Zostań członkiem SIDiR!

Pełna lista szkoleń

adkademia

Szanowni Państwo,

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu szkoleniowym przygotowaliśmy nowy spójny program szkoleń dla osób zajmujących się projektami inwestycyjno – budowlanymi. Szkolenia skierowane są do szerokiego kręgu osób uczestniczących w procesie inwestycyjno – budowlanym: przede wszystkim do inżynierów konsultantów i doradców, ekonomistów, prawników, inspektorów nadzoru, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących fundusze Unii Europejskiej w inwestycjach infrastrukturalnych, inwestorów, osób przygotowujących przetargi jak również do kierowników budowy i inżynierów budowy.

Tematyka szkoleń przede wszystkim skoncentrowana jest na formalnych aspektach procesu inwestycyjnego, których znaczenie obecnie istotnie wzrosło ze względu na zwiększone wymagania instytucji zarządzających środkami funduszy Unii Europejskiej. W programie omawiane są międzynarodowe procedury administrowania kontraktami FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) oraz wszystkie aspekty formalne z otoczenia biznesowo – formalnego w Polsce warunkujące ich stosowanie. Szkolenia są prowadzone przez inżynierów konsultantów i prawników mających wieloletnie doświadczenie zarówno edukacyjne jak i praktyczne między innymi jako: konsultanci, rozjemcy, arbitrzy, kierownicy projektów , inżynierowie rezydenci w dużych projektach finansowanych ze środków UE.

Podstawowe szkolenia są dwudniowe i dostarczają fundamentalnej wiedzy o podstawach formalnych zarządzania i administrowania procesami inwestycyjno budowlanymi. Pozostałe skierowane do osób doświadczonych bądź chcących rozszerzyć swą wiedzę jedynie w wąskim zakresie są również jednodniowe. Całość jest tak skonstruowana aby dostarczyć uczestnikom pełną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną o formalnych aspektach procesu inwestycyjno – budowlanego. Dlatego chętni do uczestnictwa, wybierając dla siebie szkolenie powinni uwzględnić swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie.

Wybór może być dokonany spośród kilkunastu szkoleń podanych dalej w kolejności od podstawowych – dotyczących fundamentalnych zagadnień do zaawansowanych – przeznaczonych głównie dla osób doświadczonych bądź chcących rozszerzyć swą wiedzę jedynie w wąskim zakresie.

Jacek Piliszek

W najbliższym kwartale zapraszamy na następujące szkolenia. Dla grup zorganizowanych możemy również dostosować tematykę i program szkolenia do indywidualnych potrzeb. Prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem w celu zapisu na szkolenie lub ustalenie warunków organizacji szkoleń indywidualnych: e-mail [email protected], tel. 228261672

 1. Inżynier (kontraktu) – kluczowa rola w sprawnej realizacji kontraktów opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC
 2. Jak zrobić karierę w arbitrażu Szkolenie autorskie
 3. Ludzka twarz Zarządzania Projektem
 4. Podstawy FIDIC i Zarządzania Projektami - ot tak, po ludzku…
 5. Praktyczne aspekty przygotowania i rozstrzygania roszczeń
 6. Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanej wymagania prawa krajowego i praktyka realizacyjna
 7. Przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC
 8. Realizacja inwestycji budowlanych i  inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC Szkolenie autorskie
 9. Roszczenia i spory w kontraktach realizowanych na Warunkach Kontraktowych FIDIC teoria + warsztaty
 10. Ryzyka w procesie budowlanym – zarządzanie i ubezpieczenia
 11. Specyfika warunków kontraktu FIDIC oraz możliwość ich dostosowania do polskiego prawa
 12. Umowy w procesie inwestycyjno – budowlanym: umowy budowlane, o prace projektowe, nadzór inwestorki, pełnienie funkcji inżyniera, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i orzecznictwa
 13. Wprowadzenie do Warunków Kontraktowych FIDIC
 14. Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - przygotowanie i realizacja
 15. Zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w ustawie PZP)
 16. Zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – kontrakty typu „buduj” oraz „projektuj i buduj”
 17. Zbigniew J. Boczek - Realizacja inwestycji budowlanych i inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC – Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności Szkolenie autorskie
 18. Zmiany i korekty w umowach zamówienia publicznego, w szczególności opartych na wzorach kontraktowych FIDIC

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową