W dniach 7 – 8 grudnia 2015 r w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji dotyczącej arbitrażu organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. W konferencji „Nowa perspektywa finansowania zamówień publicznych w inwestycjach budowlanych” wzięło udział ponad 140 osób reprezentujących firmy wykonawcze, inwestorów publicznych i prywatnych, biura inżynierskie i firmy konsultingowe związane z branżą.

Podczas uroczystego otwarcia gości przywitali Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Pan Tomasz Latawiec oraz Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDIR pan Andrzej Kąkolecki.

Gościem honorowym konferencji był Pan Jerzy Szmit – Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa. Podczas swojego wystąpienia Pan Minister zaprezentował swoje stanowisko odnośnie niezbędnej współpracy stron i szybkiej ścieżki rozstrzygania sporów oraz omówił ideę Narodowego Forum Kontraktowego.

Konferencji miała odpowiedzieć na pytania Czy można tak formułować zapisy specyfikacji by same w sobie do sporów nie prowadziły? Jak nie popełniać błędów prawnych skutkujących powstawaniu sporów i koniecznością zwrotu części finansowania? A w ostateczności jak do sporu dojdzie to czy nie lepszym rozwiązaniem jest odwołanie stron do instytucji arbitrażu, mediacji czy zawarcie ugody.

W trakcie dwudniowej konferencji zostało wygłoszonych czternaście referatów dotyczących między innymi arbitrażu, mediacji, sporów, zmian w umowach o zamówienie publiczne, granic swobody kontraktowej, kar umownych.
W trakcie swojego wystąpienia pan Paweł Szaciłło Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych omówił kontrolę wyroków sądów polubownych. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z problemów procesu inwestycyjnego w Polsce jest niewłaściwa współpraca pomiędzy inwestorem a wykonawcą, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na realną i szybką możliwość rozwiązywania sporów.

Wiceprezes Zarządu pan Paweł Zejer w swojej prezentacji zaznaczył pozytywne tendencje do stopniowego zastępowani klauzuli generalnej „zasad współżycia społecznego” klauzulą „dobrych obyczajów”, „słuszności” oraz „rozsądku”.

Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDIR pan Zbigniew Boczek omówił podwykonawstwo robót budowlanych w zamówieniach publicznych w świetlne aktualnie obowiązujących przepisów.

Na zakończenie pierwszego dnia została zorganizowana uroczysta kolacja w trakcie, której uczestnicy mieli okazję do degustacji wina i dalszej wymiany poglądów.

Z roku na rok konferencje organizowane przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie prezentacje prelegentów.

Prezentacje prelegentów

Prezentacje są ułożone w kolejności wystąpień.

 
02_Kontrola wyroków sądów polubownych_Paweł Szaciłło_1
03_Geneza sporów budowlanych w zamówieniach publicznych_Tomasz Skoczyński_Strona_01
04_Mediacja sposobem rozwiązywania sporów_Piotr Nowaczyk_1
05_Przemyślane postanowienia umowne sposobem na unikanie sporów_Agnieszka Suchecka_1
06_Prawne uregulowania zmiany umowy o zamówienie publiczne_Iga Bałos_1
07_Współdziałanie zamawiających publicznych z wykonawcą robót budowlanych_Joanna Łagowska&Piotr Kunicki_1
08_Odstąpienie od umowy o zamówienie publiczne_Maciej Jamka_1
09_Kary umowne w zamówieniach publicznych_Eduta Snakowska-Estorninho_1
 
10_Podwykonawstwo robót budowlanych w zamówieniach publicznych_Zbigniew Boczek_1
11_Granice swobody kontraktowej w zamówieniach publicznych_Paweł Zejer_1
12_Uwarunkowania dla stosowania WK FIFIC_Tomasz Latawiec_1
13_BVP_Wprowadzenie do wydawnictwa_Marcin Mikulewicz_1
14_NFK_Rafal Baldys

 

 

 

SIDiR na YouTube

Zachęcamy do subskrypcji kanału YouTube SIDiR.

Zdjęcia