Biuletyn konsultant

Komisje EFCA

Komisje EFCA

W Warszawie w dniach 28-29.04.2011 odbyły się w naszej siedzibie, bardzo ważne spotkania kluczowych Komisji EFCA tj. Komisji ds. Przyszłości Konsultingu Europejskiego oraz Komisji Zadaniowej ds. Zrównoważonego Rozwoju.

W spotkaniu Komisji ds. Przyszłości Konsultingu pod przewodnictwem p. Leny Wästfelt ze szwedzkiego stowarzyszenia STD, wzięli udział następujący przedstawiciele Rady Dyrektorów EFCA: Vice President Jean Felix (SynteC Ingénierie), oraz Dyrektor Paul Oortwijn (NL Engineers). Obecni byli również przedstawiciele europejskich stowarzyszeń: VBI (Niemcy), ORi (Belgia), APPC (Portugalia), a także Sekretariat EFCA.

W gronie tak wielu znamienitych Koleżanek i Kolegów z Europy, na posiedzeniu w Warszawie dopracowano ostateczny kształt raportu Komisji ds. Przyszłości Konsultingu Europejskiego. Praktycznie na tym również Komisja zakończyła swoją pracę. Pierwsza oficjalna prezentacja rezultatów 2-letniej pracy Komisji odbyła się na GAM w Berlinie w maju 2011r.

Komisji Zadaniowej ds. Zrównoważonego Rozwoju przewodniczy p. Jean Felix, któremu w Warszawie towarzyszyli również
Robert Jan Pullen – Sekretarz generalny EFCA, Stellan Fryxell oraz Lena Wastfelt z StD, p. Stephan Wuthrich z USIC – Szwajcaria, który przedstawił prezentację nt. Systemu Certyfikacji Budynków LEED.

Obecni byli również przedstawiciele narodowych stowarzyszeń: ORI (Belgia), APPC (Portugalia) oraz SIDiR.

W posiedzeniu wziął również udział Peter Boswell, General Manager FIDIC, który zapoznał zebranych z tematyką tzw. FIDIC PSM (Project Sustainable Management) oraz pracą Mieszanej Grupy Zadaniowej ds. innowacji, w której pracują wspólnie przedstawiciele FIDIC oraz EFCA. Tematykę posiedzenia uzupełniały informacje połączone z dyskusją nt. przygotowywanych zmian w europejskim prawie zamówień publicznych, tematyka zrównoważonego rozwoju miast oraz działania SB Alliance (Związku na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju) zlokalizowanego we Francji.

Warszawskie posiedzenie Komisji poprzedziła „technical Visit” w Centrum Sportu, na Budowie Stadionu narodowego.
Wspomniana wizyta i poprzedzająca ją prezentacja zawierały wątki zarówno dotyczące przyszłości konsultingu inżynierskiego w Polsce, jak i zasad zrównoważonego rozwoju zilustrowane na przykładzie Budowy SN.

Komisja Zadaniowa ds. Zrównoważonego Rozwoju pracuje od ok. jednego roku. Jej zadaniem jest monitorowanie oraz współudział w inicjatywach podejmowanych zarówno na forum europejskim, jak i światowym w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze ogólnobudowlanym oraz w infrastrukturze. Członkowie tej Komisji aktywnie uczestniczą również w procesie tzw. „konsultacji społecznych” przeprowadzanym przez Komisję Europejską w zakresie przygotowywanych przez nią dokumentów odnoszących się do branży techniki i technologii.

Spotkania Komisji EFCA w Warszawie nabrały dodatkowo wyjątkowego wymiaru i prestiżowej rangi, nie tylko ze względu na niezwykle wysoki merytoryczny poziom dyskusji i wypracowanych dokumentów, ale także z uwagi na zbliżający się termin objęcia Prezydencji Unii Europejskiej przez Polskę.

Tym większym zaszczytem jest objęcie Patronatem przez Pana Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, tych niezwykle istotnych wydarzeń w świecie konsultingu inżynierskiego. Podkreśla to dobitnie mocną pozycję naszego Stowarzyszenia, jako organizacji o tak szerokim spektrum oddziaływania i międzynarodowej pozycji.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant