W celu analizy i wypracowania propozycji działań i rozwiązań dotyczących optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych w kontekście Programu Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023(2025) przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa został powołany Komitet Sterujący, który koordynuje pracę powołowych grup roboczych i formułuje rekomendacje do Ministra.

Członkiem Komitetu Sterującego z ramienia Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców jest Tomasz Latawiec – Prezes Zarządu.

Będziemy na bieżąco zamieszczać informacje z przebiegu prac powołanych grup roboczych:

  • ds. prawa ogólnego,
  • ds. grupa ds. Sprawa Zamówień Publicznych,
  • ds. forum kontraktowego,
  • ds. techniki/technologii,
  • ds. finansowania infrastruktury