczenia, Spory i Arbitraż w kontraktach FIDIC

Publikacje

 1. Artykuły w Biuletynie Konsultant
 • Ryzyko zmiany Kosztu w Czasie na Ukończenie i w przedłużonym Czasie na Ukończenie – przypisanie odpowiedzialności Stronom kontraktów – nr 51/2018
 • Sukces lub porażka każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zależne od trzech podstawowych i wzajemnie powiązanych parametrów tj. zakresu (z uwzględnieniem wymaganej jakości), czasu i budżetu – nr 61/2022
 1. Współautor Podręcznika Procedur Wdrażania Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza przygotowanego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydanie 2003.
 2. Współautor Podręcznika Ewaluacji projektów Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza przygotowanego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydanie 2004

Zaplanowane terminy szkolenia

Termin Tytuł szkolenia Ilość dni Cena
25 - 26.10.2023
Stacjonarne
Roszczenia i Spory według Warunków Kontraktowych FIDIC 2 dniowe 1 500,00 zł + 23% VAT
Rejestracja
29 - 30.11.2023
On-line
Roszczenia i Spory według Warunków Kontraktowych FIDIC 2 dniowe 1 200,00 zł + 23% VAT
Rejestracja