Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Koła Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców zapraszamy na kolejne spotkanie Koła YP połączone z wydarzeniem z cyklu pt.:

„Spotkania mentoringowe”
oraz
z warsztatami dla Młodych Profesjonalistów pt.:
„LEAN CONSTRUCTION”

„Spotkania mentoringowe”
Celem spotkań jest pomoc w ukierunkowaniu rozwoju zawodowego Młodym Profesjonalistom.

Mentorzy zaproszeni na spotkanie, to osoby które odnieśli znaczący sukces zawodowy, osoby piastujące wysokie stanowiska w różnych organizacjach, specjaliści w obszarze swojego działania zawodowego min. inżynierskiego, prawnego i ekonomicznego.

Spotkania mentoringowe mają pomóc Młodym Profesjonalistom w:

  1. wzbudzaniu motywacji w rozwoju kariery zawodowej i realizacji własnych celów,
  2. zdobywaniu wiedzy dotyczącej nawiązywania kontaktów zawodowych,
  3. uczeniu się poprzez korzystanie z doświadczenia mentora,
  4. poznaniu punktu widzenia osoby, która osiągnęła swoje cele zawodowe i skorzystaniu z jej doświadczenia w kwestii własnego rozwoju,
  5. określeniu realistycznych i ambitnych celów, sprecyzowaniu planów zawodowych.

Tym razem zaprosiliśmy Pana Łukasza Topolińskiego. Właściciel firm działających w obszarze konsultingu dedykowanego projektom infrastrukturalnym oraz IT w branży AEC: Topoliński Consulting, Plainly.pl oraz BIM Process Sp. z o.o.

„Lean Construction”

Opis warsztatów:

Lean Construction jest jedną z metod zarządzania projektem. Metoda ta polega na eliminacji marnotrawstwa, dodaniu wartości i optymalizacji procesów realizacji projektu. Jednym z najważniejszych celów tej metody jest zwiększenie przewidywalności procesu budowlanego.

Podejście to koncentruje się na kluczowych elementach tych etapów realizacji, które faktycznie decydują o powodzeniu całego procesu oraz podkreśla odpowiedzialność grup roboczych, które mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości wykonywanej pracy i są odpowiedzialne za realizację zadań zgodnie z deklarowanymi terminami i kosztami.

Harmonogram realizacji kontraktu im bardziej zostanie uszczegółowiony, tym bardziej jest nieprzewidywalny. Wydajność pracy w trakcie realizacji kontraktu nieustannie się zmienia. Wdrożenie Lean Construction umożliwi przewidywalność przepływu pracy, która zredukuje opóźnienia, zwiększy zysk wszystkich uczestników procesu budowlanego, a przede wszystkim prawdopodobieństwo, że kontrakt zostanie zrealizowany w umownym terminie.

Cel:

Celem warsztatów jest dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w budownictwie za pomocą metodyki Lean, tak aby osiągnąć trwały sukces kontraktów budowlanych.

Program:

  1. Co to jest Lean? (Definicje, korzyści i zasady działania systemu)
  2. Lean w branży budowlanej (Co wnosi Lean do etapu projektowania i realizacji inwestycji. Zasady, narzędzia, przykładowe realizacje)
  3. Marnotrawstwo na Twoim projekcie (Jak identyfikować, redukować, oraz eliminować straty)
  4. Planuj w stylu Lean (Jak wygląda proces dynamicznego planowania i komunikacji w procesach Lean)
  5. Warsztat – sesja planowania Lean

Warsztaty polecane są osobom, które pragną zdobyć wiedzę na temat zarządzania projektami z wykorzystaniem Lean Construction.

Ramowy program wydarzenia:

9:00 ÷ 9:30 Powitanie i prezentacja działań Koła Młodych Profesjonalistów
Wydarzenie z cyku „Spotkania mentoringowe” – Łukasz Topoliński
9:30 ÷ 14:00 Warsztaty dla YP – Lean Construction
15:00 Spotkanie integracyjne, na którym moglibyśmy w luźnej atmosferze
porozmawiać.
Druga część wydarzenia, w formie „każdy płaci za siebie”, odbędzie się w jednym z lokali w centrum Warszawy.

Ze względów organizacyjnych i logistycznych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10 listopada 2019 r. na adres email:  [email protected] lub [email protected]

Termin i miejsce:

16 listopada 2019 r. (sobota), godz. 9:00
Warszawa, ul. Trębacka 4 (siedziba SIDiR)

Informacja:

Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie ukończenia warsztatów firmowane przez SIDiR.

Prowadzący:

Łukasz Topoliński

Łukasz Topoliński
Magister Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej od początku starający się połączyć pasję tworzenia z praktycznym podejściem do zarządzania projektami i zespołami. Ukończył studia Zarządzania i Ekonomii a także studia podyplomowe MBA Franklin University i Kontroling Finansowy na Akademii Leona Koźmińskiego po to by jeszcze lepiej zrozumieć i wdrażać dobre praktyki, które stoją za zyskownymi projektami. Właściciel firm działających w obszarze konsultingu dedykowanego projektom infrastrukturalnym oraz IT w branży AEC: Topoliński Consulting, Plainly.pl oraz BIM Process Sp. z o.o. Skupiony na podnoszeniu efektywności i jakości pracy w sektorze architektury i budownictwa dzięki wykorzystaniu potencjału BIM i nowoczesnych metod zarządzania projektami.

Zapraszamy!
Koło Młodych Profesjonalistów
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Rejestracja udziału

Wydarzenie zakończone.