Numer 21, 05 2011

Numer 21, 05 2011

W numerze:

  • Konsultant – czyli kto?
  • Komisje EFCA
  • Przesłanie Prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
  • Procedura oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko jako element procesu inwestycyjnego
  • Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego
  • Czy „FIDIC” to jeszcze „FIDIC” (w Polsce)?
  • Alians projektowy – innowacyjne narzędzie przynoszące wspólną korzyść zamawiającemu i wykonawcy
  • Aktualności

W numerze: