Szanowni Państwo,
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Młodych Profesjonalistów do udziału 
w kolejnej edycji programu Young Professional Management Training Programme (YPMTP) 2019 organizowanym przez FIDIC!

YPMTP to intensywny program szkoleniowy w zakresie zarządzania, oparty na studiach przypadków i dyskusjach dotyczących problemów zarządzania 
w międzynarodowym zespole uczestników i mentorów.

Program zapewnia międzynarodowe nawiązywanie kontaktów i aktywny udział 
w corocznym spotkaniu konferencyjnym FIDIC z kluczowymi przedstawicielami światowej branży konsultingowej.

Więcej o programie znajdziecie na stronach YPMTP 2019: www.ypmtp.org

Program FIDIC YPMT

FIDIC Young Professionals Management to siedmiomiesięczny kurs zarządzania online dla przyszłych liderów w branży inżynierii konsultingowej.
Cykl 7-miesięczny ma dwa główne elementy: część online, w której uczestnicy pracują w biurze lub w domu, wykorzystując platformę online do komunikacji, oraz część konferencyjną, w której wszyscy uczestnicy spotykają się na 5-dniowe intensywne szkolenie bezpośrednie i mentoring przed doroczna konferencja FIDIC we wrześniu br. Kurs oparty jest na zasadach FIDIC i standardach dokumentów.
Podręcznikiem referencyjnym jest Przewodnik po praktyce FIDIC. Elektroniczna kopia książki jest dostarczana uczestnikom wraz z innymi dokumentami związanymi z FIDIC.

Certyfikaty

Aby uzyskać certyfikat ukończenia, uczestnik musi uczestniczyć w 5 sesjach lekcyjnych i odpowiedzieć na piśmie na wszystkie pytania zadawane przed sesją. Certyfikat uczestnictwa wymaga udziału w 50% wszystkich działań.

YPMTP oferuje opcjonalny egzamin w oparciu o kurs i przewodnik po praktyce FIDIC. Egzamin odbędzie się w związku z udziałem w szkoleniach poprzedzających konferencję FIDIC. Uzyskany certyfikat umożliwi uczestnikom zademonstrowanie swoich osiągnięć w związku z uzyskiwaniem profesjonalnych jednostek rozwoju oraz utrzymywanie certyfikatów i referencji w oparciu o ich udział w YPMTP. Opłata rejestracyjna obejmuje udział w kursie, odpowiednie dokumenty FIDIC w wersji elektronicznej oraz rejestrację konferencji FIDIC.

Sesja konferencyjna

Ostateczna 5-dniowa sesja obejmuje dalsze wykłady i dyskusje z mentorami i wśród uczestników. Wymiana międzykulturowa w oparciu o około 30 narodowości spotykających się i reprezentujących różne podejścia do omawianych problemów zarządzania. Ważnym elementem jest tworzenie sieci kontaktów, która będzie podstawą przyszłej międzynarodowej współpracy jako konsultanci. Ostatecznym zadaniem jest prezentacja na konferencji FIDIC zespołów postrzegających swoje wyzwania jako przyszłych liderów w branży konsultingowej. Pięciodniowa sesja odbędzie się w Mexico City od 3 do 7 września 2019 r. Konferencja FIDIC w 2019 r. Odbędzie się w Mexico City od 8 do 10 września 2019 r.

Międzynarodowa sieć kontaktów

W kursie wzięło udział prawie 60 krajów, które nawiązały współpracę z FIDIC Young Professionals Forum.
Egzamin fakultatywny YPMTP oferuje opcjonalny egzamin oparty na teście wielokrotnego wyboru. Zaliczenie egzaminu zapewni świadectwo umożliwiające ubieganie się o punkty edukacyjne 
w związku z wymaganą profesjonalną akredytacją.

Na podstawie 3 modułów przypadku

Program oparty jest na rzeczywistych przypadkach. Dla każdego przypadku wyznacza się mentora. Kurs odbywa się w ciągu siedmiu miesięcy okresu nauczania i szkolenia. Uczestnicy spotykają się z mentorami w miejscu dorocznej konferencji FIDIC, przez 5 dni kolejnych wykładów i dyskusji, których kulminacją jest przygotowanie ich prezentacji plenarnej podczas warsztatów „Future Leaders”.

Moduł 1 Moduł 2 Moduł 3
Organizacja i zasoby ludzkie Marketing i rozwój biznesu Konsolidacja biznesu

Zakładanie firmy
Rozwijanie firmy
Fuzji i przejęć
Struktury własnościowe
Przyciąganie personelu
Zasady zarządzania
Przywództwo
Inteligencja emocjonalna

Marketing
Rozwój projektu
Networking
Relacja z klientem 
i komunikacja
Zarządzanie finansami
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie jakością

Zrównoważony rozwój
Zarządzanie integralnością biznesową

Patrick Dinno Testimonial: scholarship winner 2018 YPMTP

„YPMTP 2018 i konferencja FIDIC Infrastructure Conference 
w Berlinie zapewniły mi platformę do nawiązywania kontaktów 
z osobami o podobnych wyobrażeniach na całym świecie. O ile mamy zróżnicowane kulturowe pochodzenie, dzielimy te same wyzwania, choć w różnym stopniu. … Bazując na moich doświadczeniach z YPMTP 2018, polecam ten kurs wszystkim młodym profesjonalistom z branży inżynierii konsultingowej, 
a także zachęcam pracodawców do inwestowania w szkolenie swoich pracowników.” – więcej

Link i pliki do pobrania

Ogłoszenie FYMTP 2019

www.ypmtp.org

http://fidic.org/ypmtp2019

http://fidic.org/events/young-professionals-management-training-programme