21 odcinek podcastu przebudowa.

Rozmowa z szefem GDDKiA Tomaszem Żuchowskim na wszystkie tematy ważne dla branży budowlanej i konsultingu inżynierskiego. Rozmawiamy o waloryzacji, stanowisku Prokuratorii Generalnej RP, trudnym dialogu wykonawców i zamawiających publicznych, polubownych metodach rozstrzygania sporów, wpływie pandemii na branżę, o waloryzacji usług intelektualnych, planach przetargowych i wielu innych tematach.