19 stycznia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu Piotra Stommy odpowiedzialnego za transport kolejowy z Liderami grup roboczych oraz Prezydium Forum.

Przedyskutowano dotychczasowy dorobek Forum Inwestycyjnego i określono priorytety. Pan Minister zauważył, że jest jeszcze wiele tematów, które powinny zostać omówione i rozstrzygnięte w ramach Forum. Liderzy grup podnosili przede wszystkim kwestie dotyczące relacji pomiędzy zamawiającym, a rynkiem wykonawczym oraz potencjalnych prac legislacyjnych, które powinny zostać omówione i wspólnie wypracowane.

Uczestnicy spotkania wskazywali na wolę współpracy ale i konieczność zdynamizowania działań Forum Inwestycyjnego. Minister zapowiedział także kolejne cykliczne spotkania, na których omawiane będą założenia do rozwiązań systemowych. Wspólnie ustalono termin Plenarnego Forum Inwestycyjnego, które zostanie zorganizowane w pierwszej połowie marca b.r.