Księgarnia

Standardy Realizacji Inwestycji

Nakład pierwszej edycji został wyczerpany, druga edycja jest w przygotowaniu i wkrótce zostanie wydana.

Pierwsze wydanie Standardów Realizacji Inwestycji Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

Wydanie standardów wypełnia lukę na polskim rynku, na którym nie ma pozycji i opracowań, która określałaby dobre praktyki w zakresie wszystkich aspektów przygotowania, prowadzenia i rozliczenia inwestycji.

SKU: 978-83-951254-0-9 Kategoria: Tag:

Opis

O publikacji

Pierwsze wydanie Standardów Realizacji Inwestycji Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

Wydanie standardów wypełnia lukę na polskim rynku, na którym nie ma pozycji i opracowań, która określałaby dobre praktyki w zakresie wszystkich aspektów przygotowania, prowadzenia i rozliczenia inwestycji. Wiele sporów w budownictwie bierze się właśnie stąd, że tych standardów nie ma, a przedstawiciele stron kontraktów tworzą ad hoc indywidualne, niekiedy zaskakujące interpretacje przepisów i postanowień kontraktów. Takie instytucje jak Krajowa Izba Odwoławcza nie mają do czego się odnieść badając zagadnienie dotyczące „dobrych praktyk” czy też „sztuki budowlanej” – choć w tym drugim przypadku powinniśmy raczej mówić o „zasadach wiedzy technicznej”. Oczywiście nie jesteśmy w stanie uregulować wszystkiego szczegółowymi przepisami, procedurami czy zasadami. Dlatego też jakiś czas temu roku temu pojawiła się inicjatywa opisania standardów niektórych elementów procesu budowlanego w formie krótkich, pojemnych ale zrozumiałych stwierdzeń. Kolega Michał Skorupski zaproponował powołanie Komisji Standaryzacji w SIDiR, za co w tym miejscu mu bardzo dziękuję. Zarząd SIDiR zaakceptował inicjatywę i zaproponował koledze Skorupskiemu objęcie funkcji Przewodniczącego Komisji. W ramach Komisji autorzy, współautorzy i recenzenci działali poświęcając swój prywatny czas bez wynagrodzenia, za co składam im wszystkim szczególne podziękowania. Dziękuję także pani Tamarze Małasiewicz za upór w doprowadzeniu do wydania Standardów.

Z założenia Standardy są dokumentem żywym – planujemy ich reedycję co najmniej co dwa lata. Zachęcam wszystkich członków SIDiR do współredagowania kolejnych wydań, bowiem zależy nam na tym, aby większe grono ekspertów dzieliło się swoim doświadczeniem. Zainteresowani powinni składać na adres biura Zarządu SIDiR projekty gotowych standardów lub opracowane zmiany do już zaprezentowanych standardów, ale wraz z uzasadnieniem. Komisja Standaryzacji będzie działała dalej i rozpatrywała zgłoszone propozycje. A wszystko to z pożytkiem dla całej branży budowlanej w Polsce.

Niech wydawnictwo będzie początkiem stawiania wymagań jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, zwłaszcza w zamówieniach publicznych. A nasze Stowarzyszenie niech walnie przyczynia się do promowania dobrych praktyk.

Miłej lektury!

Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Spis treści

 1. Fazy procesu inwestycyjnego w budownictwie
 2. Praktyki wyboru modelu przedsięwzięcia
 3. Dobre praktyki wyboru projektanta
 4. Umowa z projektantem
 5. Dobre praktyki wyboru nadzoru
 6. Dobre praktyki umowy z nadzorem inwestycji/Inżynierem
 7. Jaką rolę ma pełnić Inżynier – oświadczenia wiedzy czy oświadczenia woli? Niezależność Inżyniera
 8. Dobre praktyki kwalifikacji wykonawców do postępowania ofertowego
 9. Co powinna zawierać dokumentacja przetargowa dla kontraktów na wykonawstwo?
 10. Co powinna zawierać dokumentacja przetargowa dla kontraktów na wykonawstwo z projektowaniem?
 11. Dobre praktyki kryterium wyboru oferty na wykonawstwo w zamówieniach publicznych i niepublicznych
 12. Elementy niezbędne w umowie projektowej, wykonawczej, wykonawczej z projektowaniem
 13. Lista zakazanych klauzul w umowach na roboty lub roboty z projektowaniem
 14. Wzorcowa lista przypisania ryzyka stronom umowy dla robót
 15. Terminy zawarte w umowach budowlanych
 16. Dobre praktyki w zakresie podwykonawstwa; zakres ingerencji zamawiającego w umowy z podwykonawcami
 17. Dobre praktyki w zakresie zabezpieczenia realizacji umowy i terminu gwarancji
 18. Zmiana w umowie a zmiana umowy
 19. Spory
 20. Standard w zakresie płatności
 21. Odbiory – przejęcie odpowiedzialności przez zamawiającego, bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji, redukowanie kar umownych za opóźnienie
 22. Kary umowne, limity odpowiedzialności cywilnej, limity kar
 23. Harmonogramy i planowanie realizacji inwestycji
 24. Wykonanie obiektu budowlanego w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową

Dodatkowe informacje

Język

polski

Wydanie

1. z 2018 r.

Okładka

miękka

Wydawnictwo

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Autorzy

Michał Skorupski, Adam Białachowski, Tamara Małasiewicz

Ilość stron

58

ISBN

978-951254-0-9

Możesz lubić także…

Newsletter SIDiR

Najszybsza informacja o wydarzeniach, konferencjach i specjalistycznych szkoleniach prosto do Twojej skrzynki.

Newsletter SIDiR

Wystąpił błąd, adres nie został dodany.

Dziękujemy

Adres został dodany