Praktyczne aspekty opracowywania harmonogramów rzeczowo-finansowych

w realizacji kontraktów infrastrukturalnych i kubaturowych przy użyciu oprogramowania MS Project

Szkolenie jednodniowe

Korzyści

Nauczysz się opracowywać poprawne harmonogramy w MS Project dla kontraktów budowlanych

Dowiesz się, jak poprawnie opracować harmonogram, na podstawie którego można sprawnie zarządzać budową, pozyskiwać dane finansowe i wprowadzać roszczenia.

Prawidłowo opracowany harmonogram rzeczowo finansowy podczas realizacji wielomilionowych kontraktów budowlanych jest kluczowym dokumentem umożliwiającym śledzenie postępów robót wykonywanych zarówno przez ekipy własne jak i podwykonawcze.

Dobry harmonogram pozwala na zoptymalizowanie realizacji procesu budowlanego poprzez odpowiednie kontraktowanie podwykonawców czy też odpowiednie zamawianie materiałów, tak aby ich nie zabrakło na placu budowy w najmniej oczekiwanym momencie, co generuje kosztowny przestój w pracach, bądź też nie zabrakło miejsca na ich składowanie przy zbyt małym postępie prac.

Dlatego też bardzo istotną czynnością w trakcie opracowywania harmonogramu jest wprowadzanie dla każdego asortymentu robót rzeczywistych, zaplanowanych na etapie wyceny, czasów trwania tego asortymentu, które zostały obliczone na podstawie posiadanych bądź zaplanowanych zasobów.

Do takiego harmonogramu powinno się wprowadzić również wartości finansowe robót, co umożliwi na późniejszym etapie porównanie przerobów z zaplanowanego harmonogramu finansowego a rzeczywistych kwot pozyskiwanych w ramach prowadzonej sprzedaży od inwestora.

Co również bardzo istotne, w przypadku wystąpienia przeszkód niezależnych od Wykonawcy wpływających na opóźnienie robót, bez prawidłowo opracowanego harmonogramu każdorazowo jest bardzo trudno udokumentować Inwestorowi, bądź w ramach postępowania sądowego, należne przedłużenie czasu realizacji robót oraz związanej z tym płatności z tytułu wzrostu kosztów ogólnych.

Czas i forma

Szkolenie 1-dniowe podstawowe / 2-dniowe zaawansowane, stacjonarne.

Prowadzący

Mariusz Nowacki

Mariusz Nowacki

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Kierunek: Budownictwo.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR).

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji największych kontraktów infrastrukturalnych (drogowych, kubaturowych, kolejowych) realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC, bardzo dobrą znajomość technologii realizacji robót związanych z budową dróg kołowych i tuneli, praktyczną znajomość stosowania przepisów prawa polskiego (w tym PB, PZP i KC) oraz Warunków Kontraktowych FIDIC na stanowiskach od inżyniera budowy po zastępcę dyrektora Kontraktu o wartości ponad 500 mln zł.

Specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu doradztwa kontraktowego, w tym identyfikacją ryzyk kontraktowych i minimalizacją skutków ich ewentualnego zmaterializowania się, kosztami, harmonogramowaniem, przygotowywaniem opinii oraz podejmowaniem w imieniu i na rzecz podmiotów gospodarczych prób polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle realizowanych umów o roboty budowlane i/lub prace projektowe.

Autor ponad stu harmonogramów dla największych kontraktów infrastrukturalnych w Polsce.

Autor oraz współautor wielu analiz i ekspertyz technicznych w zakresie roszczeń finansowych i czasowych dla Zamawiających publicznych oraz większości polskich i międzynarodowych firm budowlanych realizujących największe projekty infrastrukturalne w Polsce.

Autor szkoleń oraz wykładowca I edycji studiów MBA w budownictwie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Mariusz Nowacki

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Kierunek: Budownictwo.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR).

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji największych kontraktów infrastrukturalnych (drogowych, kubaturowych, kolejowych) realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC, bardzo dobrą znajomość technologii realizacji robót związanych z budową dróg kołowych i tuneli, praktyczną znajomość stosowania przepisów prawa polskiego (w tym PB, PZP i KC) oraz Warunków Kontraktowych FIDIC na stanowiskach od inżyniera budowy po zastępcę dyrektora Kontraktu o wartości ponad 500 mln zł.

Specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu doradztwa kontraktowego, w tym identyfikacją ryzyk kontraktowych i minimalizacją skutków ich ewentualnego zmaterializowania się, kosztami, harmonogramowaniem, przygotowywaniem opinii oraz podejmowaniem w imieniu i na rzecz podmiotów gospodarczych prób polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle realizowanych umów o roboty budowlane i/lub prace projektowe.

Autor ponad stu harmonogramów dla największych kontraktów infrastrukturalnych w Polsce.

Autor oraz współautor wielu analiz i ekspertyz technicznych w zakresie roszczeń finansowych i czasowych dla Zamawiających publicznych oraz większości polskich i międzynarodowych firm budowlanych realizujących największe projekty infrastrukturalne w Polsce.

Autor szkoleń oraz wykładowca I edycji studiów MBA w budownictwie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Prowadzi szkolenia

  • Praktyczne aspekty opracowywania harmonogramów rzeczowo finansowych w realizacji kontraktów infrastrukturalnych i kubaturowych przy użyciu oprogramowania MS Project dla inżynierów – wersja podstawowa i zaawansowana.
  • Praktyczne aspekty opracowywania i weryfikacji harmonogramów rzeczowo finansowych w realizacji kontraktów infrastrukturalnych i kubaturowych przy użyciu oprogramowania MS Project– edycja dla Inżynierów Kontraktu i kadry zarządzającej.
  • Praktyczne aspekty opracowywania roszczeń terminowych dla kontraktów infrastrukturalnych i kubaturowych przy użyciu oprogramowania MS Project – edycja dla inżynierów i prawników.

Zaplanowane terminy szkolenia

Niestety w obecnej chwili nie mamy zaplanowaych terminów szkolenia.