Zapraszamy do zapoznania się z jubileuszowym wydaniem Biuletynu Konsultant. Tę przygodę 15 lat temu rozpoczął Zbigniew Boczek i trwa do dziś. Numer 63 biuletynu, to przede wszystkim cenne opinie i wiedza. Nie przesądzając o wadze, lekturę można zacząć od wywiadu z prezesem The General Counsel to the Republic of Poland Mariuszem Haładyjem, z którym powiązany jest artykuł Malgorzata Kuczewska-Łaska, FCMA, CGMA, MBA nt. mediacji jako jednego z mechanizmów waloryzacji.
Wgląd w przyszłość kontraktów da nam rozmowa z Andrea Chao szefową, grupy roboczej ds. kontraktów relacyjnych przy FIDIC – International Federation of Consulting Engineers, ten wywiad jest równocześnie zapowiedzią kolejnego odcinka podcastu PRZE:budowa, gdzie zamieścimy całość rozmowy.

Ponadto, klasyka gatunku, czyli omówienie bieżących zagadnień związanych z realizacją inwestycji, czyli Łukasz Mróz i końcu COVIDowej ochrony dla gwarancji oraz Piotr Jarzyński dokonuje syntezy zmian w prawie budowlanym. Rafal Baldys Rembowski stawia ryzykowne tezy o tym, że instytucja dziennika budowy straciła sens, ale równocześnie, że jej elektroniczna wersja otwiera nowe możliwości, których ustawodawca najpewniej nie zakładał. Marcin Tadeusiak w swoim artykule przedstawia kompletny przepis na sukces przy realizacji inicjatyw na styku administracji i rynku komercyjnego przy wykorzystaniu instytucji branżowych. W domenie filozofia i przyszłość branży kontynuacja cyklu o dojrzałości organizacji przygotowana przez Roberta Szczepaniaka VEL: rob gester. To, co wyróżnia to wydanie, od poprzednich, to fakt, że wszystkie artykuły i okładkę naszego biuletynu zilustrowaliśmy obrazami wygenerowanymi za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji. Tych obrazów nikt nie namalował, narysował – wygenerował je algorytm.

Żeby pokazać, na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o technologie SI (lub AI), pierwszy artykuł tego wydania, zaraz za wstępniakiem prezesa Tomasz Latawiec również wygenerowaliśmy za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji. Nie jest to może nominat do nagrody Pulitzera, ale nie można nie zauważyć, że to co pisze ma sens.

Zapraszamy do lektury

W numerze

 • Koleżanki i Koledzy!
 • Sztuczna inteligencja w architekturze i inżynierii
 • Waloryzacja nie może naprawiać błędów wykonawcy
 • FIDIC w Polsce to zasługa SIDiR
 • Nowy zestaw standardów FIDIC – umowy relacyjne
 • R.I.P. covidowy zakaz potrąceń kar umownych
 • Zmiany Prawa budowlanego w 2022 r.
 • Mediacja gospodarcza waloryzacji wynagrodzenia w umowach o zamówienia publiczne
 • Elektroniczny Dziennik Budowy – niepotrzebna pozostałość po procesie ewolucji
 • Dobre praktyki to styl działania
 • Rozwój form organizacji w kierunku lean (c.d.)