Rybka Danuta


Rybka Danuta


Inżynier Konsultant, wykładowca, praktyk

Inżynier inżynierii ochrony środowiska.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), posiada doświadczenie jako wykładowca w zakresie stosowania procedur i organizacji inwestycji według FIDIC.

Rozjemca SIDIR, Wykładowca z Listy Wykładowców SIDIR. Wykłady i szkolenia w zakresie stosowania WK FIDIC, w tym interpretacji i tworzenia umów kontraktowych, rozpatrywania roszczeń.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami budowlanymi wg WK FIDIC, w dziedzinie inżynierii środowiska.

Prowadzi szkolenia

  • Umowy o roboty w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC ,
  • Zarządzanie projektami wg FIDIC ,
  • Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego (procedury według FIDIC oraz Ustawy pzp).

Przebyte szkolenia

  • Wykładnia i stosowanie umów FIDIC- praktyczne zagadnienia prawne dla wykonawców, podwykonawców i zamawiających – 2016r, SIDIR Warszawa
  • Nowe warunki kontraktowe FIDIC – Praktyczny przewodnik po zmianach -2018r, SIDIR Warszawa
  • Intensywne szkolenie z nowelizacji ustawy pzp-2016r, grupa kzp
  • „Zarządzanie projektami wg FIDIC i Banku Światowego” – Studia Podyplomowe PWr.