Numer 22, 08 2011

Numer 22, 08 2011

W numerze:

 • Temat dnia
 • Polski ryczałt? … Kontrakt obmiary? … Czy? …
 • Wykładnia IZ PO IiŚ a Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KU/108/10 – uwagi
 • Nowy Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL
 • Kryterium najniższej ceny trudne do wyeliminowania
 • Konferencja w Berlinie Wystąpienie europejskich firm konsultingowych
 • Raport ze spotkania YP EFCA w Berlinie z dnia 26 maja 2011 r.
 • Budowa okiem coacha i mediatora Kierownik budowy – też Człowiek
 • Dobre praktyki – dobra wola czy konieczność?
 • Aktualności
 • W numerze: