Współpraca z administracją rządową

grupa robocza ds. prawa ogólnego
grupa robocza ds. forum kontraktowego
grupa robocza ds. techniki/technologii
grupa robocza ds. finansowania infrastruktury

W celu analizy i wypracowania propozycji działań i rozwiązań dotyczących optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych w kontekście Programu Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023(2025) przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa został powołany Komitet Sterujący, który koordynuje pracę powołowych grup roboczych i formułuje rekomendacje do Ministra.

Członkiem Komitetu Sterującego z ramienia Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców jest Tomasz Latawiec – Prezes Zarządu.

Nowe warunki kontraktu FIDIC dla robót z projektowaniem po stronie wykonawcy. Negocjacje z GDDKiA.

Rada Ekspertów powołana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Podsumowanie pracy i rekomendacje poszczególnych grup

Notatka ze spotkania Grupy roboczej ds. Prawa zamówień publicznych

Notatka z II posiedzenia Komitetu Sterującego

Notatka ze spotkania grupy roboczej ds. finansowanie

Notatka z posiedzenia grupy roboczej ds. forum kontraktowego z dnia 17 lutego 2016 r.

Notatka z posiedzenia grupy roboczej ds. forum kontraktowego z dnia 11 lutego 2016r.

Notatka z pierwszego posiedzenia grupy roboczej ds. forum kontraktowego z dnia 03 lutego 2016 r.

Notatka ze spotkania Grupy roboczej ds. Prawa zamówień publicznych 10.02.2016

Współpraca administracji rządowej ze środowiskiem społecznym i eksperckim