Pełna lista szkoleń

Akademia SIDiR

OGŁOSZENIE EPIDEMIOLOGICZNE

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną jesteśmy zmuszeni ograniczyć limit miejsc na szkolenia do 10 osób. O uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę zainteresowanie naszym szkoleniami zmodyfikowaliśmy naszą listę szkoleń. Nasze wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i konsultingowe pozwala nam proponować zmodyfikowany spójny program szkoleń dla osób zajmujących się projektami inwestycyjno – budowlanymi.

Szkolenia skierowane są do szerokiego kręgu osób uczestniczących w procesie inwestycyjno – budowlanym: przede wszystkim do inżynierów doradców i konsultantów, ekonomistów, prawników, inspektorów nadzoru, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących fundusze Unii Europejskiej w inwestycjach infrastrukturalnych, inwestorów, osób przygotowujących przetargi jak również do kierowników budowy i inżynierów budowy.

Tematyka szkoleń skoncentrowana jest na formalnych aspektach procesu inwestycyjnego, których znaczenie obecnie istotnie wzrosło ze względu na zwiększone wymagania instytucji zarządzających środkami funduszy Unii Europejskiej. W programie omawiane są międzynarodowe procedury administrowania kontraktami FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) oraz wszystkie aspekty formalne z otoczenia biznesowo – formalnego w Polsce warunkujące ich stosowanie. Szkolenia są prowadzone przez inżynierów konsultantów i prawników mających wieloletnie doświadczenie zarówno edukacyjne jak i praktyczne między innymi jako: konsultanci, rozjemcy, arbitrzy, kierownicy projektów, inżynierowie rezydenci w dużych projektach finansowanych ze środków UE.

Podstawowe szkolenia są dwudniowe i dostarczają fundamentalnej wiedzy o podstawach formalnych zarządzania i administrowania procesami inwestycyjno budowlanymi. Pozostałe skierowane do osób doświadczonych bądź chcących rozszerzyć swą wiedzę jedynie w wąskim zakresie są również jednodniowe. Całość jest tak skonstruowana aby dostarczyć uczestnikom pełną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną o formalnych aspektach procesu inwestycyjno – budowlanego. Dlatego chętni do uczestnictwa, wybierając dla siebie szkolenie powinni uwzględnić swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie.

Wybór może być dokonany spośród kilkunastu szkoleń podanych dalej w kolejności od podstawowych – dotyczących fundamentalnych zagadnień do zaawansowanych – przeznaczonych głównie dla osób doświadczonych bądź chcących rozszerzyć swą wiedzę jedynie w wąskim zakresie. W wyborze szkolenia może pomóc schemat pokazujący sugerowana kolejność szkoleń.

W stałej ofercie znajdują się głównie szkolenia najczęściej przez Państwa wybierane. Pozostałe są organizowane w przypadku zainteresowania nimi minimalnej ilości osób. Wiedza i doświadczenie naszych trenerów pozwala nam również przygotować i przeprowadzić szkolenia indywidualne, dedykowane dla zorganizowanych grup. Prosimy o kontakt z nami jeśli jesteście Państwo zainteresowani takimi szkoleniami.

Jacek Piliszek

Wykładowca SIDiR

Sugerowana kolejność szkoleń

 1. Nowe Prawo zamówień publicznych - 2 część Szkolenie autorskie
 2. „Nowe” (wyd. 2017) i „stare” (wyd. 1999) Warunki Kontraktowe FIDIC - Podobieństwa i różnice Szkolenie autorskie
 3. Zarządzanie projektami w branży architektonicznej i budowlanej. Od zarządzania projektami do BIM Szkolenie autorskie
 4. Zarządzanie ryzykiem projektowym. Jak wykorzystać niepewność do osiągania wyników Szkolenie autorskie
 5. Kontroling projektów budowlanych i architektonicznych. Projektowanie, wdrażanie i realizacja skutecznego kontrolingu projektowego Szkolenie autorskie
 6. Jak realizować inwestycje budowlane w zgodności z przepisami prawa i wymaganiami zamówień publicznych? Szkolenie autorskie
 7. Warunki Kontraktowe FIDIC dla inwestycji drogowych – wzorcowe warunki GDDKiA – formuła „buduj” lub „projektuj i buduj” (w zależności od zgłoszeń uczestników realizowana będzie jedna z formuł). Szkolenie w formule warsztatowo-dyskusyjnej, przeznaczone dla osób znających Warunki Kontraktowe FIDIC
 8. Ryzyko występujące w kontrakcie budowlanym a zmiany umowy o zamówienie publiczne (Matryca ryzyka, zarządzanie ryzykiem, gwarancje i ubezpieczenia). Podstawy prawne i metodologia wprowadzania zmian
 9. Warunki Kontraktowe FIDIC dla inwestycji kolejowych stosowane przez PKP PLK – formuła „projektuj i buduj” – szkolenie w formule warsztatowo – dyskusyjnej dla osób znających Warunki Kontraktowe FIDIC
 10. Wprowadzenie do nowych warunków kontraktu FIDIC 2017. Systematyczna prezentacja postanowień i procedur zawartych w nowych książkach czerwonej i żółtej wraz z  zajęciami praktycznymi
 11. Nowe Prawo zamówień publicznych Szkolenie autorskie
 12. Nadzwyczajna zmiana okoliczności realizacji inwestycji budowlanych Szkolenie autorskie
 13. ROSZCZENIA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW ORAZ ZMIANY W KONTRAKTACH BUDOWLANYCH WEDŁUG WARUNKÓW OGÓLNYCH FIDIC (wydanie 1999 r. oraz wydanie 2017 r.),NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO, PRAWA BUDOWLANEGO, PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 14. Umowy w procesie inwestycyjno – budowlanym: umowy budowlane, o prace projektowe, nadzór inwestorki, pełnienie funkcji inżyniera, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i orzecznictwa
 15. Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanej wymagania prawa krajowego i praktyka realizacyjna
 16. Wprowadzenie do Warunków Kontraktowych FIDIC, z omówieniem zmian wprowadzonych w roku 2017 nowymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC
 17. Specyfika warunków kontraktu FIDIC oraz możliwość ich dostosowania do polskiego prawa
 18. Przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC
 19. Zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – kontrakty typu „buduj” oraz „projektuj i buduj”
 20. Wprowadzanie zmian a ryzyka i ich minimalizowanie w kontrakcie budowlanym.
  Metodologia wprowadzania zmian, matryca ryzyk, zarządzanie ryzykiem (gwarancje i ubezpieczenia) zgodnie z polskimi regulacjami prawnym
 21. Kompleksowe doradztwo, pomoc techniczna i zarządzanie kontraktem wg FIDIC Umowa na usługi pomiędzy konsultantem a klientem
 22. Inżynier (kontraktu) – kluczowa rola w sprawnej realizacji kontraktów opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC
 23. Praktyczne aspekty przygotowania i rozstrzygania roszczeń
 24. Warunki Kontraktowe FIDIC (Złota Książka ) w partnerstwie publiczno – prywatnym i koncesji na roboty budowlane

Biuletyn SIDiR

Najszybsza informacja o wydarzeniach, konferencjach i specjalistycznych szkoleniach prosto do Twojej skrzynki.