Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Grupy Młodych Profesjonalistów SIDiR oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców zapraszamy na warsztaty pn.: „Standardy zarządzania kontraktami z uwzględnieniem aspektów psychologii”. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Termin: 22 października 2022 r. (sobota) godzina: 10:00

Miejsce: Biuro SIDiR w Warszawie, ul. Trębacka 4 lok. 404

Zapisy:  Drogą mailową na adres: [email protected]

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają Członkowie SIDiR.

Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie ukończenia warsztatów firmowane przez SIDiR.

Opis:

Zarządzanie kontraktami to proces zarządzania, realizacji i analizy kontraktów w celu optymalizacji wyników operacyjnych i finansowych w organizacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka finansowego.

Proces ten realizowany jest w całym procesie budowlanym od opracowania oferty na realizację kontraktu, poprzez projektowanie, realizację, aż po obsługę gwarancyjną. Nieodzownym elementem zarządzania kontraktami jest umiejętność zarządzania relacjami oraz umiejętność komunikacji wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji.
Celem warsztatów jest podkreślenie wagi aspektu psychologicznego zarządzania kontraktami w całym procesie budowlanym.

W trakcie warsztatów będzie poruszona problematyka i kwestie standardowych działań zarządzania kontraktami w oparciu doświadczenie i praktykę prowadzących w formie case study.

Gościem specjalnym będzie Pani Joanna Włodarczyk-Bulska, która przedstawi podsumowanie warsztatów zwracając szczególną uwagę na aspekt psychologiczny w zarządzaniu kontraktami.

Warsztaty będą urozmaicone zadaniami grupowymi.

Program warsztatów:

Część I

10:00 – 11:00 Warsztat – case study 1
Standardy zarządzania kontraktami w praktyce

11:00 – 12:00 Warsztat – case study 2
Standardy zarządzania kontraktami w praktyce

12:00 – 13:00 Warsztat – Case 3
Aspekt psychologiczny w zarządzaniu kontraktami

Część II

13:30 Spotkanie integracyjne, w formule „każdy płaci za siebie”, w restauracji Cinema Paradiso Krakowskie Przedmieście 21/23, Warszawa

Prowadzący:

Joanna Włodarczyk-Bulska

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistka psychologii biznesu, coachingu narzędziowego i praktycznych metod optymalizacji funkcjonowania w sytuacjach biznesowych.

Zbigniew Walczak

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Ekspert ds. Doradztwa Kontraktowego, projektant branży drogowej, Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.
Posiada Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.
Posiada bogate doświadczenie przy realizacji kontraktów w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej i obiektów kubaturowych opartych na Prawie Zamówień Publicznych oraz warunkach kontraktowych FIDIC.

Grzegorz Piskorz

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami, procedur FIDIC z uwzględnieniem Prawa zamówień publicznych, zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego, zarządzania BHP w budownictwie.
Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.
Członek Zarządu SIDiR. Przewodniczący Grupy Młodych Profesjonalistów SIDiR.
Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, drogowej i konstrukcyjno-budowlanej.
Specjalizuje się w doradztwie inżynierskim i kontraktowym.
Posiada doświadczenie przy realizacji kontraktów w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej opartych na Prawie Zamówień Publicznych oraz warunkach kontraktowych FIDIC.