Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż organizacja European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) ogłosiła dziesiątą edycję konkursu EFCA Young Professionals Competition 2019.

Konkurs ma celu podkreślenie talentu europejskiego lidera nowej generacji w naszym sektorze oraz pokazania różnorodności i atrakcyjności kariery w naszym sektorze budowlanym.

Pierwsza nagroda zapewnia zwycięzcy sfinansowanie wszystkich opłat związanych 
z udziałem w dorocznej konferencji EFCA, która odbędzie się w Dublinie w Irlandii.

Przypomnę, że w dziewiątej edycji konkursu w 2018 roku wyróżnienie zdobył 
Pan Arkadiusz Frączek biorący udział w konkursie jako jedyny reprezentant Polski.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Młodych Profesjonalistów do udziału 
w tegorocznej edycji konkursu EFCA Young Professionals Cometition 2019!
Więcej nt. EFCA YPC 2019: http://www.efcanet.org/News/Detail.aspx?id=4010

Grzegorz Piskorz
Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

KONKURS EFCA YOUNG PROFESSIONALS COMPETITION 2019

Dziesiąta edycja EFCA YOUNG PROFESSIONALS COMPETITION 2019 to wydarzenie otwarte dla wszystkich profesjonalistów w wieku do 35 lat oraz starszych.
Konkurs stanowi możliwość dotarcia do populacji YP i promowania wartości dodanej twojego krajowego stowarzyszenia i sieci EFCA zarówno dla YP, jak i ich menedżerów.

Konkurencję wzbogaca jakość i liczba uczestników, która z roku na rok rośnie.

W 2019 roku chcemy, aby to wydarzenie było jeszcze bardziej popularne. Chcielibyśmy zobaczyć przynajmniej jedno zgłoszenie od każdego z krajowych stowarzyszeń członkowskich i liczymy na twoje wsparcie, aby osiągnąć ten cel.

NAGRODA

Zwycięzca zostanie zaproszony do Dublina w dniach 9-11 maja 2019 r. na udział 
w konferencji EFCA i spotkaniach YP na koszt EFCA, w tym koszty podróży 
i zakwaterowania.

Laureaci drugiej i trzeciej nagrody otrzymają wsparcie w wysokości 500 EUR, które zostanie przeznaczone na udział w wydarzeniu.

Jury wybierze także kilku kandydatów, którzy otrzymają wyróżnienie.

Miejsce i czas ceremonii wręczenia nagród, podczas których zostaną wręczone certyfikaty zwycięzcom i honorowym, zostaną przekazane w najbliższym czasie. Zwycięzca zostanie zaproszony do krótkiej prezentacji swojego projektu.

ZASADY KONKURSU

W jaki sposób można wziąć udział w konkursie?

Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy i przesyła go do SIDiR.
Wszystkie materiały prosimy składać w języku polskim i angielskim.

Nadsyłanie prac konkursowych na adres [email protected] do SIDiR do dnia 15 marca 2019 r.

Ocena i kwalifikacja prac konkursowych przez SIDiR do dnia 22 marca 2019 r.

SIDiR zestawia zgłoszenia, sprawdza, czy zgłoszenia są kompletne, 
a następnie przekazuje je do sekretariatu EFCA w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

SIDiR może nominować do 5 kandydatów.

Laureaci Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów SIDiR mają zapewniony udział w konkursie EFCA Young Professional Competition 2019.

Preferowany format dla nazw plików to Kraj – imię i nazwisko.


SIDiR w odpowiedzi, prześle Kandydatowi potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną. Jeśli go nie otrzymasz, skontaktuj się niezwłocznie 
z sekretariatem SIDiR.

Warunki nominacji:

 1. Limit wieku: 35 lat
 2. Posiadać ambicję stać się liderem w swojej karierze zawodowej
 3. Posiadać już interesujący wkład w co najmniej jeden projekt
  • W swojej dziedzinie specjalizacji, np. Nowatorski projekt i / lub
  • Jako profesjonalista, np. opracowanie rozwiązania środowiskowego, innowacyjnego, zrównoważonego, energooszczędnego lub oszczędzającego koszty.

Ocena:


Jury, w skład którego wejdą członkowie rady dyrektorów EFCA, oprze swoją decyzję na następujących kryteriach oceny:

 • Dotychczasowe osiągnięcia kandydata, np. status biznesowy (w stosunku do wieku), nagrody, wykształcenie
 • Ich zdolność do skutecznego komunikowania się z klientem (sekcja B.4)
 • Elementy innowacji i zrównoważonego rozwoju w prezentowanym projekcie
 • Potwierdzenia kandydata przez przełożonego / klienta / użytkownika końcowego
 • Wkład do Consulting Engineering Industry and Association

Nadmiar materiału zostanie oceniony negatywnie, podobnie jak dokumenty w językach innych niż angielski.

W swojej ocenie sędziowie zwrócą szczególną uwagę na elementy zrównoważonego rozwoju, innowacji i komunikacji.

Czas i wyniki:

Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń przez SIDiR do Sekretariatu EFCA to 31 marca 2019 r.

EFCA skontaktuje się z uczestnikami konkursu na przełomie koniec kwietnia / na początku maja w sprawie decyzji Jury EFCA.

Link do oryginalnego listu EFCA: Ogłoszenie na stronach EFCA

LAUREACI ZESZŁOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU EFCA YOUNG PROFESSIONAL COMPETITION 2018

Stanislas MerletZeszłoroczny zwycięzca, Stanislas Merlet jest konsultantem ds. Energii słonecznej 
w norweskiej firmie Multiconsult. Jego praca konkursowa dotyczyła studium wykonalności dla integracji zasilacza zasilanego energią słoneczną na stacji Troll, Antarktyda, Stanislas przyczynił się do oceny, projektu i symulacji słonecznego systemu PV, w tym magazynu. Przygotował także dokumentację przetargową 
i przeprowadził ocenę wniosków – dla projektu pilotażowego, który został wdrożony pod koniec 2015 roku na stacji Troll.

Arkadiusz FraczekWyróżnienie, Arkadiusz Frączek obecnie jest Kierownikiem projektu w GK Polimex-Mostostal. Jego praca konkursowa dotyczyła realizacji obiektu mostowego podczas której pełnił funkcję jednego z Kierowników Robót w firmie Skanska. Wykazał się dużym zaangażowaniem, szeroką wiedzą techniczną, przepisów prawa budowlanego oraz z zakresu zarządzania projektami co przełożyło się na nawiązanie dobrych relacji zawodowych z Inwestorem opartych na wzajemnym zaufaniu i wiedzy eksperckiej. W trakcie realizacji inwestycji służył wsparciem podejmując inicjatywę w zakresie ciągłych usprawnień, mając na względzie potrzeby i cele Inwestora.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie EFCA YPC 2019
Formularz zgłoszeniowy – EFCA – FIDIC YP competition 2019 – Application form