12 grudnia 2012 roku powołane zostało Forum Inwestycyjne przy PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Forum stanowi formułę dialogu zamawiającego z rynkiem branżowym. Celem jego działania jest wypracowanie dobrych praktyk i zmiany w obszarach działania po obu stronach procesu inwestycyjnego, ze szczególnym nastawieniem na największą absorpcję środków unijnych. Szczegółowe informacje o Forum można znaleźć na stronie www.plk-sa.pl w zakładce: Dla Klientów i Kontrahentów/Forum Inwestycyjne.

SIDIR reprezentowane jest w ramach Forum przez Agnieszkę Suchecką – członka Zarządu (Lider Grupy Zapisy Umów) oraz Tomasza Latawca – Prezesa Zarządu.