W trakcie spotkań grupy roboczej ds. finansowanie omówione zostały kwestie organizacyjne. Powstały dwie podgrupy, który mają opracowywać następujące zagadnienia:

  • optymalizacja kosztów realizacji i utrzymania dróg, kwalifikowalność kosztów;
  • źródła finansowania dróg publicznych, wykorzystanie finansowania prywatnego, drogowe spółki specjalnego przeznaczenia.
  • Zadaniem grup ma być w szczególności: analiza status quo i porównanie programu budowy dróg z programem modernizacji sieci kolejowe, kwestie możliwość ograniczenia kosztów oraz projekty koncesyjne, drogowe spółki specjalnego przeznaczenia i PPP.

    Materiał opracował: Tomasz Darowski