Serdecznie zapraszamy do lektury uaktualnionej wersji dokumentu zawierającego przykładowe klauzule przeglądowe w umowach o roboty budowlane. Dokument jest efektem prac grupy roboczej, której uczestnikami byli Tomasz Latawiec i Michał Skorupski, reprezentujący Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, obok przedstawicieli UZP oraz reprezentantów branżowych zrzeszeń sektora budownictwa, przedstawicieli zamawiających szczebla rządowego i samorządów.

Punktem wyjścia do prac było opracowanie Urzędu Zamówień Publicznych „Klauzule przeglądowe. Wzorce i dobre praktyki” opublikowane w 2020 r. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość zamówieniową, członkowie grupy roboczej uznali, że należy dokonać przeglądu wcześniej sformułowanych wzorców i dobrych praktyk pod kątem ich adekwatności do obecnych realiów.

W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele następujących organizacji (w kolejności alfabetycznej):

 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Konfederacja Pracodawców Lewiatan
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • PKP Energetyka S.A.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Powiat Rawski
 • Powiat Poznański
 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • Unia Metropolii Polskich
 • Unia Miasteczek Polskich
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Urząd Miasta Szczecina
 • Związek Gmin Wiejskich RP
 • Związek Miast Polskich
 • Związek Powiatów Polskich
 • Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Do pobrania:

Przykładowe klauzule przeglądowe w umowach o roboty budowlane