Zostań członkiem SIDiR!
Rada Ekspertów powołana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Rada Ekspertów powołana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Szanowni Koledzy

Miło mi poinformować, że po czterech latach starań powołana została Rada Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa – organ pomocniczy Ministra przeznaczony m.in. do opracowania ram i zasad działania Narodowego Forum Kontraktowego. Jednym z celów doraźnych tego ciała jest opracowanie założeń i wzorów nowych umów w drogownictwie. Rada składa się z 12 przedstawicieli strony wykonawców, 12 przedstawicieli strony zamawiających i 4 przedstawicieli związków zawodowych. Szczegóły działania rady określa Zarządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 30 maja 2016 roku, dostępne na stronach internetowych Ministerstwa. Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców reprezentują Tomasz Latawiec i niżej podpisany Michał Skorupski.

Warte podkreślenia są dwie okoliczności: po pierwsze Narodowe Forum Kontraktowe to nasz pomysł i uczestniczyliśmy bardzo intensywnie w jego promocji. Już w 2012 roku próbowaliśmy tę ideę wdrażać z Związkiem Pracodawców Branży Usług Inżynierskich. Była to odpowiedź na nieskuteczność forów dyskusyjnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (które  faktycznie my zainicjowaliśmy: Prezes Latawiec i ja) oraz PKP PLK SA, gdzie rozmowy o problemach wykonawców ograniczały się do wysłuchania i dalszego działania po swojemu. Wtedy nie było miejsca na wypracowywanie wzorców, które ograniczą zamawiających i które strona zamawiających przyjmie do stosowania. Dzięki staraniom moim, Prezesa Tomasza Latawca, Marcina Mikulewicza i Rafała Bałdysa z ZPBUI/PZPB nowy rząd przyjął ideę do wdrożenia. Wymagało to organizacji wielu paneli, napisania niezliczonych artykułów i organizacji licznych konferencji. Marcin Mikulewicz odegrał nieocenioną rolę w ściągnięciu do polski wzorów holenderskich. Dzięki jego staraniom grono ekspertów z Holandii uczestniczyło w licznych spotkaniach, w tym konferencji zorganizowanej 30 czerwca 2015 w Sejmie. Dzięki Rafałowi Bałdysowi z PZPB, który promował ideę na posiedzeniach komisji sejmowych i przekonywał posłów ówczesnej opozycji i włączył do idei kolegów z innych organizacji – idea się przebiła dalej.

Po drugie – tak zwane środowisko wykonawców dalej wymaga konsolidacji dla tej idei. Pamiętam jak dwa lata temu przeważały opinie wśród kolegów z kilku organizacji krajowych, że ‘to się nigdy nie uda’. Wczorajsze pierwsze posiedzenie Rady Ekspertów też pokazuje, że po ‘naszej stronie’ przeważa skrępowanie. Jednym z naszych zadań będzie zatem jasne i wyraźne powiedzenie całej Radzie – teraz jest moment na opracowanie mechanizmów umów. Zaczynamy od zera – od generaliów umowy, od podstawowych zasad kontraktowania. Nasze środowisko nie może bać się głośno wyrażać poglądy i musi temperować chęć ‘strony zamawiających’ do odgrywania roli dominującej. Sukces osiągniemy tylko jeśli będziemy podkreślać równorzędność stron rozmów.

Szanowni Koledzy – kiedy do Polski wróci normalność? Kiedy wzory umów i sposoby wyboru wykonawców i usługodawców zostaną opracowane jako wzajemnie dopełniające się i logicznie związane dokumenty. Dotychczasowy model ‘negocjacyjny’ nie ma szans. Proszę zauważyć, że rozmowy z GDDKiA tak właśnie do tej pory wyglądały. Przyjęto rzekomo 80 procent ‘naszych’ postulatów, ale nieprzyjęcie 20% spowodowało, że te pierwsze 80% wywołało per saldo gorszy skutek. W efekcie mamy do czynienia obecnie z karykaturalnym systemem kontraktowania czego apogeum jest inwigilacja nadzorów na budowach i fotografowanie pracowników na dowód tego, że pracują. Teraz zatem chodzi o to, żeby określić jak umowy mają funkcjonować i je zaprojektować, a dopiero na końcu dać jednemu prawnikowi do ujęcia w słowa.

Życzę sobie i nam wszystkim żeby się udało.

Michał Skorupski

Pliki do pobrania

Dziennik Urzędowy MIB poz38 2016

Nominacja Tomasz Latawiec

Nominacja Michał Skorupski

Lista nazwisk osób powołanych do Rady Ekspertów

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową