Rybka Janusz


Rybka Janusz


Inżynier Konsultant, wykładowca, praktyk

Inżynier inżynierii ochrony środowiska, doktor nauk technicznych.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), posiada doświadczenie jako wykładowca w zakresie stosowania procedur i organizacji inwestycji według FIDIC dla JRP, PZiTB oraz w ramach  Studiów Podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wykładowca z Listy Wykładowców SIDIR.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami budowlanymi wg WK FIDIC, pod rygorem ustawy pzp, w dziedzinie inżynierii środowiska, dróg oraz obiektów przemysłowych.

Prowadzi szkolenia

  • z zakresu stosowania WK FIDIC i ustawy pzp, w tym interpretacji i tworzenia umów kontraktowych.
  • realizacji umów o roboty w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, jako zamówienia publiczne w projektach finansowanych ze środków UE.

Publikacje

Współautor:

  • „Przedsięwzięcie budowlane – poradnik Inwestora” – wyd. Grupa Wydawnicza Marciszewski 2007r. ,
  • „Prawo zamówień publicznych- wybrane zagadnienia” wyd. Marciszewski 2004r , „ Zamówienia Publiczne w praktyce” wyd. SYGMA-2003r.
  • „Zamówienia Publiczne –Poradnik” wyd. Marciszewski 2003r
  • Raport o stosowaniu zamówień publicznych w samorządach – Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1996r;
  • „Rola Inżyniera Konsultanta i Inżyniera Kontraktu w kontraktach na realizację zamówień publicznych” – Biuletyn SIDIR nr 4/2008.