III Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa: Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych – prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych

Podziękowania

Szanowni Państwo Uczestnicy Konferencji zorganizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy SIDiR w dniach 30-31 marca 2017 r.

Mija tydzień od Konferencji. Otrzymałem bardzo dużo telefonów oraz e-maili z podziękowaniem i gratulacjami za interesującą, udaną i ciekawą Konferencję, oraz propozycjami dla tematyki kolejnej Konferencji zaplanowanej na listopad 2017 r.

Oczywiście ocena ta jest bezpośrednim wynikiem wspaniałych referatów a szczególnie wynika z wiedzy i umiejętności dydaktycznych Prelegentów, którym w imieniu Państwa podziękowałem.

Proszę przyjąć również moje podziękowanie w imieniu Prezydium Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, za udział w Konferencji, dyskusjach i stworzoną przez Państwa atmosferę Konferencji.

Liczę na udział Państwa w kolejnej Konferencji i proszę o propozycje tematów którymi jesteście zainteresowani.

Z podziękowaniem

Zbigniew J. Boczek
Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Słowo wstępne

Każdego roku Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) organizuje dwudniową konferencję. Sąd Arbitrażowy ukierunkowany jest w szczególności na rozpatrywanie sporów„budowlanych”, bo Arbitrzy Sądu Arbitrażowego to zarówno prawnicy jak też inżynierowie. W tym roku Konferencja ukierunkowana zostaje na „Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych – prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych.”

Prezydium Sądu proponuje tematykę konferencji która najbardziej odpowiada problemom z którymi spotykamy się w trakcie realizacji zamówień publicznych i podczas rozstrzygania sporów, a prelegentami będą wybitni znawcy tej problematyki. Po każdym pół godzinnym wystąpieniu prelegenta przewidujemy 10 minutową dyskusję z udziałem uczestników.

Po pierwszym dniu zapraszamy wszystkich uczestników na uroczystą kolację, gdzie ostatecznie będzie można dokończyć rozpoczętą dyskusję, pogłębić i nawiązać znajomości oraz oderwać się od bieżących obowiązków zawodowych.

W imieniu Prezydium Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Zbigniew J. Boczek
Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Program konferencji

30.03.2017 – Dzień 1
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30 Otwarcie Konferencji
10:30 – 11:10 Należyta staranność wykonawcy robót budowlanych i obowiązki wykonawcy w rozumieniu „wiedzy technicznej”
11:10 – 11:50 Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych za błędy w dokumentacji projektowej dostarczonej przez zamawiającego publicznego
11:50 – 12:20 Przerwa kawowa
12:20 – 13:00 Gwarancja zapłaty za roboty budowlane dla wykonawcy robót z art. 6491-5 kodeksu cywilnego
13:00 – 13:40 Ustawowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych i odsetki za nieterminową zapłatę wynagrodzenia wykonawcy robót
13:40 – 14:20 Obowiązek współdziałania zamawiającego publicznego z wykonawcą robót budowlanych – uregulowania prawne
14:20 – 15:00 Lunch
15:00 – 15:40 Skutki zwłoki dłużnika z pozycji wykonawcy robót i zamawiającego publicznego
15:40 – 16:20 Umowy o świadczenie niemożliwe do wykonania – następcza niemożliwość spełnienia świadczenia
16:20 – 17:00 Odstąpienie od umowy – przypadki i skutki prawne
19:00 Uroczysta kolacja
31.03.2017 – Dzień 2
10:00 – 10:40 Terminy spełnienia świadczeń nieoznaczonych właściwością zobowiązania i skutki niedopełnienia obowiązków oraz pozostawanie w zwłoce
10:40 – 11:20 Opis przedmiotu zamówienia publicznego – dopuszczalność pozaustawowych form opisania przedmiotu zamówienia np. program funkcjonalno-użytkowy z tzw. „optymalizacją” dokumentacji projektowej zamawiającego
11:20 – 12:00 Odpowiedzialność zamawiającego publicznego za działania osób z ramienia zamawiającego w tym Inżyniera Kontraktu
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:10 Nadużycie przez zamawiających publicznych gwarancji należytego wykonania umowy z ustawy Prawo zamówień publicznych
13:10 – 13:50 Kary umowne – forma dyscyplinowania wykonawców czy źródło dodatkowych korzyści finansowych zamawiającego w ramach realizacji umowy o roboty budowlane
13:50 Podsumowanie Konferencji
14:00 Lunch

Zdjęcia

zdjęcia fot. Artur Dusza

Do zobaczenia na kolejnej edycji konferencji, która planowana jest w listopadzie 2017 r. Szczegóły już wkrótce.