Pełna lista szkoleń


Pełna lista szkoleń


Szkolenia skierowane są do szerokiego kręgu osób uczestniczących w procesie inwestycyjno-budowlanym: przede wszystkim do inżynierów doradców i konsultantów, ekonomistów, prawników, inspektorów nadzoru, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących fundusze Unii Europejskiej w inwestycjach infrastrukturalnych, inwestorów, osób przygotowujących przetargi, jak również do kierowników budowy i inżynierów budowy.

Jeżeli któregoś z interesujących Państwa szkoleń nie ma w harmonogramie, możemy zorganizować je w formie szkolenia zamkniętego dla Państwa firmy. W tym celu prosimy o kontakt z naszym biurem

Warunki kontraktowe FIDIC

Zarządzanie inwestycjami

Kompetencje miękkie

Aspekty prawne