Grupy roboczej ds. forum kontraktowego

grupa robocza ds. prawa ogólnego
grupa robocza ds. forum kontraktowego
grupa robocza ds. techniki/technologii
grupa robocza ds. finansowania infrastruktury

W celu analizy i wypracowania propozycji działań i rozwiązań dotyczących optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych w kontekście Programu Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023(2025) przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa został powołany Komitet Sterujący, który koordynuje pracę powołowych grup roboczych i formułuje rekomendacje do Ministra.

Członkiem Komitetu Sterującego z ramienia Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców jest Tomasz Latawiec – Prezes Zarządu.

Notatka z posiedzenia grupy roboczej ds. forum kontraktowego z dnia 17 lutego 2016 r.

Notatka z posiedzenia grupy roboczej ds. forum kontraktowego z dnia 11 lutego 2016r.

Notatka z pierwszego posiedzenia grupy roboczej ds. forum kontraktowego z dnia 03 lutego 2016 r.