Włosek Józef


Włosek Józef


Inżynier konsultant, projektant, Inżynier Kontraktu, wykładowca, biegły sądowy.

dr inż. o specjalizacji budowlanej, uprawnienia do projektowania i kierowania w budownictwie inżynieryjnym, rzeczoznawca budowlany GINB, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Wykładowca na Uniwersytecie Zielonogórskim przedmiotów związanych z budownictwem drogowym, zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, czynny biegły sądowy.

Od 1984 projektant i kierownik budowy.  Autor projektów drogowych dróg o łącznej długości ok 115 km.

Od 1997 Inżynier na wielu kontraktach drogowych i infrastrukturalnych o łącznej wartości ok. 2 mld zł.

Autor i współautor 20 prac z dziedziny projektowania, bezpieczeństwa ruchu drogowego, rzeczoznawstwa budowlanego.

Inicjator i kierownik kursu państwowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami budowlanymi wg WK  FIDiC dodatkowo rozwiązaniami technicznymi bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Prowadzi szkolenia

  • Warunki kontraktowe FIDiC w tym rozstrzyganie roszczeń – Uniwersytet Zielonogórski, zespoły Inżyniera Kontraktu na kontraktach realizowanych dla GDDKiA
  • Kurs dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego – Uniwersytet Zielonogórski
  • Organizacja i technologia robót budowlanych, planowanie robót – zespoły Inżyniera Kontraktu na kontraktach realizowanych dla GDDKiA

Przebyte szkolenia

  • Warunki kontraktowe FIDiC
  • Metodyka TRIZ – droga do innowacyjnych rozwiązań
  • Projekt bottom up „Nowatorskie narzędzia kształtowania przestrzeni publicznej”

Publikacje

  • Znaczenie konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych na przykładzie systemu parkowania na osiedlu mieszkaniowym. „Przegląd Budowlany” nr 3, 2018
  • Bestimmung von Straßenfunktionen anhand von Verkehrsunfalldaten“. Verkehrsbausseminar Hochschule Neubrandenburg
  • „Efekt perły w błocie – architektura a strategia komunikacyjna”. Magazyn Budowlany nr 4/2000
  • Status rzeczoznawcy budowlanego w świetle niektórych przepisów prawa” XI Konferencja Naukowo-Techniczna