VI Ogólnopolska Konferencja SIDiR: Roszczenia w budownictwie Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi

VI Ogólnopolska Konferencja SIDiR: Roszczenia w budownictwie Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi została objęta Honorowym Patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – dowiedz się więcej.


Szanowni Państwo,

to już szósta edycja Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. Ci z Państwa, którzy byli uczestnikami zeszłorocznej Konferencji, pamiętają zapewne olbrzymie zainteresowanie zaproponowaną tematyką. Nie inaczej będzie – tak sądzimy – także w tym roku. Pomimo tego, że wydaje się, iż powtarzamy ubiegłoroczny program, to jednak możemy zapewnić, że tak nie jest. Dlaczego po raz kolejny chcemy Państwa namówić do wzięcia udziału w Konferencji poświęconej waloryzacji kontraktów i nadzwyczajnej zmianie stosunków? Bo temat jest bardzo aktualny i coraz dotkliwiej uderza zarówno w zamawiających, jak i wykonawców. Ten ostatni rok pokazał nam wszystkim bardzo dobitnie, jak na braku waloryzacji tracą bez wyjątku wszyscy. Wykonawcy mający coraz większe kłopoty finansowe, zamawiający płacący ogromne wynagrodzenia za dokończenie porzuconych kontraktów, podwykonawcy, którzy nie otrzymali zapłaty, a wreszcie my wszyscy, którzy czekamy na zakończenie wielu inwestycji.

Kolejny rok dyskutujemy o problemie waloryzacji i cały czas nie potrafimy wypracować z zamawiającymi schematu postępowania dającego stronom kontraktów budowlanych szansę na szybkie i sprawiedliwe zakończenie sporów dotyczących waloryzacji i nadzwyczajnych wzrostów cen materiałów, robocizny i usług. Że sytuacja jest zła, nie trzeba nikogo przekonywać, że kierowanie spraw do sądów jest na dzień dzisiejszy jedyną drogą, też chyba wszyscy wiedzą. Czy na pewno tak być musi?

Podczas Konferencji będziemy szukali argumentów, że można inaczej podchodzić do problemu waloryzacji toksycznych kontraktów. Nikomu przecież nie służy porzucanie kontraktów i ich kończenie po terminie i za znacznie wyższe wynagrodzenie.

Wzorem roku ubiegłego zaplanowaliśmy wystąpienia indywidualne oraz dwie debaty. Tematyka obejmuje szczegółowe kwestie proceduralne w odniesieniu do wymagań przepisów prawa w zakresie waloryzacji i nadzwyczajnej zmiany stosunków, a także postrzeganie tego problemu oczami zamawiających i wykonawców.

Mamy nadzieję, że Konferencja da odpowiedź na postawione pytania, a uczestnicy posiądą unikatową wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w praktyce. Choćby na temat tego, jak stosować zasadę „Rebus sic stantibus”, czy też klauzule waloryzacyjne. A także jak dochodzić swoich racji przed sądami, skoro już do sporów rozstrzyganych przed nimi doszło. I jak wyliczać ewentualne koszty dodatkowe i straty, aby sędziowie uznali je za zasadne. Wreszcie, jak tworzyć poprawne i „bezpieczne” dla Stron, ale zwłaszcza dla Zamawiających warunki umowy, by środki publiczne były wydatkowane efektywnie i skutecznie, co następuje tylko wtedy, gdy cel zostaje osiągnięty, a więc gdy inwestycja publiczna jest zakończona przy zachowaniu w miarę planowanego terminu i budżetu.

Wierzymy też, że nasze debaty i apele mają sens. Przecież nie jest tak, że nic nie udało się przez ten rok zrobić. Naszym wspólnym sukcesem, zarówno SIDiRu, naszych członków, ale też innych organizacji branżowych jest to, że po wielu latach starań wreszcie udało nam się przekonać stronę publiczną do tego, aby do kontraktów wprowadzać rzeczywiste jak i skuteczne klauzule waloryzacyjne. Niestety znajdą one zastosowanie dopiero w przyszłości. To jednak jest już jakiś sukces, który daje nadzieje, że uda nam się osiągnąć jeszcze więcej, że uda nam się przekonać zamawiających do rozwiązania problemu waloryzacji „starych” kontraktów.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji „Roszczenia w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi”.

Tomasz Skoczyński
Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Zapraszamy na stronę konferencji: https://konferencja.sidir.pl/