Niezmiernie miło nam poinformować o objęciu honorowym patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji SIDiR – Roszczenia w budownictwie, Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych obejmuje patronat nad Konferencją Roszczenia w budownictwie

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26.11.2019 w Warszawie, więcej informacji na stronach konferencji.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i uczestnictwa.