II Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa: Nowa perspektywa finansowania zamówień publicznych w inwestycjach budowlanych

W dniach 7 – 8 grudnia 2015 r w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji dotyczącej arbitrażu organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. W konferencji „Nowa perspektywa finansowania zamówień publicznych w inwestycjach budowlanych” wzięło udział ponad 140 osób reprezentujących firmy wykonawcze, inwestorów publicznych i prywatnych, biura inżynierskie i firmy konsultingowe związane z branżą.

Podczas uroczystego otwarcia gości przywitali Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Pan Tomasz Latawiec oraz Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDIR pan Andrzej Kąkolecki.

Gościem honorowym konferencji był Pan Jerzy Szmit – Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa. Podczas swojego wystąpienia Pan Minister zaprezentował swoje stanowisko odnośnie niezbędnej współpracy stron i szybkiej ścieżki rozstrzygania sporów oraz omówił ideę Narodowego Forum Kontraktowego.

Konferencji miała odpowiedzieć na pytania Czy można tak formułować zapisy specyfikacji by same w sobie do sporów nie prowadziły? Jak nie popełniać błędów prawnych skutkujących powstawaniu sporów i koniecznością zwrotu części finansowania? A w ostateczności jak do sporu dojdzie to czy nie lepszym rozwiązaniem jest odwołanie stron do instytucji arbitrażu, mediacji czy zawarcie ugody.

W trakcie dwudniowej konferencji zostało wygłoszonych czternaście referatów dotyczących między innymi arbitrażu, mediacji, sporów, zmian w umowach o zamówienie publiczne, granic swobody kontraktowej, kar umownych.
W trakcie swojego wystąpienia pan Paweł Szaciłło Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych omówił kontrolę wyroków sądów polubownych. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z problemów procesu inwestycyjnego w Polsce jest niewłaściwa współpraca pomiędzy inwestorem a wykonawcą, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na realną i szybką możliwość rozwiązywania sporów.

Wiceprezes Zarządu pan Paweł Zejer w swojej prezentacji zaznaczył pozytywne tendencje do stopniowego zastępowani klauzuli generalnej „zasad współżycia społecznego” klauzulą „dobrych obyczajów”, „słuszności” oraz „rozsądku”.

Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDIR pan Zbigniew Boczek omówił podwykonawstwo robót budowlanych w zamówieniach publicznych w świetlne aktualnie obowiązujących przepisów.

Na zakończenie pierwszego dnia została zorganizowana uroczysta kolacja w trakcie, której uczestnicy mieli okazję do degustacji wina i dalszej wymiany poglądów.

Z roku na rok konferencje organizowane przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

podstawowym celem zorganizowania Konferencji jest zwrócenie uwagi na unikanie sporów poprzez zrozumienie roli Zamawiających i Wykonawców oraz Konsultantów w realizacji inwestycji budowlanych w ramach zamówień publicznych. Zorganizowane w poprzednich latach konferencje przez SIDiR były ukierunkowane na możliwość wystąpienia „tsunami sporów” z dopiskiem „przed nami”, co obecnie niestety stało się rzeczywistością i można powiedzieć „tsunami sporów nad nami”. Nie sprzyja to poprawności wydatkowania środków publicznych, w tym też środków z dofinansowania Unii Europejskiej. Przegrana w sporach sądowych postawi wielu Zamawiających przed koniecznością poniesienia obciążeń finansowych ze środków publicznych i co może mieć miejsce wymusi zwrot co najmniej części dofinansowania UE. Taka sytuacja nie sprzyja również rozwojowi firm budowlanych i prowadzi do zubożenia społeczeństwa.

Czy o to chodzi Zamawiającym publicznym i Wykonawcom oraz Konsultantom, by do sporów doprowadzać? Czy można tak formułować zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego by same w sobie do sporów nie doprowadzały? Jak nie popełniać błędów prawnych skutkujących powstaniem sporów i koniecznością zwrotu części dofinansowania? A w ostateczności jak dojdzie do sporu, to czy nie lepszym rozwiązaniem jest odwołanie się stron do instytucji arbitrażu, mediacji czy ugody?

Na Konferencji poszukiwać będziemy odpowiedzi na ww. pytania i nie tylko. Organizatorom przyświeca troska o dobro finansów publicznych, jako dobra wszystkich obywateli, bo finanse publiczne przyczyniają się do napędzania gospodarki, prowadząc w prostej linii do dobrobytu społeczeństwa.

Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Sąd Arbitrażowy przy SIDiR korzystając z pomocy wielu specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych dołoży wszelkich starań by sprostać oczekiwaniom uczestników Konferencji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

Zbigniew J. Boczek
Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
 
Tomasz Latawiec
Prezes SIDiR

Program

07.12.20115 – poniedziałek – pierwszy dzień konferencji
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 Otwarcie Konferencji Tomasz Latawiec – Prezes Zarządu SIDiR
Andrzej Kąkolecki – Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
10.30 -11.10 Arbitraż w zamówieniach publicznych na miarę czasów Rafał Morek – Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
11.10 – 11.50 Piotr Lipiec – Dyrektor Departamentu Kontroli Centrum Unijnych Projektów Transportowych
11.50 – 12.20 Przerwa kawowa
12.20 – 13.00 Geneza sporów budowlanych w zamówieniach publicznych Tomasz Skoczyński – Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Kancelaria Radców Prawnych Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy
13.00 – 13.40 Mediacja sposobem Piotr Nowaczyk – Arbiter Sądu rozstrzygania sporów Arbitrażowego przy SIDiR

13.40 – 14.20 Przemyślane postanowienia umowne sposobem na unikanie sporów Agnieszka Suchecka – Sekretarz Zarządu SIDiR, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy, Wykładowca na studiach podyplomowych na PGd., PPoz.
14.20 – 15.00 Lunch
15.00 – 15.40 Prawne uregulowania zmiany Umowy o zamówienie publiczne Iga Bałos – Kancelaria Rzeczników Patentowych LOGOPROTECT
15.40 – 16.20 Współdziałanie zamawiających publicznych z wykonawcą robót budowlanych Joanna ŁagowskaPiotr Kunicki Kancelaria K&L Gates Jamka sp. k.
16.20 – 17.00 Odstąpienie od umowy o zamówienie publiczne Maciej Jamka – Kancelaria K&L Gates Jamka sp. k.
19.00 Uroczysta kolacja
08.12.2015 – wtorek – drugi dzień konferencji
10.00 – 10.40 Kary umowne w zamówieniach publicznych Edyta Snakowska Estorninho – Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
10.40 – 11.20 Podwykonawstwo robót budowlanych w zamówieniach publicznych Zbigniew J. Boczek – Wice Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Dyrektor Europejskiego Instytutu Ekonomiki Rynków, Wykładowca na studiach podyplomowych na PGd., PWr., PPoz.
11.20 – 12.00 Odbiór robót budowlanych i użytkowanie obiektu – powinności zamawiającego w świetle uregulowań prawnych a swoboda umów Krzysztof Kowalczyk – Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.10 Granice swobody kontraktowej w zamówieniu publicznym Paweł Zejer – Wice Prezes SIDiR, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Wykładowca na studiach podyplomowych na PGd., PPoz.
13.10 – 13.50 Uwarunkowania dla stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w zamówieniach publicznych Tomasz Latawiec – Prezes Zarządu SIDiR, Wice Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Wykładowca na studiach podyplomowych na PGd.
13.50 Podsumowanie Konferencji Paweł Szaciłło, Tomasz Latawiec, Zbigniew J. Boczek
14.10 Lunch

 

 

 

SIDiR na YouTube

Zachęcamy do subskrypcji kanału YouTube SIDiR.

Zdjęcia