Dziś w PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona prezentacji Białej Księgi Branży Drogowej. Publikacja, w tworzeniu której uczestniczyliśmy, stanowi wspólny głos środowiska drogowego działającego na rzecz rozwoju i unowocześnienia polskiej infrastruktury drogowej.

Biała Księga powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenie organizacji branżowych, które doceniając odniesione sukcesy, jednocześnie chcą wskazać ile jest wciąż do zrobienia oraz z jakimi problemami zmaga się i przed jakimi wyzwaniami stroi polskie drogownictwo.

Konferencja prasowa poświęcona prezentacji Białej Księgi Branży Drogowej

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu. Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców reprezentowała Tamara Małasiewicz.

Z najważniejszych, naszym zdaniem postulatów, należy wymienić: konieczność standaryzacji dokumentów, zasadnicze zmiany procedur przetargowych, przywrócenie międzynarodowych procedur realizacji inwestycji FIDIC, wdrażanie BIM, stosowanie pozacenowych kryteriów wyboru ofert, polubowne rozstrzyganie sporów kontraktowych (rozjemstwo, mediacja, arbitraż).

Zachęcamy Państwa do lektury wszystkie 39 postulatów.

Pobierz Białą Księge Branży Drogowej