guidance_public_proc_pl_Strona_001

Osoby odpowiedzialne za udzielanie zamówień publicznych zachęcamy do lektury poradnika przygotowanego przez Komisje Europejską w porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Zamówienia publiczne porady dla osób odpowiedzialnych

Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w zamówieniach publicznych realizowanych w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.